Ing. Aleš Opatrný, ThD

Promluvte si v internetovém rozhovoru s Alešem Opatrným

 

Aleš Opatrný (*1944) - soustružník, strojní inženýr, kněz, doktor teologie, monsignore. Zakladatel a dlouholetý ředitel Pastoračního střediska v Praze, biskupský vikář pro pastoraci, pedagog na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Veslař, milovník: turistiky, Šumavy, Tater a slonů… Zkušený pastoralista. / Aleš Opatrný - některé dostupné publikace / Aleš Opatrný - některé texty na webu vira.cz

 

Online rozhovor ze dne 26. 2. 2004

 


vložila redakce webu vira.cz:
Z anotace rozhovoru: "Život křesťana obsahuje tři základní vztahy: - vůči Bohu - vůči bližnímu - k sobě samému. A tyto vztahy potřebují ozdravění. To ale nezačne zřejmě tím, že si zarputile něco odřeknu a budu stále myslet na to, jak mi to chybí." (Z knihy Aleše Opatrného: Stůl slova)

P. Růžková:
Mám-li být upřímná, význam postní doby příliš nechápu. Jak mě ještě dnes může někdo každý rok nutit k "sebezáporu" a podobným věcem? Má to nějaký význam? Vždyť je to moje věc! Není to spíše již přežitek z minulosti, který tak nějak dnes v církvi dožívá a zachovává se, "aby se neřeklo"?
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Všechny výzvy církve, které přináší liturgie, můžeme chápat jako nabídku, výzvu, radu a nebo také nucení. Samozřejmě, že to poslední je nejméně příjemné. Často ovšem vzniká z nedostatku informací a pochopení. A tak tomu může být i u vás. Stručně řečeno: postní doba není v prvé řadě dobou sebezáporu, ale jak říká jeden církevní text: "příhodný čas pro vystoupení na posvátnou horu Velikonoc." Nebo méně vznešenými slovy: doba, která mi pomůže, abych z Velikonočních svátků měl radost a užitek, a která mi také pomůže k pravdivému poznání, že v mém životě je potřebné i možné ledacos změnit.(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 14:44)

PN:
Dobrý den! Formulujte mi, prosím Vás, nějak pozitivně význam postní doby. Mám k ní totiž (též) negativní postoj (z podobných důvodů jako pistelka výše). Ale rád bych v postu našel něco pozitivního. Děkuji Vám
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Kousek pozitivní odpovědi jste si mohl přečíst výše. Teď malé pokračování. Postní doba je pro katechumeny vrcholem jejich příprav k přijetí křtu, biřmování a eucharistie. Pro ty, kdo byli pokřtěni, je přípravou k obnově křestního slibu. To můžeme rozvést jako přípravu k plnějšímu "ano" vůči Bohu a jeho darům a také jako cestu, na které si uvědomíme, jak velkým obdarováním je celá naše křesťanská existence. To samozřejmě není ještě z náplně postní doby všechno. Dáte-li si práci s tím, že si v klidu v misálku přečtete liturgické texty postních nedělí, objeví se Vám řada dalších hezkých témat. A postačí Vám na to necelá hodina!(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 14:48)

Hanka:
Dobrý den, setkala jsem se s názorem, že by v postní době neměly být svatby. Můžete mi vysvětlit proč?
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Ještě do ne tak dávné doby byly v postní době církevním příkazem zakázány svatby a jiné hlučné veselí. Dnes se svatební oslava zas tak příliš neliší od jiných slavnostních setkání. Proto je církví jen doporučeno volit v postě takové formy průběhu svatby nebo jiných slavností, které vážný a kající ráz postní doby zásadním způsobem neruší. Takže svatba může být.(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 14:52)

