Dostalo se mi milosrdenství. (1Tim 1,13) - Citát z Bible na každý den

27. 3. 2019 , Madeleine Delbrel Delbrelová (Foto: Miloš Padevět)

Nesnažme se vypadat bezchybně

konec koleje, kusá kolej, kolejový nárazník, zarážedlo, šturc, hory, krajina / foto Miloš Padevět

Nesnažme se vypadat dobře,
ale přistupme k  revizi své víry

I když nevěřící lidé žijí spolu s námi, nemusejí někdy vůbec nic vědět o podstatě víry v Krista a o křesťanské lásce.  Nemá kvůli tomu valný smysl dělat nějaké vnitřní přemety, abychom se v očích druhých snažili vypadat jako bezchybní a čistí. Bude možná účinnější, jestliže přistoupíme k jednoduché a pokojné revizi své víry a odtud vyvodíme sami pro sebe základní linie a požadavky jak jednat v lásce a s láskou. Neboť mnohdy si tyto základní linie své víry jakoby vůbec neuvědomujeme a nejsme schopni je formulovat. Je smutné, že jsme mnohdy ztratili ze zřetele jejich význam i naléhavost a přestali jsme je ve svém životě uplatňovat.

Křesťané někdy již nekonají Kristovo dobro,
ale jen omezené a upachtěné lidské dobro

Když byl stařičký a bezprostřední papež Jan XXIII. teprve několik týdnů v úřadu, zaznamenala média jeho první veřejné činy. Patřilo mezi ně to, že prostě a jednoduše uváděl do praxe křesťanskou dobrotu, kterou starobylá tradice nazývá „skutky milosrdenství“. Jeho činy a prostá slova lidem připomínala jakousi křesťanskou abecedu. Vynesl ale na světlo skutečnost, že pro věřící je sice dobrota vnitřním principem křesťanského života, ale není už to mnohdy dobrota Kristova. Je to jakási dobrota lidská, upachtěná, výlučná a omezená lidskými silami a různými „důvody“, které nám pak v některých situacích zabraňují být skutečně dobrými. Papež tenkrát bez rámusu připomínal, že tam, kde není dobrota srdce, není ani dobročinná láska.

Kristova dobrota miluje
kohokoliv a v jakékoliv situaci

Evangelium je dobrá zpráva o dobrém Bohu, který miluje lidi a vede je k dobru. Toto evangelium ale nebude hlásáno pravdivě, pokud se křesťané, kteří ho hlásají, nebudou snažit ze všech sil o dobrotu srdce. Dobrota srdce obráceného ke Kristu se totiž nepodobá ostatním druhům lidské dobroty, a to ani ve světě plném dobrých lidí. Dobrota vlastní Kristu nám nechává prostor pro naši vlastní vynalézavost. Ale je nutné, abychom naplnili její jasné a přísné zákonitosti — požaduje od nás, abychom poctivě milovali kohokoliv a v jakékoliv situaci. A nepřijímá žádné výmluvy pro to, že nejsme dobří.  Pro nevěřící je pak setkání s dobrotou srdce, pocházející od Krista, předtuchou samotného Boha.

Nejsme lepší nez nevěřící lidé. 
Jsme bratři a sestry všech stvořených lidí.

Dobrá a dobročinná láska k druhému nemůže být jiná než bratrská. Se všemi živými lidmi jsme spojeni bratrstvím, které vychází z toho, že jsme všichni stvořeni a vykoupeni. To je skutečnost. Žít podle toho je už však něco jiného. Toto bratrství předchází všechny ostatní lidské vazby.

Láska k nevěřícím, která se stává evangelizací, musí být bratrská. Nepřicházíme k druhým, abychom se s nimi štědře podělili o to, co patří nám — o Boha. Nepřicházíme k nim jako spravedliví mezi hříšníky. Ani jako diplomovaní vzdělanci mezi analfabety. Přicházíme hovořit o společném Otci, kterého jedni znají, a jiní ne. Přicházíme jako ti, jimž bylo odpuštěno, ne jako bezhříšní. Jako ti, kteří měli to štěstí být povoláni k víře, přičemž nejde o náš soukromý statek; víru jsme přijali proto, abychom ji předávali světu. Od toho se odvíjí celý způsob našeho bytí.

Dobrým srdcem může být jen srdce
obrácené

Pouze obrácené srdce je bratrské.
Dobrým, bratrským srdcem tlumočícím radostnou zvěst
může být jen srdce obrácené.

Kristus žádá, abychom se od něj naučili tomu,
co je zároveň podmínkou i znakem obrácení srdce  -
- pokoře a jemnosti.

