Ježíš miloval až do krajnosti. (Jan 13,1) - Biblický citát na dnešní den

6. 7. 2005 , Marie Svatošová

Kdo je V.I.P. pro Boha a kdo pro lidi ?

Kdo je V.I.P. pro Boha a kdo pro lidi ?
Změna je život

Na první červencové dny jsem si konečně naplánovala trochu odpočinku. Jenže přišla prosba: "Přijeďte 4. 7. večer na Velehrad a v rámci Koncertu lidí dobré vůle tam řekněte pár vět o hospicích. Bude to přenášet televize a diváci dostanou možnost pomocí SMS přispět na hospic, je nutné, aby o něm něco věděli." Nepodpořit hospic, to nešlo, a tak jsem opět odpočinek odsunula a slíbila absolvovat 700 km jízdy vlakem.


Zviditelnění neviditelných

Teprve postupně jsem se dovídala, co je na mě ušito. Dostanu na pódiu jako ocenění krásnou vázu. No dobře, ale proč zase já? Vždyť v hospicích pracuje tolik skvělých lidí a o nich se nikde nemluví. Tou vázou to ovšem nekončilo. Scénář pořadu byl koncipován s nejlepším úmyslem zviditelnit právě ty, o kterých se nemluví, a označit je jako "hrdiny všedního dne". Našli si nás pro ten účel tři, a já byla na řadě první. Couvnout se už nedalo a scénář pro živé vysílání byl přesný, vteřinu za vteřinou. Jak z toho vybruslit? Naštěstí oba skvělí moderátoři - Lucie Výborná a P. Prokop Siostrzonek - mé prosbě, která byla téměř výhrůžkou, porozuměli. Těsně před vysíláním jsem jim řekla, že mě z pódia ani heverem nedostanou, dokud mi po předání té vázy na jednu větu nepůjčí mikrofon. A tak když mi pan Radovan Lukavský předal cenu, dostala jsem možnost uvést vše na pravou míru. Bylo nutno zdůraznit, že skutečnými hrdiny všedního dne jsou mnozí naši pacienti a jejich rodiny, které od nich ve finále neutečou. My jim v tom pouze pomáháme.


Celebritou pro Boha, ale ne pro ochranku (a organizátory ?)

Koncert skončil přesně v deset večer, k vlaku do Starého Města, který mi jel až o půlnoci, mě slíbila autem odvézt kamarádka, tak jsem mohla v klidu pozorovat, jak se ten obrovský dav lidí dává do pohybu. Vzácní hosté, včetně první dámy, řady ministrů, poslanců a dalších celebrit se odebírali do budovy vpředu vlevo od pódia, tam, kde jsem navečer našla a bez fronty a bez problémů použila toaletu. Mnohem větší část davu udělala čelem vzad a směřovala na opačnou stranu. Netrvalo dlouho a zůstalo nás v předních lavicích jen pár - tři odměnění "hrdinové všedního dne" s vázami v ruce (z nich jeden vozíčkář), pětaosmdesátiletý pan Lukavský, moje kamarádka novinářka Lenka a pár techniků od televize, kteří uklízeli své kabely. Kterýsi z nich nás v té tmě identifikoval a divil se, proč nejdeme do těch dveří vlevo na občerstvení. "Nikdo nám neřekl, že tam máme jít," povídám. "A kdo jiný, když ne vy, ocenění," opáčil on. Hlad jsem neměla, ale tím čistým WC bez fronty bych nepohrdla. A tak jsme si to s Lenkou k oněm dveřím naivně namířily. Dva muži od ochranky mi zastoupili cestu a žádali legitimaci V.I.P. (z angl. "velmi významná osoba"). Nepochopila jsem hned vážnost situace, s úsměvem ukázala na velkou krabici s vázou, a říkám: "A tohle vám nestačí?" "Nestačí! Sem mohou pouze V.I.P. a novináři!" Lenka novinářskou legitimaci měla, ale dostala v té chvíli hrozný vztek, takže ji přešla chuť na všechno: na vstup, na jídlo i na tu toaletu. Na tu nepřešla chuť mě, ale tak akutní to zase nebylo a Lenka mě ujistila, že ve Starém Městě na nádraží je to taky solidní.

Byl aspoň ještě čas na chvíli pokleknout před svatostánkem v bazilice. Před jeho dvířky žádná ochranka nestála, nikdo nechtěl legitimaci V.I.P. a já jsem silně vnímala pevné objetí Pána Ježíše, který mne ujišťoval: "Pro mě jsi vždycky byla a vždycky budeš V.I.P. Jsi moje. Jsi jedinečná. Mám tě rád takovou, jaká jsi." Něco málo jsem pak před cestou sezobla u jednoho ze stánků s občerstvením pro lidi bez legitimace V.I.P. a mohla si tam ještě vychutnat krásu společenství lidí dobré vůle. I v té houstnoucí tmě bylo možno poznat, že je mezi nimi mnoho skutečných hrdinů všedního dne. Ovšem bez legitimace.