Jirka:
Dobry den, Zajimal by me vyznam Popelecni stredy,proc se jmenuje popelecni a jaka je jeji historie(vznik).
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Sypání popela na hlavu je prastarý, přesně řečeno starozákonní projev kajícnosti. V katolické liturgii zůstal jako symbolické jednání: při bohoslužbě na Popeleční středu je věřící označován na čele nepatrným posypáním požehnaným popelem se slovy: "pomni, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš" a nebo "čiňte pokání a věřte evangeliu". Ten, kdo toto znamení popela přijímá, tím dává najevo, že se jakoby "zasvěcuje" čtyřicetidenní cestě pokání. No a teď už je zřejmé, že ona středa, kterou začíná postní doba a uděluje se toto znamení (popelec) má název "Popeleční", od používaného popela.(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 14:54)

Marie:
Slyšela jsem o tom, že celá postní doba je vlastně příprava na svátost smíření. Můžete k tomu říci něco více?
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Člověk většinou neslyší všechno. Svátost smíření je určitě velmi dobrým činem v postní době, odpovídá to jejímu kajícímu rázu. Ale vrchol pro křesťana je jednak obnova křestního slibu při bohoslužbě Velikonoční vigílie a samozřejmě s tím související oslava Kristovy smrti a Vzkříšení. Jinak řečeno: nepřipravujeme se jen na to, co vykonáme my (svátost smíření), ale chceme také hlouběji prožít smysl Ježíšovy smrti a vzkříšení, tedy vrcholu jeho díla.(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 14:58)

Jan Kettner:
Srdečně Vás zdravím, mám někdy dojem, že právě způsob života jaký vedu mě neuspokojuje. Že příliš času věnuji starostem se zajištěním živobytí. A tak doufám, že právě postní doba snad vytvoří nějaký prostor, aby se prohloubil můj vztah k Bohu, zlepšil můj vztah k druhým a upravil se můj vztah k sobě. Můžete mi event. ještě konkretizovat nač se zaměřit v postní době, aby mi přinesla to, co bych chtěl?
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Já Vás zklamu (a trochu poškádlím). Postní doba žádný prostor nevytvoří a nic Vám nepřinese. Ale Bůh, který k nám mluví v Písmu, přichází ve slavení liturgie a setkává se s námi v modlitbě, nám může dát mnohé. Nečekejte v postní době ve svém životě převrat. Zkuste ale věnovat trochu času Písmu, trochu času modlitbě a hodně důvěry Bohu.(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 15:02)

Seidel:
Dobrý den. Mám dojem, že každá postní doba (a mám jich za sebou pěkných pár desítek!) začíná vzletnými slovy a výzvami a končí slovy "Bože, tak jsme zase nevyužili plně postní dobu"... Nevím kde je chyba. Buď jsou požadavky a výzvy postní doby přehnané a nerálné, anebo nedostatečné a ne dosti motivující. Obojí je myslím kontraproduktivní. Kde je podstata postní doby? Co byste poradil konkrétního? Jak Vy prožíváte postní dobu? Děkuji Vám a jsem potěšen, těmito novými vymoženostmi techniky a tím, že jsou takto využívány!
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Především mám radost, že máte radost ze služeb techniky. Ledacos k Vašim řádkům už je řečeno výše, viďte? Snad bych dodal ještě toto: každá cesta, i ta nejdelší, se dá ujít malými kroky, které konáme vytrvale. Velké "postní projekty" jsou vcelku k ničemu. Pokud se Vám ale podaří přivlastnit si třeba z liturgických textů alespoň jednu myšlenku každý druhý (!) den, protože každý den se to nepovede, ujdete za dobu postu kus cesty. Držím Vám palce.(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 15:05)

Frant. Nosek@seznam.cz:
Dio benu*/ (GOD BLESS) Vazeny pane doktore, dovoluji si zaslat tuto jednoduchou otazku: JAK ZIT STALE RADOSTNE (GAUDETE IN DOMINO SEMPER, ITERUM DICO GAUDETE...). Predem dekuje a zdravi Frant.Nosek */ PRIPOMINAM JAZYK KRESTANU-ESPERANTO
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Když se podíváme do evangelií, snadno zjistíme, že se Pán Ježíš zřejmě stále neradoval. Můžeme ale soudit, že byl stále spojen se svým nebeským Otcem. To dává jistotu, je to inspirací k životu, v němž radost je položkou důležitou, ale ne jedinou.(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 15:08)

