Budete jásat v nevýslovné radosti. (1P 1,8) - Citát z Bible na každý den

17. 6. 2023, Pavel Semela | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Můj táta mě srážel mnoha poznámkami

Photo by Kelli McClintock on Unsplash; otec a syn, rozhovor, rodič, naslouchání

Ježíš řekl: „Jděte a hlásejte: ʻPřiblížilo se nebeské království.ʼ Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.´“ (Mt 10, 7 – 8)

Tuto neděli slavíme den otců. Dovolím si proto malou vzpomínku na svého tátu.

Dneska vím, že mě měl rád a byl na mě hrdý. Ale jako mnozí jiní otci to bohužel neuměl dávat najevo. V dětství a dospívání mě mnoha poznámkami vyloženě srážel. Musel jsem se vůči tomu naučit vymezovat. Pak jsem pochopil, že to asi jinak neumí, protože to sám nezažil. Došlo mi, že se ke mně sice vyjadřuje velmi nevhodně, ale jde mu o to, abych s dosaženými úspěchy neusnul na vavřínech a snažil se dál.

Nakonec jsem mu odpustil. A v době, kdy to pro mě už nebylo důležité a ani jsem to nečekal, dokázal se překonat a projevit radost nad mým úspěchem, když jsem doběhl první maraton. Asi proto, že jsem k tomu neměl, na rozdíl od studia, žádné předpoklady, a přesto jsem to dotáhl. Stejně mě to potěšilo.

Ježíš nás posílá, abychom se zprávou o příchodu Božího království uzdravovali, jako to dělal on. Základní zásadou lékařů, sester a ošetřovatelů je „prima non nocere“, tedy „hlavně neškodit“. Naše slova mohou zraňovat i hojit. Možná neumíme vždy vyjádřit to, co druhý potřebuje, co ho uzdraví a posune. Můžeme si ale dávat pozor na to, abychom druhé nezraňovali a neshazovali. A pokud nás posílá uzdravovat sám Ježíš, vyprošujme si, ať nás k tomu uschopní, prosme, ať nám dá do úst svá uzdravující slova.

Asi nemůžeme předat nic, co jsme sami nepřijali. Pro otce/rodiče je těžké předat něco, co nezakusili od svých otců/rodičů. Ježíšova slova „zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte“ chápu i tak, že nám nebeský Otec chce zadarmo dát právě to, co jsme nedostali od svých pozemských otců/rodičů, abychom to mohli předávat svým dětem. Bůh je v tom štědrý, nebojme se prosit o to, čeho se nám nedostalo, abychom mohli nejen nezraňovat, ale přinášet uzdravení Otcovou láskou. (Boží láska má i mateřské rysy, proto to platí i pro matky. Ale když je ten den otců, dovolil jsem si mluvit o otcovské roli a lásce.)

redakčně upraveno

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Otec, otcovství

 • Děti mají PRÁVO na matku i otce Každé dítě má právo přijímat lásku matky a otce; pro jeho celistvé a harmonické zrání jsou oba nezbytní. Oba přispívají k růstu dítěte, každý svým odlišným způsobem.
 • Můj otec mě dost nemiloval Špatně prožívané vztahy s rodiči a sourozenci, které nebyly nikdy uzdraveny, se znovu vynoří a rozbíjejí život i v dospělosti.
 • Ať má můj syn potíže, Bože! Daruj mi syna, ó Bože, jenž bude tak silný, aby vždy věděl, v čem je slabý, a statečný natolik, aby si uměl přiznat vlastní strach.
 • Co dívka potřebuje od svého otce Snad víc než co jiného dcera od svého otce potřebuje bezpodmínečnou lásku.
 • Jak být dobrým otcem? Byla vypracována klasická studie, která měla zjistit, zda se děti lépe chovají na hřišti, které je oploceno, nebo na hřišti bez oplocení. Výsledek byl tristní…
 • Jak vychovat dítě, se kterým se NEDÁ žít Dítě, které se naučí občas upustit od uspokojení všech svých potřeb, je schopno žít v reálném světě a vytvářet vztahy, v nichž nebude jen brát, ale bude i dávat.
 • Když někdo drtí své okolí svou ... dokonalostí  „Pane, dovolím si vám říci toto: Vypadáte velmi sebejistě, což ale protiřečí nedostatku sebedůvěry, o němž hovoříte... Váš syn musí z vaší strany pociťovat významný tlak..."
 • Konec otců, aneb nastupuje nadvláda matek. Děti šílejí!
 • Moji rodiče byli citově chladní Být otcem pro mě představuje jednu z největších výzev mého života. Avšak jak bych mohl být otcem, kdybych se nikdy necítil být synem?
 • Nebeský Otec mi nahradil tátu... Vedl jsem kurz pro uzdravení vztahů. Setkal jsem se tam se ženou, které jsem položil otázku: „Co byste si přála, aby pro vás udělal váš pozemský otec?“ Nemusela dlouho přemýšlet. Snila o…
 • "Nikdy neprojevuj city! Buď tvrdý! Buď chlap!" Předávkoval jsem se LSD a ležel jsem napůl v kómatu v nemocnici.  A přišel za mnou můj táta, který mě vždy učil: „Nikdy neprojevuj city ani neukazuj slzy, byl bys slaboch!"
 • Člověk může změnit svůj osud Můj život je stejně pošramocený jako můj obličej. Jen na nose spočítám sedmadvacet zlomenin. Třiadvacet jich je z boxu; čtyři od mého otce. Nejtvrdší údery jsem dostal od toho, který mě měl vzít do náručí…
 • Další texty k tématu otec, otcovství zde 

Zranění, trauma (psychické, citové, vnitřní...)

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Boží tělo -svátek

(27. 5. 2024) Slavnost Těla a krve Páně

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic
(23. 5. 2024) V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…