Ježíš řekl: „Buď dobré mysli, odpouštějí se ti hříchy.“ (Mt 9,2) - Citát z Bible na každý den

11. 3. 2022, pah

Zjevení Panny Marie Giselle Cardi v Trevignano Romano

Navigace: Katalog dotazů > Konec světa, vizionáři

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na oficiální postoj církve ke zjevování Panny Marie v Itálii v Trevignano Romano. Jaký má k těmto událostem postoj třeba papež? Jsou zjevení církevně uznána? Jak poznat, zda je zjevení pravé nebo falešné? Musím říct, že mě současné události docela nahlodaly. Některé předpovědi bodoucnosti se opravdu staly.
Děkuji za odpověď.

Soukromá zjevení mohou být hodně zavádějící, zvláště v dnešní vypjaté době

Dobrý den,
přiznávám, že o tomto zjevení nic nevím. Když jsem se snažil něco dopátrat na internetu, nenarazil jsem na nic, co by prokazovalo známky nějaké objektivity, takže jsem si nemohl udělat moc relevantní obrázek.
Něco však přece jen vyvodit lze, a to díky zásadám, kterými se církev řídí. Zjevení není zcela jistě církví uznáno. Je to jednoduše proto, že stále probíhá, a soukromá zjevení, která nejsou ukončena, není možné uznat. Toto je základní princip. Dalším principem je, že soukromá zjevení není možné považovat za normu víry, i když je církví uznáno. Církevní uznání znamená, že církev řekne, že v daném zjevení není nic, co by odporovalo tomu, co se píše v Bibli a v nauce církve.
Rozpoznat pravé zjevení od falešného je dnes opravdu velice těžké. Upřímně řečeno, já bych se na všechna soukromá zjevení vykašlal. Mohou být hodně zavádějící, zvláště v dnešní vypjaté době. Například po smrti Mistra Jana Husa to bylo stejné. Bylo hodně proroctví o tom, že se blíží konec světa a co dělat. Jsme tu dodnes. To, že tato podoba světa jednou skončí a přijde Kristus, aby vše obnovil, je jisté. K tomu ale nepotřebuji soukromá zjevení, která mě mohou spíše znepokojit. To, co potřebuji, je pravidelný duchovní život (modlitba, zpověď, účast na mši svaté apod.) a poslušnost vůči učení církve. Tak budu připraven na Kristův příchod.
Přeji pěkný den.
Linka důvěry

Kategorie otázky: Konec světa, vizionáři

Související texty k tématu:

Vizionáři, předpovědi konce světa
- Vizionáři, zjevení, předpovědi konce světa
- Nenechat se ovlivňovat proroctvími
- Bojím se konce světa
- Zjevení na varovani.org
- Strach z konce světa
- Konec světa v Bibli

Neboj se!
- Nebojte se! Poselství pro každého (Jan Pavel II.)
- To jsem já. Nebojte se!
Ať se vaše srdce nechvěje!
- Nebojte se, nebojte se, nebojte se!
- Ani trošičku jsem se nebál. Povídka
Neboj se! Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud... 
Už nemám strach, Bůh se totiž stal dítětem 
Bůh říká i tobě: ´Jsem s tebou, nezapomněl jsem na tebe!´

Válka na Ukrajině
Text modlitby za UkrajinuVálka. A co já s tím? (vira.cz)
Válka a modlitba Seznam možných konkrétních modlitebních úmyslů. (vira.cz) 
Ví Bůh o děsivé situaci na Ukrajině? (vira.cz)
Přímluvy za Ukrajinu - lze se připojit jednotlivě i společně (modlitba.cz)
Text modlitby za Ukrajinu (modlitba.cz)
Vojenské přepadení Ukrajiny Nevyžádané exercicie… (pastorace.cz)
Proti válce je třeba kázat Život stojí za to, abychom ho žili (pastorace.cz)
Bůh není Bohem války Ti, kdo podporují násilí, znesvěcují jméno Boží (vira.cz)
Za každé situace si uchovat vnitřní pokoj (pastorace.cz)
Užitečné informace pro ty, kdo jsou v kontaktu s uprchlíky (pastorace.cz)

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty
(26. 6. 2022) Den památky obětí komunistického režimu.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Boží tělo -svátek

(12. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně

Celoživotní vzdělávání (téměř) pro každého!

Celoživotní vzdělávání (téměř)  pro každého!
(8. 6. 2022) Katolická teologická fakulta UK v Praze pořádá také „zájmové studium“ na různá zajímavá témata....