Blahoslavený, kdo nežije, jak mu radí bezbožní. (Ž 1,1) - Citát z Bible na každý den

25. 2. 2023, Rh | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Oslněni sami sebou

pýcha, iluze, namyšlenost, arogance, sebestřednost / foto Mohamed Hassan z Pixabay

"Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.“ (srv. Mt 4,1-10)

Ježíš se na začátku svého působení vydává na poušť, aby se čtyřicetidenním postem připravil na svoje poslání. Čeká ho ale nelehká zkouška: je tam vyveden Duchem, aby byl pokoušen od ďábla. Ďábel mu nabízí alternativní cesty – udělat zázrak k vlastnímu prospěchu, oslnit nebo získat pozemskou moc. Ježíšův postoj je ale razantní, s pokušitelem nesmlouvá, nedělá žádný kompromis, ale odpovídá mu Božím slovem. Důvěra v Boha, v Boží věrnost je to, co mu pomáhá ďáblova pokušení překonat.

I my se můžeme dostat a dostáváme se do situací, které nejsou z principu zlé, ale nedobrými se můžou stát podle toho, jak se s nimi vypořádáme. Má-li někdo moc a peníze, může s nimi zacházet sobecky, a tudíž nakonec to jeho i druhé udělá nešťastným, ale může jimi také sloužit potřebným. Stejně tak to platí i o vztazích – záleží na tom, zda je prožíváme sebestředně bez ohledu na druhé nebo k jejich i svému štěstí. Chce to mít jasno, kým nebo čím se necháme vést, které hodnoty jsou pro nás směrodatné. Jestli chceme jen oslňovat anebo sloužit.

Možná už leckoho z nás potkalo, že v pokušení neobstál. Snad právě proto, že i Ježíš si zkouškami pokušení prošel, můžeme za ním přicházet se svými osobními selháními. Zažíváme-li pak uzdravení, můžeme být vůči druhým milosrdnější.

Vstupujeme do postní doby. Je to doba, která zdůrazňuje obnovu našich vztahů k Bohu, k sobě samým i k druhým.

Text celého biblického příběhu o Ježíšovi na poušti naleznete zde

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Postní doba, Popeleční středa

 

Obrácení, pokání:

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze. 

Březnové vydání časopisu IN! pro dívky

Březnové  vydání časopisu IN! pro dívky
(29. 2. 2024) Březnové číslo časopisu IN!dívčí svět už se k vám pomalu blíží. Vybíráme několik ukázek z jeho obsahu.

Z éry komunismu je nutné se poučit

(24. 2. 2024) Výročí komunistického puče 25.2.1948. Další texty k tématu: Komunismus a socialismus, 1948...

Händel i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

(22. 2. 2024) Georg Friedrich Händel (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) se po prodělané mrtvici dostal na pokraj…

Matka zabila své dvě děti. Proč Bůh nezasáhl?

(21. 2. 2024) Právě jsem slyšela ve zprávách, že matka zabila své dvě děti. Chápu svobodnou vůli lidí,  ale proč neochránil…

Mladí lidé proti zvrácenému politickému zřízení

(21. 2. 2024) 22. 2. 1943 byli v Mnichově gilotinou popraveni tři mladí lidé Sophie Scholl, Hans Scholl a Christoph Probst z odbojové…