Vládcové lidí, ctěte moudrost! (Mdr 6,21) - Citát z Bible na každý den

26. 3. 2022, Rh (Foto: Photo by Vladislav Babienko on Unsplash) | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Máme svobodu jednat dobře i zle

Máme svobodu jednat dobře i zle

Ježíš řekl toto podobenství: „Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: ‘Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.’ On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil.

Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi … Tu šel do sebe a řekl: ‘Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!’ Vstal a šel k svému otci.

Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil.“ (srov. Lk 15, 11-20) 

Syn z podobenství o marnotratném synu se rozhodne odejít z domu svého otce. Chce si život zařídit po svém. Vezme si svůj podíl majetku a jde. Otec mu v tom nebrání a neudělá nic, co by omezilo synovu svobodu. Ale celou dobu na něj myslí a vyhlíží, kdy se vrátí.

Scéna, kterou leckterý rodič zná. Dospělé dítě se nějak rozhodne, a rodič čeká a doufá, že si jeho milované dítě svým rozhodnutím příliš nezkomplikuje život. Vyhlíží je s nadějí, že se vrátí.

Svoboda je dar a zároveň i břemeno. Neseme důsledky svého jednání. S přínosy i následky svých rozhodnutí se musíme vyrovnávat sami. Je moudré Boží rozhodnutí, že jsme svobodní lidé, a ne nějaké loutky nebo roboti.

Možná nás někdy napadne otázka, a v této době možná víc než kdy jindy, jak Bůh může na to všechno dívat. On nám dal ale svobodu a zároveň slíbil, že ve všem bude s námi. Ve všech našich samostatných a nezávislých rozhodnutích, dobrých i špatných. A nabízí nám - i čeká, až se k němu vrátíme. Slíbil nám, že s námi bude i tehdy, když musíme nést důsledky špatných rozhodnutí někoho jiného a ponese je s námi.

To, jak se rozhodujeme, záleží na tom, čím své myšlení a jednání utváříme. Co je základem našeho jednání. Budeme-li žít v Boží blízkosti, necháme-li se inspirovat Ježíšovým myšlením a činy, pak můžeme zakoušet, že svoboda pro nás bude darem a důsledky našeho jednání budou pro tento svět obdarováním. Bude se lépe žít nejen nám, ale i blízkým kolem nás. A náš dobrý Bůh se bude radovat s námi.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Válka na Ukrajině
Text modlitby za UkrajinuVálka. A co já s tím? (vira.cz)
Válka a modlitba Seznam možných konkrétních modlitebních úmyslů. (vira.cz) 
Ví Bůh o děsivé situaci na Ukrajině? (vira.cz)
Přímluvy za Ukrajinu - lze se připojit jednotlivě i společně (modlitba.cz)
Text modlitby za Ukrajinu (modlitba.cz)
Vojenské přepadení Ukrajiny Nevyžádané exercicie… (pastorace.cz)
Proti válce je třeba kázat Život stojí za to, abychom ho žili (pastorace.cz)
Bůh není Bohem války Ti, kdo podporují násilí, znesvěcují jméno Boží (vira.cz)
Za každé situace si uchovat vnitřní pokoj (pastorace.cz)
Užitečné informace pro ty, kdo jsou v kontaktu s uprchlíky (pastorace.cz)

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2022) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2022) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2022) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2022) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2022) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022
(21. 9. 2022) JAK SI UCHOVAT POKOJ V NEPOKOJNÉ DOBĚ. Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1