Dotaz, který došel na web vira.cz: 

Dobrý den. Můžu do kostela na Mši Svatou když jsem příznivec Andreje Babiše? Jen aby mi kněz neřekl že mi ublíží,pokud tady sedí příznivec Andreje Babiše, jak to řekl jeden kněz. To opravdu může takhle mluvit kněz? 

Text odpovědi z webu vira.cz:

Vážený pane Jaroslave,

chápu Vaše rozhořčení. A pokud bych vám chtěl odpovědět odlehčeně a ve vtipu, řekl bych: "Na mši můžete, ale neříkejte, že volíte pana Babiše". Konec pokusu o vtip.

Ale vážně: Prohlášení tohoto typu nepatří na kazatelnu, byť slova dotyčného kněze chápu také spíše jako pokus o nadsázku a vtip. Církev se nemá vyjadřovat ke konkrétním kandidátům. Církev má lidi vyzývat k tomu, aby se zapojovali do společenského života i do politiky, aby volili, aby volili dle svého svědomí,  a aby si ujasnili, kdo z kandidátů více splňuje nějaké etické a morální hodnoty. Žádný z kandidátů totiž není Matkou Terezou, ani Mirkem Dušínem, neřkuli vtělením Boha na zemi. Naopak každý kandidát má své chyby a své přesvědčení. A každý má i svou historii, ze které můžeme leccos vyčíst. 

Je tedy posláním a i odpovědností každého z nás, komu dáme hlas, aby vykonával úřad prezidenta naší (pozemské) vlasti. Ale je to i naší odpovědností, spoluzodpovědností, ze které budeme před Bohem skládat počet... Protože pokud lehkomyslně podpoříme kandidáta, který např. dlouhodobě lže, podvádí, šíří pomluvy a nenávist, spolupracuje s komunisty, nacionalisty atd., jeho případné zvolení a jeho působení půjde i na náš vrub - v dějinách a i jednou před Boží tváří... Proto je potřeba věc dobře zvážit.

Rozhodně není divné, že různí křesťané mají různé názory. A i kněží. A jako Vy ve svém okolí o této věci mluvíte s druhými, tak i kněží a ostatní křesťané. Jen by k tomu neměli používat kazatelnu. A i proto tento případ oprávněně vyvolal rozruch a Vaši nevoli. Oficiální vyjádření ze strany církve: „Církev by měla být apolitická a nikoho by neměla navádět či přesvědčovat, farář by neměl své politické smýšlení v této věci nijak začleňovat do mše,“ sdělila mluvčí České biskupské konference Monika Klimentová, přičemž její tvrzení lze jednoznačně spojit s prohlášením ohledně voleb, které učinil arcibiskup Jan Graubner 9. ledna 2023.

 

Obecněji k volbám by Vám doporučil některý z níže uvedených textů...

S přáním všeho dobrého a Pokoje v srdci!