Hospodin je velmi hodný chvály. (Ž 48,2) - Citát z Bible na každý den

6. 1. 2024, jšp | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Slovo otec mnohdy láme srdce

photo by Morgan David de Lossy; lávka, potok, táta, dcera, důvěra, povzbuzení

V těch dnech přišel Ježíš a dal se v Jordáně pokřtít od Jana Křtitele. Když vystupoval z vody, z nebe se ozval (Boží) hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“ (Mk 1,6b-11)

Nejdůležitějším apelem tohoto textu
je pro mě přiznání se Boha Otce
ke svému dítěti Ježíši.

Pracuji s mladými lidmi a sám jsem otcem pět dětí. Je obdivuhodné vidět jejich přímost při hledání sebe sama a jejich životních cest.

Pro mladé je důležitým bodem jejich života vztah s jejich otcem. A mnozí jsou tímto vztahem tak ochromeni, že se jim zdá, že ve svém životě nemohou dál.

Já sám jsem nezaslouženě zažil milujícího tátu a jsem za to vděčný. Nemám tak problém vidět Boha jako Otce. Ale mnozí to nezaviněně mají naopak.

Jedna mladá dívka mi například řekla, že má fakt problém s modlitbou Otčenáš a modlí se ho jedině ve skupině, když modlitbu začíná nahlas někdo jiný.

Slovo Otec
blokuje srdce,
namísto,
aby ho otevíralo.

Otec je pro mnohé lidi jen ten, kdo se nezajímá, kdo neplatí výživné, ten nepoznaný, ten, co nás deptá doma, neomylný, ten poslední, za kým bych šel… Mnoho bolesti a mnoho modliteb směrem k nebi se tak týká otců a jejich devastujícího vlivu na jejich děti.

Jedna životní moudrost říká, že „Vazba na matku je pro dítě vrozená, k otci získaná.“  Možná i proto se Ježíš tak dlouho připravoval na své veřejné působení. Budoval vztah se svým Otcem. Budoval důvěru i pro těžké okamžiky. Společně s ním prožíval čas.

Otec v evangeliu svého Syna potvrzuje v tom, co je. Kristus je tedy po ponoření do vody křtu následně ponořen tentokrát do Lásky. Díky ní je schopen obstát ve všem, co jeho život přinesl – přes poušť až na kříž.

Přeji všem, kteří milujícího tátu neměli, aby ho hledali a nacházeli v tom Pravém Bohu Otci.  A přeji i všem tátům, aby měli sílu a odvahu stát nablízku svým dětem, zahrnout je pozorností a důvěřovat jejich cestě. Jejich děti pak nebudou muset mít problém modlit se Otčenáš od začátku a s důvěrou konat vůli nebeského Otce.

 

-redakčně upraveno-

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Bůh Otec

 • Bůh Otec - Bůh není ani muž, ani žena... Ježíš praví: “Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? ... Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích..."
 • Má Bůh každou ruku jinou?! Bůh se nás dotýká mužskou i ženskou rukou, jako otec i jako matka.  
 • Nebeský Otec mi nahradil tátu... Vedl jsem kurz pro uzdravení vztahů. Setkal jsem se tam se ženou, které jsem položil otázku: „Co byste si přála, aby pro vás udělal váš pozemský otec?“ Nemusela dlouho přemýšlet. 
 • Slovo otec mnohdy láme srdce V těch dnech přišel Ježíš a dal se v Jordáně pokřtít od Jana Křtitele. Když vystupoval z vody, z nebe se ozval (Boží) hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“ (Mk 1,6b-11)
 • Věřím . . . v Boha . . . Otce . . . Lidé si udělali svou představu o Bohu a tak Boha odsoudili

Otec, otcovství

 • Děti mají PRÁVO na matku i otce Každé dítě má právo přijímat lásku matky a otce; pro jeho celistvé a harmonické zrání jsou oba nezbytní. Oba přispívají k růstu dítěte, každý svým odlišným způsobem.
 • Můj otec mě dost nemiloval Špatně prožívané vztahy s rodiči a sourozenci, které nebyly nikdy uzdraveny, se znovu vynoří a rozbíjejí život i v dospělosti.
 • Ať má můj syn potíže, Bože! Daruj mi syna, ó Bože, jenž bude tak silný, aby vždy věděl, v čem je slabý, a statečný natolik, aby si uměl přiznat vlastní strach.
 • Co dívka potřebuje od svého otce Snad víc než co jiného dcera od svého otce potřebuje bezpodmínečnou lásku.
 • Jak být dobrým otcem? Byla vypracována klasická studie, která měla zjistit, zda se děti lépe chovají na hřišti, které je oploceno, nebo na hřišti bez oplocení. Výsledek byl tristní…
 • Jak vychovat dítě, se kterým se NEDÁ žít Dítě, které se naučí občas upustit od uspokojení všech svých potřeb, je schopno žít v reálném světě a vytvářet vztahy, v nichž nebude jen brát, ale bude i dávat.
 • Když někdo drtí své okolí svou ... dokonalostí  „Pane, dovolím si vám říci toto: Vypadáte velmi sebejistě, což ale protiřečí nedostatku sebedůvěry, o němž hovoříte... Váš syn musí z vaší strany pociťovat významný tlak..."
 • Konec otců, aneb nastupuje nadvláda matek. Děti šílejí!
 • Moji rodiče byli citově chladní Být otcem pro mě představuje jednu z největších výzev mého života. Avšak jak bych mohl být otcem, kdybych se nikdy necítil být synem?
 • Nebeský Otec mi nahradil tátu... Vedl jsem kurz pro uzdravení vztahů. Setkal jsem se tam se ženou, které jsem položil otázku: „Co byste si přála, aby pro vás udělal váš pozemský otec?“ Nemusela dlouho přemýšlet. Snila o…
 • "Nikdy neprojevuj city! Buď tvrdý! Buď chlap!" Předávkoval jsem se LSD a ležel jsem napůl v kómatu v nemocnici.  A přišel za mnou můj táta, který mě vždy učil: „Nikdy neprojevuj city ani neukazuj slzy, byl bys slaboch!"
 • Člověk může změnit svůj osud Můj život je stejně pošramocený jako můj obličej. Jen na nose spočítám sedmadvacet zlomenin. Třiadvacet jich je z boxu; čtyři od mého otce. Nejtvrdší údery jsem dostal od toho, který mě měl vzít do náručí…
 • Další texty k tématu otec, otcovství zde 
Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně
(15. 7. 2024) Ve Starez aréně v Brně se ve dnech 9. - 11. srpna 2024 uskuteční duchovní obnova CREDO, která přinese setkání a…

V kontaktu s přírodou člověk znovu nalézá svou správnou dimenzi

V kontaktu s přírodou člověk znovu nalézá svou správnou dimenzi
(12. 7. 2024) Tato překrásná „kniha“ se otevírá všem – jak malým, tak velkým. V kontaktu s přírodou člověk…

Tipy jak ne/odpočívat

(4. 7. 2024) Slovo rekreace pochází z latiny a znamená: re - creatio, neboli znovu - stvoření...

Cyril a Metoděj (5.7.)

(3. 7. 2024) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším střediskem…

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let
(1. 7. 2024) Festival pro mládež 18-30 let, s mladými z různých zemí světa s překladem do češtiny. Bůh nás, zve abychom s ním vyjeli…