Odvrať mě od cesty lži. (Ž 119,29) - Citát z Bible na každý den

6. 12. 2021, IMA

Covid epidemie, dezinformace a postoj některých křesťanů

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů

Dobrý den,
měla bych otázku na šíření dezinformací v církvi. Z různých diskuzí, především na sociálních sítích, je vidět, že  existují i katolíci, kteří propadli víře v dezinformace. Tito lidé šíří nesmysly, že není žádný covid, protože jde o celosvětové spiknutí, a očkování proti covidu obsahuje čipy, pomocí kterých nás budou sledovat a ovládat, nebo další nesmysly, že nás pomocí vakcín chtějí vyhubit, a tak dále.

Chci se zeptat, co katolická církev dělá pro to, aby věřící takové lži nepřijímali a nešířili? Mám pocit, že z kazatelen nejsou moc slyšet výzvy ani pastýřské listy, které by tento velmi závažný problém řešily. Díky těmto dezinformacím – šířeným bohužel i katolíky – umírají zbytečně další a další lidé.

Velmi mě potěšil postoj pana arcibiskupa Graubnera, který rozeslal věřícím naléhavou prosbu, aby se lidé nechali očkovat a pomohli tak nejen sobě, ale i druhým, celé společnosti. Tento dopis mnozí šířili dál. Sám papež František očkování označil za akt lásky a etickou povinnost. Nepřekvapilo mě zase tak moc, že se velmi brzy objevil otevřený dopis pro pana arcibiskupa Graubnera, kterým ho jeho iniciátoři chtějí přimět, aby svůj postoj změnil. Sem tam nějaký radikál bez rozumu a bez lásky – to není zase tak nic neobvyklého ani v dnešní církvi.

Co mě však šokovalo, byla smutná skutečnost, že mezi signatáři tohoto dopisu jsou i někteří veřejně známí katolíci, kteří o sobě tvrdí, že jsou pro-life. /.../  Tito lidé, kteří o sobě tvrdí, že jsou pro-life, zároveň odmítají vakcínu, která už zachránila miliony lidí a ještě zachrání, a odrazují druhé od očkování? /.../  Sama jsem proti potratům, je mi líto každého zbytečně usmrceného nenarozeného života, který musel zemřít jenom kvůli lidskému sobectví /.../ a tím víc jsem právě šokovaná postojem těchto „pro-life“ lidí. /.../  Tito lidé by měli nést odpovědnost za svá slova, která bohužel povedou k dalším zbytečným úmrtím.

Rozdělení napříč společností

Dobrý den, na Vaši otázku je poměrně těžké odpovědět tak, aby naše odpověď ještě více nepřispěla k rozdělení, které tato otázka vyvolává ve společnosti napříč všem skupinám. S úctou k lidem s jiným názorem se pokusíme krátce reagovat a vyjádřit náš postoj.

 

Problémem každého (nejen nového) léku je to, že je v určitém ohledu i jedem

Problémem každého (nejen nového) léku je fakt, že je vždy tak trochu jedem. Také je relevantní otázkou, jak léčivo vzniká, jak probíhají testy a zkoušky atd. Každý lékařský postup a léčivo je tak nutno zkoumat i z etického úhlu pohledu. Další faktory mohou být politické, ekonomické a strategické. A tak je mnohdy třeba nakonec volit mezi „menším“ a „větším“ zlem.

Díky očkování mnozí z nás ještě dnes žijeme

Očkování od svých počátků v 18. století přispělo k záchraně obrovského počtu lidí. Stalo se tak součástí naší civilizace takovým způsobem, že jakási kolektivní paměť již tento fakt nevnímá. Každý člen naší společnosti ale využívá jeho předností. Díky očkování nám například dnes před očima neumírají naše malé děti zadušením při záškrtu, nešíří se nám zde tuberkulóza, kdy se člověku rozpadají napadané orgány, vymýceny byly smrtelné pravé neštovice, lidé nejsou ochrnutí kvůli obrně, lidé neumírají ve strašných křečích kvůli tetanu atd. A jsme přesvědčeni, že je tomu také tak s očkováním proti Covidu 19. To ochraňuje jak nás samotné, tak hlavně i naše (slabší) bližní. 

Na nutnosti očkování se shodují političtí i náboženští oponenti

Pro očkování mluví to, že se na jeho prospěšnosti shodují zásadní vědečtí, političtí i náboženští představitelé. Pokud pomineme vědeckou odbornou veřejnost, shodly se na potřebnosti a nutnosti očkování i světové osobnosti napříč politickým spektrem (Donald Trump, Joe Biden, Vladimír Putin, představitelé EU, čínský prezident). Shodují se na něm i náboženští představitelé – jak křesťané (papež František, Světová rada církví), tak i židé a muslimové.

V naší zemi se pro očkování vyslovily taktéž politické osobnosti z opačných názorových proudů (Miloš Zeman, Petr Fiala, Andrej Babiš atd.). I pokud by se uvnitř katolické církve dalo mluvit o jiných akcentech a názorových proudech, v přístupu k očkování panuje shoda. Pro očkování se vyslovil předseda ČBK Jan Graubner a podpořil ho i kardinál Dominmik Duka. Na většině webů biskupství ČR i na mnohých stránkách farností je dohledatelná výzva k očkování proti Covid 19. Proti očkování se tedy staví menšina naší společnosti – i když může být o to víc slyšet.

Aniž bychom se zde pouštěli do odborných analýz, kterých je v médiích plno, jsme přesvědčeni, že očkování je optimální reakcí na současnou pandemii koronaviru. 