Anna K.:
Chvála Kristu! pane vikáři, před časem jsem slyšela v kázání P. Stanislava Góry výzvu k zamyšlení, jestli naši postní praxi v jejích konkrétních projevech příliš snadno neopouštíme. Jaký je Váš názor na to?
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Odpovím šalamounsky: někdo opouští, někdo neopouští a někdo jistě nalézá. Co mohu říci více, když neznám podrobně život všech křesťanů? Ale jako podnětná věta v kázání má to, co citujete jistě své místo.(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 15:10)

Žena s dětmi doma:
Prosím vás, uveďte několik konkrétních podnětů, jak postní dobu dobře a plodně prožít v normálním běžném životě... Děkuji
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Omlouvám se, ale neznám tvar a formu Vašeho běžného života. A proto mohu těžko něco konkrétního radit. Samozřejmě mohu zopakovat výzvy k věcem zásadním a známým: modlitba, Boží slovo, drobné činy lásky ve prospěch bližních. Jak je zařadíte do života, to je věc Vaší vynalézavosti. Jen bych dodal, že je lépe se každý druhý den tři minuty věnovat Písmu, než plánovat hodinovou četbu, kterou nakonec uskutečním s bídou 3 x za postní dobu.(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 15:12)

Jiří P.:
Proč již dneska církev přesně nepředepisuje, co se v postní době smí a co ne? Nebylo to jednodušší? Zdá se mi, že se upustilo od konkretizace náplně postní doby a namísto toho se o postní době jen mluví a stavějí se nekonkrétní vzdušné zámky postních předsevzatí a úkolů. Též se přimlouvám o konkrétní podněty, anebo o prameny, kde bych našel více... Pěkný den!
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Myslím, že se v postní době smí dělat dobro a nesmí dělat zlo. Což samozřejmě platí pro celý rok. Ale kde je ve Vašem životě prostor pro dobro a příležitost ke zlu víte samozřejmě Vy a ne kdokoliv jiný, včetně církevní autority. Vzdušné zámky a nekonkrétní postní předsevzetí si samozřejmě může člověk dělat. Dělá to on, ne nějaké "se" a je za to zodpovědný. Nakonec: za základní pramen inspirace pro plodné prožití postní doby považuji liturgické texty. (Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 15:16)

Jiří P.:
Je to kladná hodnota: postit se?
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Nemohu posoudit. Nevím proč se postíte - neznám motiv. A ten zřejmě rozhoduje.(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 15:19)

:
Dobrý den, do jaké míry do postní doby patří půst jako takový?
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Jako jeden z důležitých prvků, ale ne jediný. Už starozákonní texty upozorňují, že půst bez milosrdenství se Bohu příčí. A klasická křesťanská trojice kajících činů je: modlitba, půst, almužna.(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 15:21)

FRANT. NOSEK:
VAZENY PANE DOKTORE, CETL JSEM ZMINKU O SLONECH, A PROTO SE ODVAZUJI ZEPTAT I NA PSY (1.OTAZKA). MOHU SE ZEPTAT 1) NA VAS NAZOR NA OBDIVUHODNE VLASTNOSTI PSU (VYSLA O TOM I KNIHA), 2) Z JINEHO SOUDKU:JAK ZIT RADOSTNE (NEJEN) V DOBE POSTNI? GAUDETE IN DOMINO SEMPER, ITERUM DICO GAUDETE,... . PREDEM DEKUJE A ZDRAVI RNDR. FRANT. NOSEK
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Vlastnostem psů nerozumím a nemohu se tedy k tomu vyjadřovat. Na druhou otázku jsem Vám už odpověděl výše.(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 15:22)

