Bůh působí radost. (Ž 19,9) - Citát z Bible na každý den

7. 1. 2023, BF | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Štěstí lze nalézt i v těch nejtemnějších dobách

foto pixabay

Já, Hospodin, jsem tě povolal s láskou, vzal jsem tě za ruku, chránil jsem tě a ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů, abys otevřel oči slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kteří bydlí ve tmách."  Iz 42,6-7

V záplavě novoročních PF, která moji přátelé a známí sdíleli na sociálních sítích, jsem zachytila jedno, které mě přimělo k zamyšlení. Dotyčný citoval slova z jedné známé knihy. Nevím, jestli je dokážu reprodukovat úplně přesně, ale zněla asi takto: „Štěstí lze nalézt i v těch nejtemnějších dobách, pokud si člověk vzpomene, že se má obrátit ke světlu.“

Ta slova, sama o sobě krásná, přivedla k novoročnímu zamyšlení i mě a myslím, že je dobré si položit otázku: „Co je pro mě tím světlem?“

Není totiž světlo jako světlo. Je rozdíl, jestli večer koukám z balkonu na svit měsíce nebo můj obličej ozařuje světlo z mobilního telefonu, kde projíždím sociální sítě. Obojí svítí, ale rozhodně se nedá říct, že by pro mě tyto situace měly stejný přínos.

Myslím, že na začátku tohoto roku máme příležitost zjistit, jestli to světlo, za kterým jdeme, není jenom falešná bludička, která nás zbytečně svádí z cesty, jestli jsme si vybrali to, co nám přinese pokoj a dobro a ne to, co nám přináší jen neustále se opakující tápání v temnotě.

Pokud se právě nacházíme v nejtemnějších dobách našeho života, vzpomeňme si, že Bůh nás vyvádí z našich temných věznic a žalářů, že je světlem, za kterým má smysl jít, protože Jeho světlo září láskou, pokojem a odpuštěním. Pokud nám tohle naše vybrané světlo nenabízí, možná je čas naši cestu přehodnotit.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Boží tělo -svátek

(2. 6. 2023) Slavnost Těla a krve Páně

Kdy je Den otců

(1. 6. 2023) Den otců - datum

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!

Je skvělé být dobrovolníkem na festivalu UNITED!
(26. 5. 2023) Součástí festivalu UNITED jsou dobrovolníci, kteří mají i svůj vlastní program a hlavně dobrou partu...

Noc kostelů

Noc kostelů
(25. 5. 2023) Noc kostelů se letos bude konat v pátek 2. června 2023.

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2023) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2023:…

Svatodušní novéna

(24. 5. 2023) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Ztrácí se nám láska - Mám takový problém, nemá žádný velký rozměr, ale přece mě to tak nějak trápí. Jsem už delší dobu vdaná máme děti, všechno se zdá být v pořádku, ale nějak se nám asi vytratila láska...