Tento text zveřejňujeme před začátkem voleb 8.10.2021

Co na to křesťan?

Máme před sebou parlamentní volby. Jako při každých volbách bude část voličů s výsledkem voleb nespokojená. Navíc naše společnost je nyní bohužel značně rozdělena. Dělící linie jde mnohdy napříč rodinami, pracovišti, spolky, církvemi, městy a vesnicemi atd.  Každý máme pro svou volbu své důvody, které se druhým mohou zdát liché, falešné, zmanipulované atd.  Mnoho voličů bude muset přijmout jinou realitu, než pro kterou hlasovali. A co na to křesťan?

Je mnoho způsobů, jak se k výsledku voleb postavit. Důležité jsou především ale dva přístupy ke skutečnosti: nepodlehnout ani zoufalství (v případě "prohry"), ale ani arogantnímu povýšenému triumfalismu (v případě "výhry"). Obojí by bylo kontraproduktivní. 

Křesťané již 2000 let žijí v nejroztodivnějších okolnostech

Posláním každého jednotlivého křesťana je totiž osobně přijímat, žít a zprostředkovávat Kristův pokoj a Kristovo poselství o Boží lásce ke každému člověku. A to v každém společenském uspořádání, za každého režimu, pod každou vládou a prezidentem. V době míru a prosperity, ale i v době války, útlaku a pronásledování.  Za feudalismu, za kapitalismu, v demokracii, v totalitě, za socialismu, za nacismu... A také „pod“ jakýmikoliv vládci a pod jakýmikoliv vládami – jak pod knížetem Václavem, tak i pod Karlem IV., ale také Zikmundem, Josefem II., Masarykem, Háchou, Hitlerem, Gottwaldem, Havlem, Klausem, Zemanem... A i pod vládou ANO, či ODS, KDU, TOP09, Pirátů, SPD, KSČM atd.

Nasazovat se pro spravedlivou společnost a počítat s protivenstvími

Neznamená to rozhodně, že je jedno, kdo nám vládne! Ale neznamená to ani, že bychom se neměli aktivně snažit o spravedlivé, čestné a prosperující společenské uspořádání. Každý dle svých schopností, možností a sil na konkrétním místě, kde se nacházíme. 

Ale je třeba vědět, že v každé situaci je Bůh s námi, do každého společenského zřízení nás posílá zvěstovat jeho poselství lásky a pokoje. Je tedy třeba hledat své jedinečné osobní každodenní poslání a „nepřizpůsobovat tomuto světu“. Ale „rozeznávat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.“ A to pak aktivně činit. K tomu si můžeme být jistí tím, co platilo, platí a bude platit pro všechny křesťany všech generací a všech pozemských lokalit: „Nebojte se, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa, jděte a hlásejte Boží království.“ A nebojte se, protože „Všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha“. Všechno!

Ať je to ten, nebo ten… Život jde dál.

Takže ať už s Babišem, Fialou, nebo Bartošem - jsme každý z nás Bohem milováni,  zváni a uschopňováni k jedinečnému a nezastupitelnému každodennímu poslání a povolání na tom místě, kde právě žijeme. Náš život jde dál. A Pán je na této naší každodenní cestě stále s námi. V temných údolích i na výšinách. Ať už s aktuálními politiky souzníme nebo naopak...

Dále k tématu:

Podřídit se, anebo postavit na odpor? 
Žijeme ve zlých dobách
Křesťanův politický postoj
Tolik lidí na světě a každý má zvláštní úkol?
Křesťan se má míchat do politiky