Boží království je mezi vámi. (Lk 17,21) - Citát z Bible na každý den

8. 1. 2015 , Bratr Roger Schutz (Foto: IMA)

Bůh, který vzbuzuje strach?

Bůh, který vzbuzuje strach?

Ať je zlo seberadikálnější,
není tak hluboké jako dobrota.

Dobrota sahá hlouběji než nejhlubší zlo.
Ať je zlo seberadikálnější,
není tak hluboké jako dobrota.

Bůh nám dává jít životem s jiskřičkou dobroty v hloubi duše,
a tato jiskřička jen čeká, až se z ní stane plamen.

Svědkem radosti a dobroty srdce byla pro mě má maminka.
Již od dětství se učila vlídnosti ke každému člověku:
v její rodině nepadala slova, která druhého hanobí tím,
že ho zesměšní nebo příliš přísně soudí.

Vyzařoval z ní velký pokoj, který vycházel ze zkoušek, jimiž prošla.
Když se dověděla o nějaké náročné události, počkala několik okamžiků, až se jí vrátil klid.
Nebylo v ní nic exaltovaného, měla v sobě hlubokou radost.
Zdálo se, že si zachovává plnost pokoje, přesto mi však několikrát řekla:
„Myslíš si, že v sobě mám vždy  pokoj, ale zatím prožívám hluboký vnitřní zápas.“

Šťastný život je možný
i v hodinách temnoty…

K tomu, aby život mohl být krásný,
není nutné mít výjimečné schopnosti
nebo velké dovednosti.

Lidský život může být šťastný,
dokážeme-li směřovat k jednoduchosti,
k prostotě srdce i celého života.

Bůh chce, abychom byli šťastní!
Nikdy nás však nevybízí ke lhostejnosti vůči utrpení druhých.
Ve zkouškách vnímáme Boží vnuknutí být tvořivými.

Pokoj v našem vlastním srdci srdci
nachází odezvu i v druhých.

Někdy za letních večerů slyšíme v Taizé, pod oblohou posetou hvězdami, otevřenými okny mladé. Stále znovu nás překvapuje, že jich přijíždí tolik. Hledají, modlí se. Říkáme si, že touha každého z nich po pokoji a důvěře je jako tyto hvězdy – jsou to malá světélka ozařující noc.

Přáli bychom si, aby lidé nalezli pokoj srdce.
Pokoj v našem vlastním srdci srdci nachází odezvu
nejen v nás samotných, ale i v druhých.
Pokoj v našem srdci činí život našich blízkých krásným.

Někdy se pokoj srdce může zdát velmi vzdálený,
protože procházíme různými zkouškami, traumaty,
životními obtížemi, vším tím, co námi otřásá.
Ale přes to přese všechno je nám pokoj velmi blízko
a neustále se nám nabízí.

Bůh, který vzbuzuje strach?

Bratr Roger věděl, že jednou z největších překážek na cestě víry je chápat Boha jako přísného soudce, který vzbuzuje strach. Ze všech sil se snažil tuto překážku překonat a vlastním životem také svědčil o tom, že Bůh může jedině milovat. Olivier Clément nedávno připomněl, že právě tento důraz bratra Rogera na Boží lásku předznamenal konec doby, kdy přetrvávala obava z přísného, trestajícího Boha.

Neštěstí a nespravedlivost bídy nepochází od Boha.
Bůh nemůže než milovat.
Na každého lidského tvora se dívá
s nekonečnou láskou a s hlubokým soucítěním.

Jedině soucit nám umožňuje vidět druhého takového, jaký je.
Pohled lásky spatří v každém člověku hlubokou krásu lidské duše.

Kdybychom ztratili milosrdenství,
vnitřní oheň nevyčerpatelné dobroty, co by nám zůstalo?

Tomu, kdo se snaží milovat s dobrotou v srdci,
se život naplní pokojnou  krásou.

Se svolením zpracováno podle knih
Bratra Rogera z Taizé: 

Netušená radost, a Vyvolit si lásku,

které vydalo Karmelitánské nakladatelství. 
Redakčně upraveno

 

Náš Bůh je láska,
mějte odvahu, 
žijte pro lásku,
náš Bůh je láska,
nemusíš se bát.

