V Bibli čteme že „Ježíš přišel zavřenými dveřmi“ – tam,
kde seděli vystrašení učedníci.
Ježíš k nim přišel a řekl jim: „Pokoj vám!“

Pane Ježíši, zveme tě, abys přišel ke každému z nás,
navzdory našim zavřeným a zarýglovaným dveřím.
Věříme, že ty dokážeš vstoupit i skrze zavřené dveře!
Pro tebe nejsou zavřené dveře překážkou.

Ty přicházíš, prolamuješ naší uzavřenost a přitom přinášíš pokoj.
Prosíme tě, Pane Ježíši, vejdi do všech těch situací, které nás uzavírají.
Vstup do všech těch situací, jež nám nahánějí strach.
Vstup do všech záležitostí, které nám berou chuť k životu, chuť ke změně.

Ježíš přišel tam, kde byli učedníci.
Ze strachu před židy měli dveře zavřeny.
Stanul mezi nimi a řekl:
„Pokoj vám!“ (Jan 20,19-21)