Přemýšlivec:
V čem se liší křesťanský půst a muslimský ramadán? V čem jsou obdobné? Není ramadán brán muslimy více "poctivě", než je tomu u křesťanů? Má půst nějaký logický význam? Proč se postit, když se Ježíš nepostil? Vy sám se postíte? Jak? Má to pro vás nějaký význam? Je to palba otázek, ale přemýšlím nad tím...
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Obdoba: Obě snažení mají člověka přiblížit k Bohu. V křesťanství ovšem půst není jedinou a hlavní náplní postní doby (viz výše na více místech). Půst nemá význam logický, ale náboženský (a většinou také zdravotní). V evangeliích sice čteme, že Ježíšovým učedníkům vytýkali, že se nepostí a Ježíše někteří označili za žrouta a pijana vína, ale těžko bychom dokázali, že se nikdy nepostil. Proč bych se nepostil? Ale čekáte-li ode mne informaci o nějaké zvláštní technice postu, nemohu sloužit. Že půst člověka osvobozuje k modlitbě je po staletí známo a platí to i dnes. Můžete si to vyzkoušet, pokud jenom nezkoušíte mne a je Vám to všechno blízké.(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 15:24)

Tereza:
Milý pán Opatrný, môžete mi, prosím, poradiť, ako oslabovať telo a zároveň posilňovať ducha? Lebo v mojom prípade to veľmi nejde - keď som hladná alebo ináč nespokojná, nedokážem byť láskavá, trpezlivá atď. Ďakujem!
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Každý z nás reaguje na nedostatek potravy, nápoje, spánku atd. jinak. Že je láska k bližnímu více než půst, je z Evangelia zřejmé. A tak bych z toho udělal jednoduchý závěr: postěte se jen tolik, aby to bližní nebolelo.(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 15:29)

Petr M.:
Dobrý den. Postní dobu vnímám i jako šanci, výzvu a kladu si otázku jak bych měl postní dobu prožít coby Evropan 21.století, otec několika dětí, zaměstnancem v dynamické firmě, pod náporem médií a konzumismu atd.Vím, že odpověď budu hledat sám, ale Vaše podněty přivítám.
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Máte pravdu, jako barokní vesničan ji těžko prožijete. Mohu-li Vás k něčemu povzbudit, tak k třeba soukromé četbě liturgických textů postních dní. Mluví k našemu životu a mluví jinak, než všechno to, co na nás denně doráží. Najdete je v misálku, ale také na www.vira.cz.(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 15:31)

L. Fraňková:
Dobrý den, v postní době slýcháme výzvu "Obraťte se a věřte evangeliu". Jak máme tuto výzvu uskutečňovat ve všedním životě?
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Obrátit se: ke Kristu. Věřit: tomu neuvěřitelnému Božímu příklonu k nám, který Ježíš Kristus ztělesňuje. A víc říct nemohu, neznám Váš všední život.(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 15:35)

Tereza Majerová:
Dobrý den, Aleši, zdraví Majerovi (z Řep). Doporučte, jak tématizovat postní dobu, z dětských příprav typu jeden dobrý skutek...už jsem vyrostla a dospěle to uchopit ještě neumím. Díky Tereza
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Drzá odpověď: tři dobré skutky! A teď vážně: zvolit si jenom jedno poměrně snadné téma, které se bude vytrvale uskutečňovat. Tak třeba malý úryvek z Písma každý (druhý) den. Nebo každý den dvě minuty tiše stát před Bohem. Nebo 2 x do týdne připravím jednu malou dobrotu pro manžela (aby bylo jasné, že i na něj myslím). A všechny Vás zdravím. A. O.(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 15:37)

Marta Ptackova:
Dobrý den, netýká se asi jen postní doby - ale mám jako matka s dětmi dávat přednost rodinné "pohodě" nebo je lépe pracovat na duchovním růstu a například hladovět se všemi krizemi, které to přináší? Pokouším se o umírněnou "střední cestu", ale stále slýchám výčitky, že to či ono zanebávám. Marta
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
A hladovění znamená automaticky duchovní růst? A v rodinné pohodě se duchovní růst nekoná??? Nevím, kdo je našeptávačem výčitek. Ale Ježíš v evangeliu preferuje jednoznačně konkrétní lásku k bližním před jakýmikoliv dalšími zbožnými skutky. Tak ani Vy se nenechávejte spoutat neevangelními představami o dokonalosti!(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 15:41)