(Píseň z Taizé)

 

Související texty k tématu:

Zlo
Zlo nás zraňuje, všichni se ale můžeme uzdravit
Dva vlci v nás
Popírá zlo Boží existenci?
Dobrota sahá hlouběji než nejhlubší zlo 
Máme zoufat?
Nebojte se! Poselství pro každého... 
Každý máme sílu ničit
Nezaleknu se zla...

Láska:
Láska- Bez lásky lze vytvořit veliká díla, být slavný a obdivovaný, ale...
- Kdo řekl, že láska je slepá? Ta jediná vidí dobře!
- Kristus nám zjevil Boha jako Otce plného milosrdenství
- Láska očima dětí
- Další texty na k tématu láska zde

Štěstí:
- Co je to štěstí? (Marie Svatošová)
- Nezbytná podmínka štěstí. (Marie Svatošová)
- Vděčnost přináší štěstí a radost
- Štěstí vděčnosti Vděčnost polidšťuje
- Další texty k tématu štěstí zde

Dobro a zlo v každém z nás
Dva vlci v nás
Dobrota sahá hlouběji než nejhlubší zlo
Ať je zlo seberadikálnější, není tak hluboké jako dobrota. 
Jsme stvořeni pro radost, smích a dobro...
Být ´pod obraz´, anebo obrazem?
Jak přemoci zlo?
Milovat i nesympatického člověka
Neexistují špatní lidé. Pouze lidé zranění, zrazení nebo osamocení
Zlu k vítězství stačí, když dobří lidé nedělají nic
Každý máme sílu ničit

Láska k nepřátelům
Máme být za blbce? Ježíš řekl svým učedníkům: „... Milujte své nepřátele"
Vrátit ránu je přirozené
Bůh miluje i ´mamlase´, kterého já ´nemusím´…
Dobrota sahá hlouběji než nejhlubší zlo Proč je mezi lidmi tolik sporů? 
- Kdo neprožívá lásku, kompenzuje to ovládáním druhých Zmrzačení ubožáci
Milovat i nesympatického člověka Láska nás nenutí potlačovat své negativní city
Milujte své nepřáteleTak si to zkuste! A napište mi, jak se Vám odměnili
Nenávist ničí v první řadě toho, kdo nenávidí...Mám velmi mnoho lidí, které nenávidím
Připadá mi nemožné milovat (snášet, respektovat, přijímat...) některé lidi


Taizé Praha

Evropské setkání mladých Praha
29. 12. 2014 - 2. 1. 2015

Od 29. prosince 2014 do 1. ledna 2015 se v Praze konalo evropské setkání mladých křesťanů pořádané bratry z komunity Taizé, kterou založil bratr Roger.  Na setkání se účastnilo na 30.000 mladých lidí z 65 zemí.  Toto setkání - „pouť důvěry na zemi“ se koná každý rok v nějakém městě Evropy. Mladí lidé (ve věku 17–35 let) jsou během těchto setkání ubytováni především v rodinách. Přivážejí si své spacáky a karimatky, aby mohli spát na zemi. Vřelé přijetí je důležitější než fyzické pohodlí... Krátké ohlédnutí za setkáním mládeže Taizé Praha 2014 naleznete zde.

Více info o Taizé

Výročí Sametové revoluce 17. 11. Týká se nás otrávenost (českou) politikou?

Výročí Sametové revoluce 17. 11. Týká se nás otrávenost (českou) politikou?
(14. 11. 2019) Jaké jsou největší nemoci české politiky?

Autentická vzpomínka na svatořečení Anežky České v r. 1989

(12. 11. 2019) Z bolševického Československa - za dříve neprostupnou železnou oponou - začínaly do Říma přijíždět zvláštní vlaky...

13. 11. si připomínáme sv. Anežku českou - materiály pro děti

(12. 11. 2019) Obrázkové čtení sv. Anežce. Pracovní list s obrázky a základními informacemi o životě svaté Anežky. Šablona na sklo,…

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2019) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se voják Martin před branami města Amiens rozdělil se…

Sv. Lev Veliký

(9. 11. 2019) Papež zásadního významu (r. 440 - 461).

Sv. Martin (11. 11.) - materiály pro děti

(8. 11. 2019) Obrázky sv. Martina pro omalování nebo vytvoření obrázku na sklo, omalovánky s tématikou svatomartinských lampiónových…