Ty můžeme získávat a učit se jim pouze od něj.
Bez jemnosti a pokory neexistuje
ani opravdové křesťanské či bratrské srdce,
ani dobrota a křesťanská evangelizace.

Pokora a jemnost jsou lékem na naši vzpurnost a pýchu.
Bez nich bychom nemohli být pravdivými Božími tvory
ani oddanými Božími dětmi.

Se svolením zpracováno podle knihy:
Madeleine DelbrelováČlověk mezi vírou a ateismem
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství
www.kna.czwww.ikarmel.cz
Redakčně upraveno

Madeleine Delbrêlová (1904–1964) patří k důležitým postavám církve 20. století. Narodila se v na jihu Francie. Dostalo se jí důkladného vzdělání, zajímala se o literaturu, hudbu a umění, psala poezii. Studovala filozofii v Paříži. Zde ztratila víru, ale ve dvaceti se obrátila a s několika přítelkyněmi se posléze přestěhovala na pařížské předměstí, do dělnické čtvrti Ivry, kde prožila ve službě chudým nejen druhou světovou válku, ale i celý zbytek života. V současnosti probíhá proces jejího blahořečení.

Související texty k tématu:

Obrácení, pokání:
- Pokání, obrácení - souhrnný pohled
- Je možné se změnit a obrátit?
Člověk může změnit svůj osud
Na útěku před sebou, aneb v bludném kruhu
Láska k sobě samému je základ životní kreativity 
Absolutizace toho, co není absolutní
- Spása a obrácení krok k přijetí naplněného života.
- Pokud nechápeme, co je hřích, nejsme schopni obrácení...
- Další texty k tématu obrácení, pokání, uzdravení zde

Drobné dobré skutky 
Drobné dobré skutky laskavosti nás nic nestojíI velké věci začínají maličkostmi 
Drobné projevy laskavosti nás nic nestojí 
Odhodlat se k maličkosti, (mnohdy) maličkost vůbec není
Naše dobré jednání není dobré jen pro druhé, ale i pro nás
Bůh nemá v tomto světě jiné ruce než ty tvoje... 
Působil tam, kde smrt byla lepší než život
Naším úkolem není být druhou Matkou Terezou

Evangelizace, zvěstování, misie
- Nenechávejte si Krista pro sebe! (Benedikt XVI.)
- Evangelizace je nejlepší služba spoluobčanům... Proč a jak evangelizovat.
Nemějte strach jít do ulic a na veřejná místa (Jan Pavel II.)
- Texty ke klíčovému slovu (štítku) evangelizace

Spása, spasení
Spása, spasení Jaký je význam tohoto slova, stěžejního pro (každé) náboženství?
Ježíš nepřišel posuzovat, jak zvládáme…
Ježíš ti nabízí mnohem víc než náš český "klídek"
Kdo je Ježíš Kristus - Jméno Ježíš znamená: Bůh zachraňuje.
Neměnil svět zabíjením 
Neboj! Je s tebou, záleží mu na tobě!  
-Slibují nám mnoho. Nechoďme ale za nimi! 
Jistota spasení ? 
28. říjen 1918 Osvobození od rakouské nadvlády

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2019) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se brzy –…

Knižní tip: MANŽELSTVÍ: DOBRODRUŽSTVÍ VE DVOU - Carolina Costová

Knižní tip: MANŽELSTVÍ: DOBRODRUŽSTVÍ VE DVOU - Carolina Costová
(11. 9. 2019) Chystáte se na velké dobrodružství jménem manželství? Jste už nějaký čas spolu a bilancujete? Pak je tu právě…

Guy Gilbert (* 12. září 1935, Francie)

Guy Gilbert (* 12. září 1935, Francie)
(11. 9. 2019) nekonformní francouzský římskokatolický kněz, který svůj život zasvětil zejména práci s mládeží na okraji...

11.9.2001 byl uskutečněn teroristický útok na USA

11.9.2001 byl uskutečněn teroristický útok na USA
(10. 9. 2019) Jak připomínku na smutné výročí 11.9.2001 nabízíme zamyšlení o smrti od NY kaplana hasičů Mychala Judge OFM . Zamyšlení…

Proč je snadné vidět na všem jen to špatné? A jak ze spirály negativismu ven?

(4. 9. 2019) Proč je dobré mít k životu pozitivní přístup a jak se to naučit? Jak funguje pozitivní myšlení pro lidi v náročné…

Výchova: videoseriál "Víra do kapsy"

Výchova: videoseriál "Víra do kapsy"
(2. 9. 2019) Na rodiče se dnes ze všech stran hrnou zaručené rady, moderní metody a nejrůznější výchovné tahy. Co je ve výchově…