:
Když slyším "postní doba", "půst", nějak se naježím. Nebylo by lepší věnovat energii něčemu lepšímu, než se trýznit a "přemáhat"?
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Samozřejmě. Třeba pochopení smyslu postní doby.(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 15:44)

Marie:
Chvála Kristu!Pane vikáři, každý rok hledám jako matka více dětí způsob, jak dobře prožít postní dobu nejen "za sebe", ale jako rodina. Neumím to možná dobře vyjádřit, ale přála bych si, aby v této době přípravy nešlo jen o mě, ale aby byla posilou ve víře i mým nejbližším. Poraďte mi, prosím, jak obohatit život rodiny po stránce duchovní v době postní. Nenapadá mě nic jiného nežli denní hlubší (pro děti spíš delší) modlitba, četba Písma a s těmi staršími rozhovor nad určitým duchovním tématem, které si sami vyberou.Děkuji za odpověď a přeji hojnost Božího poženání.Marie
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Myslím, že to dobré, co prožijete "za sebe", je v každém případě obohacením celé rodiny. A chcete-li něco dělat pro své děti, potom bych jen poznamenal, že je dobré krmit, ale ne překrmovat. Má-li člověk strach, že dělá dobrého málo, dělá ho zpravidla dost.(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 15:45)

Radek:
Co mám s postem dělat když je mi 14? (Slova o přípravě na velikonoce mi opravdu nic neříkají, stále se v kostele na něco připravujeme...) Díky za odpověď.
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Myslím, že v tomhle věku se člověk má především něco naučit, nebo něco nového poznat. Co kdyby bylo třeba Tvým programem pro půst podrobné poznání jednoho nebo dvou evangelií?(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 15:48)

Petr:
Dobrý den! Otče, předně Vám chci v předstihu pogratulovat k Vašemu blížícímu se jubileu, poděkovat za vše co děláte a do další práce popřát hodně síly, zdraví a Božího požehnání. Mám následující dotaz: Na nadcházejícím postem jsem se zamýšlel, co si odříci, a dospěl jsem k názoru, že můj životní styl je tak přešponovaný pracovními a jinými povinnostmi, že by to byl snad "zbytečně" stres navíc. Rozhodl jsem se tedy, že narozdíl od dob minulých, se budu snažit tyto povinnosti trpělivě plnit a snášet. Je to málo? Je to dost? Sám nevím, ale cítím jakési vanutí Ducha (pokud se nemýlím a není zo jen má pohodlnost), že by to mohlo být tak akorát... Jaký je Váš názor? Předem děkuji za odpověď a přeji vše dobré! Petr
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Děkuji za přání. A přeji Vám, abyste v rozhodnutí k trpělivosti vytrval. (Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 15:49)

Pavel:
Vidím smysl postu (odřeknutí si, omezení jídla) především v tom, že při něm prožiji svojí křehkost, slabost, možná zraněnost, kterou normálně přetloukám tím, co zkonzumuji. Zkrátka uvědomím si svojí odkázanost na Boha a snad se k němu přiobrátím. Většinou se půst ale interpretuje jako cvičení sebekázně, posilování vůle, což mě ale k Bohu vůbec vést nemusí, naopak to může vyvolat dojem, že to zvládnu a vystačím si. Asi ty dva významy nejdou nutně proti sobě, ale zajímalo by mě, jak to vidíte vy.
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Po pravdě řečeno nezajímá mne jak "se" něco interpretuje. To, co člověka spojuje s Bohem bude zřejmě dobré. Třeba půst. A také modlitba. Sebekázeň je jistě také užitečná. Ale nesmí být cílem. Tím je pro křesťana jenom Bůh sám.(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 15:51)