Lenka měla pravdu: toaleta na nádraží vypadala slušně a vstup nebyl vázán na legitimaci V.I.P. Bohužel byla zamčená. Co se dalo dělat? Lenka mi podržela vázu a já jsem v nedalekém křoví z celého srdce děkovala Bohu, že jsem jeho V.I.P. a má mě rád, přestože čůrám v křoví za nádražím.


***

Nadpis a mezititulky doplnila redakce webu.

***

Článek o Velehradském setkání s fotogalerií na www.idnes.cz: "Koncert na Velehradě vynesl přes milion."
 


Marie Svatošová - citáty a modlitbyMUDr. Marie Svatošová (* 1942)
www.vira.cz/svatosova

Do roku 1990 praktická lékařka. 1990 opouští ordinaci, aby realizovala myšlenku hospice, kterou zná ze samizdatové literatury. Roku 1993 zakládá Sdružení Ecce homo pro podporu domácí péče a hospicového hnutí. 8.12.1995 je pak otevřen první český hospic v Červeném Kostelci. Marie Svatošová je ale známa nejen jako iniciátorka hospicového hnutí, ale také jako autorka řady článků a publikací. Čtenářsky nejúspěšnější je její knížka "Hospice a umění doprovázet", která vyšla v několika vydáních v nákladu několika desítek tisíc výtisků... Další dostupné tituly Marie Svatošové naleznete zde.
- Na webu vira.cz proběhl s Marií Svatošovou i online rozhovor na téma: Může mít život smysl i v nemoci a umírání?. - Na webu vira.cz naleznete i její zajímavý text o eutanazii...
- 15-ti minutové představení Marie Svatošové na ČT 24 ke shlédnutí on-line

 

Související texty k tématu:

Láska:
Láska- Bez lásky lze vytvořit veliká díla, být slavný a obdivovaný, ale...
- Kdo řekl, že láska je slepá? Ta jediná vidí dobře!
- Kristus nám zjevil Boha jako Otce plného milosrdenství
- Láska očima dětí
- Další texty na k tématu láska zde

Láska k sobě, sebepřijetí:
- Miluj sám sebe, abys mohl milovat druhé (Walter Trobisch)
- Miluj sám sebe, aby ses mohl otevírat lásce druhých
- Rozvíjet vědomí vlastní ceny (Anselm Grün)
- Moje jedinečnost
Zabírají nám životní prostor nedůležité věci? 
- Další texty k tématu: láska k soběvztah k sobě, sebepřijetí

Radost:
Radost je pokladem věřícího člověka- Radost je pokladem věřícího člověka
- Co je radost, kde ji čerpat?
- Vděčnost nám poskytuje radost 
Děkování nás uzdravuje a naplňuje radostí
Zdroj radosti, který nezávisí na vnějších okolnostech…
Nenalézáme-li žádný důvod k radosti... 
- Nejsme jen tím, co cítíme (Henri J.M.Nouwen)
Chci vyhrát ve sportce, Bože! 
Nenaplněná touha po štěstí je v srdci každého z nás 

Štěstí:
- Co je to štěstí? (Marie Svatošová)
- Nezbytná podmínka štěstí. (Marie Svatošová)
- Vděčnost přináší štěstí a radost
- Štěstí vděčnosti Vděčnost polidšťuje
- Další texty k tématu štěstí zde

Víra:
- Víra je dobrodružství i osobní vztah 
- Základní pohled víry - I Tobě jde Bůh vstříc
- Víra je velmi široký pojem (Aleš Opatrný)
- Víra zraje krizemi (Dle J. Powella)
- Credo (kredo) - Souhrn křesťanské víry
- Další texty k tématu víra zde

Velikonoce - informace, význam

Velikonoce - informace, význam
(21. 4. 2019) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční vigilie, příběh Velikonoc, mazanec recept

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(21. 4. 2019) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Proč se Velikonoce nazývají Velikonoce?

Proč se Velikonoce nazývají Velikonoce?
(17. 4. 2019) Proč neříkáme třeba Vajíčkonoce? Nebo Jaronoce?

Velký pátek

(17. 4. 2019) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Zelený čtvrtek

(16. 4. 2019) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Květná neděle

Květná neděle
(14. 4. 2019) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen...

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(12. 4. 2019) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého Československa. Tímto...