Dezinformace ve východním bloku EU

Vaše otázka se dotýká i dezinformací. Dle zpráv Bezpečnostní informační služby využívají překotnou a náročnou situaci ohledně očkování i síly, které mají zájem na rozněcování nepřátelství a rozdělení ve společnosti. Na internetu se tak vynořují a šíří i očividné polopravdy, lži a dokonce nesmysly. 

Zajímavé je například porovnání „západní“ a naší „východní“ postkomunistické části EU. U nás je proočkovanost populace nižší a úmrtnost naopak vyšší. Je to patrně způsobeno totalitní komunistickou minulostí, kdy jsme nebyli schopni věřit autoritám a lidé byli schopni naopak věřit všem možným i nemožným teoriím.

S postupem času si jsou východoevropské země EU v nadúmrtích v průběhu pandemie stále více podobné. Neúspěch v boji s covidem tak není nic specificky českého - uspět se nepodařilo ani jedné z nich a Česko dnes už ani nijak nevyčnívá. Východní část EU jako celek více a více diverguje od západních zemí.

Země v levém grafu "východ": Bulharsko, Chorvatsko, Česko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko.
Země v pravém grafu "západ": Rakousko, Belgie, Kypr, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Portugalsko, Španělsko, Švédsko.

 

Citáty osobností a odkazy

Papež František:

  • Existuje tu sebevražedné odmítání očkování , které nedokážu vysvětlit. Člověk se ale musí nechat očkovat, protože si nezahráváme jen s vlastním zdravím a životem, ale i se životem ostatních. Já se na očkování objednal. Z etického hlediska by se všichni měli dát očkovat (10.1.2021)
  • Prosme Pána, aby všem byla dána možnost očkování (31.5.2021)
  • Očkování proti koronaviru je jednoduchý, ale zásadní způsob, jak podpořit společné dobro (18.8.2021)
  • Ve Vatikánu byli s výjimkou malé skupinky očkováni všichni (15.9.)
     

Kardinál Duka a arcibiskup Graubner:

První etapu této epidemie jsme úspěšné překonali v pozitivní perspektivě solidarity a vzájemného porozumění a můžeme říci i za ukázněného přijímání pokynů zdravotního personálu. Ani teď není třeba rezignovat. Vždyť přece na rozdíl od první etapy máme očkovací vakcíny, máme i léky, chybí nám však důvěra.
Potřebujeme víru, důvěru a to jak vůči Bohu, tak vůči odborné a obětavé veřejnosti, která nám chce opravdu pomoci. Není důvodu jí nevěřit, nepřijímejte však všechny zprávy a výzvy, ať je naleznete na internetu či v jiných sdělovacích prostředcích. Plně se stavím za slova RNDr. Jiřího Grygara, CSc., který hovoří o mediálním smetí, které ztratilo oporu v rozumném uvažování.
Chtěl bych Vás upozornit na slova výzvy otce arcibiskupa Jana Graubnera, moravského metropolity a předsedy ČBK: „Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.
Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.

Z adventního slova kardinála Dominika Duky 28. 11. 2021
https://apha.cz/novinky/adventni-pastyrske-slovo-kardinala-dominika-duky/

Z prohlášení předsedy ČBK Jana Graubnera
https://www.ado.cz/2021/11/18/predseda-cbk-jan-graubner-nechte-se-z-ohledu-na-ostatni-ockovat/

Odpověď Jana Graubnera na otevřený dopis Te Deum, který reagoval na jeho výzvu k očkování proti nemoci covid-19

 

Astrofyzik Jiří Grygar

Že máme svobodu názorů? Ale houby. Některé jsou prostě pitomé, říká Grygar
Na internetu je možné všechno. Je to smetiště a na něm se jen sem tam objevují malinké ostrůvky vědění, říká astrofyzik Jiří Grygar. Že máme svobodu názorů? Ale houby. Některé jsou prostě jen pitomé. A je úkolem vědy odlišit, které to jsou a které naopak dávají smysl, míní taktéž popularizátor vědy Grygar, který letos oslavil 85. narozeniny.

Online rozhovor: https://domaci.hn.cz/c1-67002190-ze-mame-svobodu-nazoru-ale-houby-nektere-jsou-proste-pitome-rika-grygar
 

Marek Vácha - kněz, molekulární biolog 
a přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK:

Vakcíny fungují. Bohu díky.

 

P. MUDr. Mgr. Martin Moravec, O.Cr., kněz, lékař,
nemocniční kaplan a vysokoškolský pedagog:

krátký a jednoduchý přehled důvodů, proč se nechat očkovat.
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211123nechte-se-prosim-ockovat-proti-covid-19

 

Sestry Boromejky:

Nechat se očkovat je morálně přípustné.
https://www.nmskb.cz/pro-pacienty/duchovni-sluzba

 

Kategorie otázky: Církev, společenství křesťanů

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině
(4. 4. 2024) Slavný americký seriál The Chosen o životě Ježíše Krista na TV NOE.

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu
(2. 4. 2024) Ranou pro komunistický blok byl rok 1978, kdy byl zvolen nový papež a stal se jím polský kardinál Karol Wojtyla. Jeho…

Časopis pro dívky IN! – dubnové vydání

Časopis pro dívky IN! – dubnové vydání
(1. 4. 2024) Duben je veselý, doslova aprílový měsíc, který přímo vybízí k tomu, abychom se pořádně zasmáli. Nemusí jít jen o nějaký…