Budete jásat v nevýslovné radosti. (1P 1,8) - Citát z Bible na každý den

7. 1. 2023, BF | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Štěstí lze nalézt i v těch nejtemnějších dobách

foto pixabay

Já, Hospodin, jsem tě povolal s láskou, vzal jsem tě za ruku, chránil jsem tě a ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů, abys otevřel oči slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kteří bydlí ve tmách."  Iz 42,6-7

V záplavě novoročních PF, která moji přátelé a známí sdíleli na sociálních sítích, jsem zachytila jedno, které mě přimělo k zamyšlení. Dotyčný citoval slova z jedné známé knihy. Nevím, jestli je dokážu reprodukovat úplně přesně, ale zněla asi takto: „Štěstí lze nalézt i v těch nejtemnějších dobách, pokud si člověk vzpomene, že se má obrátit ke světlu.“

Ta slova, sama o sobě krásná, přivedla k novoročnímu zamyšlení i mě a myslím, že je dobré si položit otázku: „Co je pro mě tím světlem?“

Není totiž světlo jako světlo. Je rozdíl, jestli večer koukám z balkonu na svit měsíce nebo můj obličej ozařuje světlo z mobilního telefonu, kde projíždím sociální sítě. Obojí svítí, ale rozhodně se nedá říct, že by pro mě tyto situace měly stejný přínos.

Myslím, že na začátku tohoto roku máme příležitost zjistit, jestli to světlo, za kterým jdeme, není jenom falešná bludička, která nás zbytečně svádí z cesty, jestli jsme si vybrali to, co nám přinese pokoj a dobro a ne to, co nám přináší jen neustále se opakující tápání v temnotě.

Pokud se právě nacházíme v nejtemnějších dobách našeho života, vzpomeňme si, že Bůh nás vyvádí z našich temných věznic a žalářů, že je světlem, za kterým má smysl jít, protože Jeho světlo září láskou, pokojem a odpuštěním. Pokud nám tohle naše vybrané světlo nenabízí, možná je čas naši cestu přehodnotit.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Štěstí:
- Co je to štěstí? (Marie Svatošová)
- Nezbytná podmínka štěstí. (Marie Svatošová)
- Vděčnost přináší štěstí a radost
- Štěstí vděčnosti Vděčnost polidšťuje
- Další texty k tématu štěstí zde

Naděje
Naděje- V naději máme bezpečnou a pevnou kotvu
- I v životních turbulencích je Bůh s námi
Tramvaj jako symbol pro křesťanskou naději 
- Naděje není laciným optimismem...
- Další texty k tématu naděje zde

Pokoj

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Boží tělo -svátek

(27. 5. 2024) Slavnost Těla a krve Páně

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic
(23. 5. 2024) V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…