Ujmi se mě a pomoz mi. (Žl 106,4) - Citát z Bible na každý den

6. 2. 2019 , Anselm Grün (Foto: ima)

Mnozí nezažili, že jsou milováníhodni

maska, kočka, dítě, úsměv / foto -ima-

Všichni bojujeme s  nedostatkem sebevědomí, přecitlivělostí,
strachem, závistí, žárlivostí a zklamáním

Jak jsme si všichni podobní! Všichni bojujeme s podobnými problémy: nedostatkem sebevědomí, přecitlivělostí, strachem, závistí, žárlivostí a zklamáním. To prožíváme všichni, jsou to základní vzorce chování, které se týkají každého. Liší se jen kulisami našich životů.

A mnoho lidí na to reaguje tak, že naslouchá hlasům a tlakům svého okolí a svou hodnotu hledají jen v porovnávání se s druhými a se všemi možnými „celebritami“. Takoví lidé již neslyší svůj tichý vnitřní hlas, ztratili kontakt se svým nitrem, ve kterém na ně čeká Bůh. Nejsou v souladu se svým vnitřním já. Takoví lidé svou hodnotu nevidí v jedinečnosti své osoby, nýbrž hledají ji i ve vnějších symbolech společenského postavení, jako je elegantní oblečení nebo velké auto.

Mnozí lidé nezažili, že jsou milováníhodni
takoví, jací jsou

Každý člověk touží milovat a být milován. Mnozí lidé žijí v neustálém strachu, že nebudou dostatečně milováni. Tento strach určitě vychází z toho, že se člověku nedostávalo lásky v dětství. Z toho pramení nejistota, jestli mě rodiče, přítel nebo přítelkyně opravdu mají rádi. Bez lásky si připadám bezcenný. Člověk potřebuje zkušenost lásky, aby mohl být v pokoji sám se sebou. Zároveň ale přetěžujeme druhé svými očekáváními jejich lásky, protože se sami se sebou míjíme.

Mnoho lidí si také myslí, že nejsou hodni lásky druhých, protože si v dětství museli lásku často zasloužit. Nezažili, že jsou milováníhodní takoví, jací jsou. Dostalo se jim lásky, jen když splnili očekávání svých rodičů. A tak jsou neustále upnuti na to, aby plnili očekávání druhých, a tak si zasloužili lásku. A zároveň se bojí, že ta očekávání nesplní a lásky se jim nedostane. Protože nevidí svou cenu, cítí se přehlíženi. A protože sami sebe nemají dostatečně rádi, bojí se, že ani druzí je nebudou dostatečně milovat.

Před Bohem jsme každý jedinečný,
vzácný a neopakovatelný

Cílem křesťanského duchovního života je dotknout se jedinečného a neopakovatelného obrazu, který si o každém z nás, tedy i o mně a tobě udělal Bůh. Samozřejmě není snadné tento obraz poznat a není možné jej popsat. Pokud jsem sám sebou, nemusím si nic dokazovat, prostě jsem. A nemusím se vůbec namáhat. Protože pořád si muset něco dokazovat, pořád usilovat o to, abych se druhým zalíbil, aby mě vzali na vědomí, stojí hodně sil. A často to vede k tomu, že se přetvařujeme, jen abychom se přizpůsobili očekáváním zvenku.

Víra vede ke štěstí,
vděčnosti a důvěře

Všichni dnes hledají štěstí. A myslí si, že ho najdou tehdy, když si budou moci dopřát co nejvíc. Ale štěstí najdu jen tam, kde jsem v souladu sám se sebou a kde mě chrání někdo větší. Ke štěstí patří i úžas nad podivuhodností bytí. A tento úžas vždycky ukazuje mimo nás, někam výš. Žasnu nad tím, co mě přesahuje. Z toho všeho pro mě vyplývá, že všechny postoje, které jsou nutné ke štěstí člověka, vycházejí ze zkušenosti víry: Bůh mě nese, Bůh mě miluje, Bůh a jeho láska mě proniká. Nemusím všechno zvládnout sám. Mohu i přijímat. A základní skutečnost mého života je, že jsem milován. Jsem jedinečný. Jsem vzácný. Všechny tyto zvěsti nacházím v poselství Ježíše Krista. Křesťanská víra mě navíc ubezpečuje o tom, že mě Bůh nese, i když se zdá, že se kolem mě všechno hroutí. V tom smyslu dává víra i vděčnost a důvěru.

Se svolením zpracováno podle knihy
Anselm Grün, Andraea Larsonová: A strýčku Willi...,
kterou vydalo nakladatelství Triton. Redakčně upraveno.

Mediálně spolupracujeme

Srdce Ježíšovo - slavnost

(27. 6. 2019) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek...

Doporučujeme k přečtení: Bezpeční lidé - Cloud, Townsend

Doporučujeme k přečtení: Bezpeční lidé - Cloud, Townsend
(26. 6. 2019) Řada z nás investuje mnoho do vztahů, které nám způsobují hluboká zranění. Nakonec zůstáváme opuštěni nebo využiti a...

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26. 6. 2019) 27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k smrti kněz...

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2019) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Tip k přečtení: Víra - jak ji najít, žít a zachovat

Tip k přečtení: Víra - jak ji najít, žít a zachovat
(19. 6. 2019) Další z řady Gilbertových knížek malých rozměry, ale velkých obsahem. V krátkých kapitolkách píše velmi intenzivně o...

Lucy Grimble a The Violet Burning jsou dalšími zahraničními hosty festivalu UNITED

Lucy Grimble a The Violet Burning jsou dalšími zahraničními hosty festivalu UNITED
(19. 6. 2019) Zahraničními interprety letošního ročníku bude třeba zpěvačka Lucy Grimble a formace The Violet Burning.