Přijímejte jeden druhého. (Řím 15,7) - Citát z Bible na každý den

31. 7. 2019 , Robert Dojčár (Foto: ima)

K čemu je dobré chválit Boha? Je to jako vyznání lásky

automat na kávu, kafe, nápoje / foto ima

Chvála je nádherná modlitba. Když ji srovnám například s modlitbou proseb nebo díků, je modlitbou nejvíce nezištnou. Prosebná modlitba je také důležitá, ale ve své podstatě je zištná. Něco od Boha chci a prosím ho, aby mi to dal. Kdybych ale k Bohu přišel jen tehdy, když něco potřebuju, degradoval bych ho na pouhý automat na kafe a sebe na otravného somráka. Vhodím modlitbičku jako nějakou minci a vyjede kafe v podobě splněného přání. Bylo by to dost ubohé přátelství. Děkovná modlitba také není úplně nezištná, je ale aspoň spravedlivá. Bůh mi něco dává, třeba požehná nějaký můj záměr, a já mu za to poděkuju. Něco za něco, prostě slušnost. Stále se ale točím víceméně kolem sebe.

Modlitba chvály jde mnohem dál. Zde dělám v určitém slova smyslu něco navíc, zapomínám na sebe a své potřeby. Ve chvále říkám Bohu, co pro mě znamená, jakou s ním mám dosavadní zkušenost. Je to jako vyznání lásky. Třeba že je skvělý, nádherný, že je milosrdný, moudrý, že mě má rád, ale třeba že je pro mě i nepochopitelný. Stačí si vzít pro inspiraci biblické starozákonní žalmy a můžeme vidět, jak byl například král David ve chvále Boha kreativní. Chvála má ještě jeden paradox. Bůh není žádný narcistní jedinec, který se potřebuje opájet naším uctíváním. Chválit ho ale potřebujeme my sami! Při modlitbě chvály pozvedáme oči od našich běžných radostí i těžkostí a hledíme výš…  Následně pak můžeme zakoušet pokoj a radost. Je to častá zkušenost mnoha skupin lidí, zaměřených na oslavu Boha, že lidé z modlitby chvály a uctívání odcházejí občerstveni a povzbuzeni.

Se svolením zpracováno podle knihy
Robert Dojčár, Po proudu plavou jenom chcíplé ryby,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno

Chvála je způsob modlitby, který ... opěvuje Boha pro něho samého, oslavuje ho, protože ON JE... Skrze chválu se Boží Duch spojuje s naším duchem, aby dosvědčoval, že jsme Boží milované děti... (podle KKC čl. 2639)

Přijďte na benefiční adventní koncert v kostele sv. Mikuláše v Praze ve prospěch výstavby nové budovy pro speciální církevní logopedickou školu v úterý 10. prosince 2019 v 18 hodin. 

Adventní knižní tipy pro dětské i dospělé čtenáře

(5. 12. 2019) Nabízíme výběr několika titulů z různých nakladatelství, které mohou být inspirací při přípravě na blížící se…

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2019) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Prosincové číslo INu je na světě

Prosincové číslo INu je na světě
(1. 12. 2019) Za měsíc budou Vánoce. Všude je plno vánočních stromků, ozdob a světel, což nám připomíná, že i letos přijdou…

Advent

Advent
(28. 11. 2019) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(28. 11. 2019) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní kartičky pro děti

Adventní kartičky pro děti
(27. 11. 2019) Letos jsme pro děti připravili adventní kartičky s inspirací na každý den. Cílem není dychtivě plnit úkoly, ale...