Naše duše vyhlíží Hospodina. (Ž 33,20) - Citát z Bible na každý den

11. 3. 2023, BF | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Když věci nejdou podle našich představ

Manuel Alvarez, Pixabay
smutek, samota, deprese, krize

Pojďme, jásejme Bohu, oslavujme skálu své spásy, předstupme před něho s chvalozpěvy a písněmi mu zajásejme! (Ž 95,1)

Před několika týdny jsem slyšela vyprávění jedné ženy, která mluvila o svém uzdravení z těžké nemoci. Z jejích velmi silných slov mě nejvíce zaujala věta: „Říkala jsem si, že i když se teď nedaří, stejně půjdu a budu Bohu zpívat chvály.“

Lze Boha chválit, i když máme těžkosti?
Je to vůbec možné?
Může to být pravdivé a upřímné?

 

Když věci nejdou podle našich představ, zdá se přirozené si spíš postěžovat – blízkým, ale i Bohu. Někdy se totiž dostáváme do situací, kdy se už spíš jenom rozčilujeme, je nám opravdu těžko, úzko, možná se o nás pokouší deprese… Na všechny emoce kolem našich starostí a bolestí máme právo a Bůh naše lamentování unese.

Zkusili jsme ale někdy Boha v těžkých chvílích chválit a oslavovat? Obrátit svůj pohled od našeho utrpení k tomu, jaký je Bůh veliký a za co jsme mu vděční? Mně se naskytla příležitost téměř vzápětí poté, co jsem slyšela mluvit onu ženu. Momentálně se mi totiž moc dobře nedaří… Vyzkoušela jsem tedy doporučený „lék“ chval a zdá se mi až neuvěřitelné, kolik slov díků a chval se mi dralo na rty i přesto, že v mé každodennosti mi tato slova zůstávala skrytá a ani jsem si pod nánosem starostí nevšimla, za co všechno cítím vděčnost…

Chvalme a oslavujme Boha,
i když máme těžkosti.
Vytváříme tím přímý proud,
kterým může Bůh vlévat svou lásku
do našeho srdce.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Modlitba chvály
Potřebuje Bůh naši chválu? Ne.
Bůh naše děkování ani chválu nepotřebuje.  Je to ale důležité pro nás...  
K čemu je dobré chválit Boha? Je to jako vyznání lásky 
Křesťanská radost – povinná křeč? 
Musí existovat radost, která nezávisí na vnějších okolnostech…
Každý je se sebou nějak nespokojený 

Krize, utrpení:

  • Dětem se předává neuvěřitelná nepravda Dětem vyrůstajícím v našem rozvinutém světě se předává neuvěřitelná nepravda - říká se jim, že většina lidí má naději prožít život až do konce bez utrpení, bez bolesti, bez temnoty. 
  • Stopy v písku Jedné noci se mi zdál sen. Kráčela jsem po pobřeží se svým Pánem. Na temném nebi se promítaly obrazy z mého života. Životní příběh provázely dvoje stopy v písku...
  • Utrpení, krize - základní pohled  Neplýtvejme příliš slovy o utrpení. Nevíme totiž co to utrpení je. Když jsem je doopravdy poznal já, dokázal jsem jenom plakat.
  • Další texty k tématu: krize, utrpení

 

Když už nevíš kudy dál, leť poslepu jako pilot v mlze... / mlha skály

 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic
(23. 5. 2024) V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…