Jako dítě jsem se zoufale snažil uvěřit v Santa Clause

Víra je dar od Boha, a ne něco, k čemu se můžeme propracovat. Jako dítě jsem ve skříni své mámy objevil převlek Santy Clause a pak jsem se zoufale snažil v něj znovu uvěřit. A nepodařilo se…  Člověk se nemůže donutit k víře v cokoli jenom tím, že zatne zuby a bude se tvářit, že to tak je!

Víra v Boha pochází z toho, že …

Mám kamaráda, který se projevuje dost nahlas a dokáže mít celkem nepříjemné připomínky. Když jsem se s ním potkal poprvé, připadal mi nanejvýš nedůvěryhodný. Ale čím víc jsem ho poznával, tím víc jsem zjišťoval, že to je ve skutečnosti ten nejloajálnější a nejdůvěryhodnější přítel, co bych si mohl přát. Díky tomu, že jsem ho poznal, jsem mu nevyhnutelně začal důvěřovat.

Víra v Boha pochází z toho, že poznáváme Jeho věrnost. Je to dar, který nám Bůh dává, když trávíme čas v Jeho přítomnosti. Je to odraz Jeho charakteru v našem životě.

Víra je postoj ve vztahu, důvěra

Řada lidí si zřejmě myslí, že víra je surovina používaná v obchodních transakcích, kterou si můžeme nějak zasloužit. Ale tak to není. Víra není ani duchovní měna, za kterou můžeme získat zázračné uzdravení, zaopatření nebo úspěch. Víra je postoj ve vztahu, je to důvěra, která nám umožňuje přijímat Boží záměry jiným způsobem než ostatní.

Víra je jako nastavené dlaně.
Jde o to Bohu nastavit dlaně,
abychom mohli víru získat…