Budete jásat v nevýslovné radosti. (1P 1,8) - Citát z Bible na každý den

26. 3. 2022, Rh (Foto: Photo by Vladislav Babienko on Unsplash) | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Máme svobodu jednat dobře i zle

Máme svobodu jednat dobře i zle

Ježíš řekl toto podobenství: „Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: ‘Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.’ On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil.

Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi … Tu šel do sebe a řekl: ‘Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!’ Vstal a šel k svému otci.

Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil.“ (srov. Lk 15, 11-20) 

Syn z podobenství o marnotratném synu se rozhodne odejít z domu svého otce. Chce si život zařídit po svém. Vezme si svůj podíl majetku a jde. Otec mu v tom nebrání a neudělá nic, co by omezilo synovu svobodu. Ale celou dobu na něj myslí a vyhlíží, kdy se vrátí.

Scéna, kterou leckterý rodič zná. Dospělé dítě se nějak rozhodne, a rodič čeká a doufá, že si jeho milované dítě svým rozhodnutím příliš nezkomplikuje život. Vyhlíží je s nadějí, že se vrátí.

Svoboda je dar a zároveň i břemeno. Neseme důsledky svého jednání. S přínosy i následky svých rozhodnutí se musíme vyrovnávat sami. Je moudré Boží rozhodnutí, že jsme svobodní lidé, a ne nějaké loutky nebo roboti.

Možná nás někdy napadne otázka, a v této době možná víc než kdy jindy, jak Bůh může na to všechno dívat. On nám dal ale svobodu a zároveň slíbil, že ve všem bude s námi. Ve všech našich samostatných a nezávislých rozhodnutích, dobrých i špatných. A nabízí nám - i čeká, až se k němu vrátíme. Slíbil nám, že s námi bude i tehdy, když musíme nést důsledky špatných rozhodnutí někoho jiného a ponese je s námi.

To, jak se rozhodujeme, záleží na tom, čím své myšlení a jednání utváříme. Co je základem našeho jednání. Budeme-li žít v Boží blízkosti, necháme-li se inspirovat Ježíšovým myšlením a činy, pak můžeme zakoušet, že svoboda pro nás bude darem a důsledky našeho jednání budou pro tento svět obdarováním. Bude se lépe žít nejen nám, ale i blízkým kolem nás. A náš dobrý Bůh se bude radovat s námi.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Válka na Ukrajině 2022
Text modlitby za UkrajinuPapež František píše Ukrajincům devět měsíců po vypuknutí války
Válka. A co já s tím? (vira.cz)
Válka a modlitba Seznam možných konkrétních modlitebních úmyslů. (vira.cz) 
Ví Bůh o děsivé situaci na Ukrajině? (vira.cz)
Přímluvy za Ukrajinu - lze se připojit jednotlivě i společně (modlitba.cz)
Text modlitby za Ukrajinu (modlitba.cz)
Vojenské přepadení Ukrajiny Nevyžádané exercicie… (pastorace.cz)
Proti válce je třeba kázat Život stojí za to, abychom ho žili (pastorace.cz)
Bůh není Bohem války Ti, kdo podporují násilí, znesvěcují jméno Boží (vira.cz)
Za každé situace si uchovat vnitřní pokoj (pastorace.cz)
Užitečné informace pro ty, kdo jsou v kontaktu s uprchlíky (pastorace.cz)
- Papež František k válce na Ukrajině

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Boží tělo -svátek

(27. 5. 2024) Slavnost Těla a krve Páně

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic
(23. 5. 2024) V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…