Proměním jejich nářek v radost. (Jer 31,13) - Citát z Bible na každý den

5. 8. 2023, MJ | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Pán nenápadně stojí mezi námi

Ima, stany, výhled, mlha

“Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo.” Mt 17,1-2

Myslím, že letní čas mnohdy nabízí zvláštní momenty, podobné těm, které prožili Petr, Jakub a Jan s Ježíšem na hoře Tábor.

Je večer a od rybníka ve tmě vane studený vítr. Vycházíme z hospody. Dali jsme si pivo a párek, poseděli a teď si nandáváme batohy na unavená záda. Po krátké poradě se shodujeme, že ještě vystoupáme na nedalekou vyhlídku a tam přenocujeme pod širým nebem. Po náročném výšlapu sedíme na okraji skály, díváme se do dálky a na měsíc a hvězdy. Zaznívají tóny flétny a poezie, pijeme čaj a minuty ubíhají rychle i pomalu zároveň. Jsme ve zvláštním bezčasí, kde přítomnost je víc než minulost i budoucnost.  Z lesa se ozvala sova a měsíc stoupá stále výš…

Být citlivý na tyto momenty,
kdy se před námi realita promění ve zvláštní bezčasí,
ve kterém se bolest a únava promění v čirou krásu,
kde není potřeba nic dodat a všechno je tam, kde má být,
i když by to byl jen jediný okamžik
třeba cestou do práce v jinak náročném týdnu:
to znamená být citlivý na to,
že vzkříšený a proměněný Pán
stojí nenápadně právě teď mezi námi.

Být citlivý na tyto momenty
- to znamená také dnes stoupat na horu Proměnění
a uchovat si ve vzpomínkách její krásu jako posilu
pro další cestu.

 

-redakčně upraveno-

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2023) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?