Veliké dobrodiní ti Bůh prokázal. (Mk 5,19) - Citát z Bible na každý den

7. 1. 2023, BF | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Štěstí lze nalézt i v těch nejtemnějších dobách

foto pixabay

Já, Hospodin, jsem tě povolal s láskou, vzal jsem tě za ruku, chránil jsem tě a ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů, abys otevřel oči slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kteří bydlí ve tmách."  Iz 42,6-7

V záplavě novoročních PF, která moji přátelé a známí sdíleli na sociálních sítích, jsem zachytila jedno, které mě přimělo k zamyšlení. Dotyčný citoval slova z jedné známé knihy. Nevím, jestli je dokážu reprodukovat úplně přesně, ale zněla asi takto: „Štěstí lze nalézt i v těch nejtemnějších dobách, pokud si člověk vzpomene, že se má obrátit ke světlu.“

Ta slova, sama o sobě krásná, přivedla k novoročnímu zamyšlení i mě a myslím, že je dobré si položit otázku: „Co je pro mě tím světlem?“

Není totiž světlo jako světlo. Je rozdíl, jestli večer koukám z balkonu na svit měsíce nebo můj obličej ozařuje světlo z mobilního telefonu, kde projíždím sociální sítě. Obojí svítí, ale rozhodně se nedá říct, že by pro mě tyto situace měly stejný přínos.

Myslím, že na začátku tohoto roku máme příležitost zjistit, jestli to světlo, za kterým jdeme, není jenom falešná bludička, která nás zbytečně svádí z cesty, jestli jsme si vybrali to, co nám přinese pokoj a dobro a ne to, co nám přináší jen neustále se opakující tápání v temnotě.

Pokud se právě nacházíme v nejtemnějších dobách našeho života, vzpomeňme si, že Bůh nás vyvádí z našich temných věznic a žalářů, že je světlem, za kterým má smysl jít, protože Jeho světlo září láskou, pokojem a odpuštěním. Pokud nám tohle naše vybrané světlo nenabízí, možná je čas naši cestu přehodnotit.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Kdy je Popeleční středa?

(5. 2. 2023) Datum popeleční středy

Hromnice (2. 2.)

(31. 1. 2023) Hromnice je lidový název pro ´Svátek Uvedení Páně do chrámu´(2.2.), kterým dříve končívala doba vánoční. Při…

Kdy je masopust

(30. 1. 2023) Masopust - datum

Můžu do kostela, když jsem volil Andreje Babiše?

(27. 1. 2023) Dobrý den. Můžu do kostela na Mši Svatou když jsem příznivec Andreje Babiše? Jen aby mi kněz neřekl že mi…

Nechápu proč se modlit za prezidenta

(27. 1. 2023) Musím se zeptat, proč se modlit za nového prezidenta. Nechápu ty blbce, co ho volí.  

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2023) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…