:
Po zkušenostech z minulých let spíše postní dobu nechávám žít samostatným životem mimo mě. Nevidím nějak význam tothoto opakovaného "snažení" a neustálých "výzev". Přesto bych rád věděl, co byste mi poradil k nějakému opětovnému jemnému sblížení a nelezení jejího významu, pokud nějaký může mít. Honza
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Co jde mimo nás nám sotva něco dobrého přinese. A tak samozřejmě doporučuji sblížení. A dnes už snad podesáté doporučuji pozornost vůči liturgickým textům postu. Ale nic lepšího nevím. Takže misálek, nebo www.vira.cz a vytrvalost. Držím palce.(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 15:54)

Jana:
Už delší dobu cítím v sobě zvláštní neklid a vím, že se potřebuju zastavit, modlit se a být s Pánem. Pořád se mi ale vnucují věci, které se zdají být důležitější a naléhavější. Co byste mi doporučil v této postní době? Nikdy jsem ještě dlouhodobější půst nedržela a moc nevím, jak se to dělá. Děkuji...
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Dlouhodobým postem asi nic ve své situaci nevyřešíte. Zastavit se je dobré. Třeba jen na pět minut. Ale spíš každý den, než jednou za týden.(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 15:56)

Petr N.:
Dobrý den pane Opatrný, napsal jste do odpovědi, že posypání popelem je jen symbolické gesto. Není to i nějaké posílení člověka, nemá to i nějaký skrytý význam?
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Posílení člověka to není - tím je Eucharistie. A skrytý význam není třeba hledat tam, kde jde o výslovné vnější znamení kajícnosti.(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 15:57)

Ludvík Němec:
zareaguji na Vaši odpověď panu Noskovi: dle mého jste obešel vysvětlení citátu apoštola Pavla: "stále se radujte"... Tam to ale takto stojí napsáno - stále! Ale jak a proč? Hezký den!
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
A dále Pavel píše: "bez přestání se modlete!" Děláte to? A tak důsledně, že ani nespíte? Nezbývá, než uznat, že jsme schopni rozlišit, co jsou výzvy, řečené s určitou nadsázkou, a co jsou přesné příkazy (např.:Nepokradeš!).(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 15:59)

J.Jílek:
Zdravim Vas! Take myslím, ze neni podstatne, aby cirkev presne urcovala jak maji maji verici prozivat pust. Lidé jsou velmi rozmanití a každý člověk, který se snaží na sobě pracovat, musí poznat kde bude pust plodny a kde uz bude zbytečný.Samozrejme kazdá rada je vzdy dobra, ale ne předpis. Podstatou je se přiblížit k Bohu svym srdcem, nekde uvnitř těla ne jenom nejakym rozumovým rozhodnutim. To je moje prosba o radu? Jak si prohloubit takove to vnitrni energicke nadseni pro sveho Boha.Každá jednotvárnost upada do jakesi tradice.
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Máte pravdu. A autentické křesťanské nadšení plyne z Ducha svatého, který je nám dáván. Prosíte o to, aby Vás naplňoval každé ráno? Není na to třeba mnoho času. (Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 16:01)

:
Víte co i přes tento rozhovor nechápu? Jak může půst spojovat s Bohem (jak píšete v odpovědi o něco výše). Modlitba snad, meditace také, přemýšlení také, proč ale ten úpůst, jak jste na tohleto přišel? Děkuji
Ing. Aleš Opatrný, ThD:
Půst samozřejmě žádné magické spojovací účinky nemá. Přemýšlení také ne! Ale oboje nás může k setkání disponovat. Tak jsem to myslel. A dodávám: zkuste to!(Odpovězeno: 26. 2. 2004 v 16:03)

redakce webu www.vira.cz:
Za redakci i čtenáře Vám srdečně děkujeme za čas a trefné odpovědi. Přejeme Vám vše dobré (nejen) do postní doby!