Bůh zachraňuje ty, jejichž duch je zdeptán. (Ž 34,19) - Citát z Bible na každý den

15. 4. 2021, mak

Strach ze zavržení

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Pochybnosti a krize víry

Mám  kamarádku, která prožívá intenzivní strach ze zavržení. Snažím se jí to vymluvit, že to nejsou myšlenky od Boha, protože ji takhle rozvrací. Jak jí mohu pomoci?  Samozřejmě za ni chci prosit. 

Božím slovem ,,bojujte‘‘ proti všem lžím a utkvělým myšlenkám, že Bůh není dobrý,

Milá ..,

je velmi milé, že se snažíte hledat cesty, jak pomoci své kamarádce. Jste pro ni určitě velkou oporou a požehnáním. Jste jí nablízku, zajímáte se o ni, nenecháváte ji napospas jejím myšlenkám….

Jak můžete ještě jinak pomoci. Dovolte své kamarádce, aby trochu! mluvila o tom, co ji trápí, co ji tíží….Možná se můžete zeptat, jestli bylo v jejím životě něco, co si vyčítá, co vnímá jako svoji vinu, co by byla raději, aby nebylo….A pak to společně v modlitbě můžete předložit Bohu, který říká : ,,I kdyby byly vaše hřích jako šarlat, zbělejí jako sníh….a já na ně už nikdy nevzpomenu ( Iz 1,18). Bůh může opravdu proměnit vše v dobré!

Čtěte spolu Boží slovo a dovolte mu, aby konalo v životě Vašem i Vaší kamarádky. ….,,jako déšť, který zavlažuje zemi…….Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal . S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji….‘‘( Iz 55,9 – 13). Bůh svým slovem tvoří, proměňuje, uzdravuje…..

Možná se můžete vydat na ,,dobrodružnou‘‘ cestu s Božím slovem. Můžete každá sama hledat v bibli texty, které hovoří o Boží lásce. A pak tyto texty sdílet – v současné situaci po telefonu nebo na procházce v přírodě. Každý z nás potřebuje znovu ujistit o tom, že jsme Boží milované dcery a synové – jsme jedinečné a vzácné dcery….vždyť kvůli nám a za nás dal Bůh svého Syna…..,,aby ŽÁDNÝ, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen!‘‘(Jan 3,16-17)……..,,já jsem proto přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř…..‘‘( Jan 10,10….).

Čtěte s důvěrou a přivlastňujte si Boží slovo, vztahujte jej na sebe, přijímejte jej, postavte se na Boží pravdy o svém životě. Božím slovem ,,bojujte‘‘ proti všem lžím a utkvělým myšlenkám. Že Bůh není dobrý, to už se snažil Boží nepřítel namluvit Adamovi a Evě, zpochybnit Jeho lásku. Nedovolte to ve svém životě!

Proste o Ducha Svatého, aby Vám dal dar rady, útěchy, povzbuzení, aby Vám dával svoje slova do úst, kdykoli budete s kamarádkou mluvit. A nebojte se! Bůh Vás povede.

A nezapomeňte na drobné projevy lásky – dobrá buchta, úsměv, humor, společné procházky na čerstvém vzduchu……proste o vynalézavost lásky.

Přeji Vám i Vaší kamarádce, aby tento čas, (který můžeme vnímat i jako velký dar a možnost navrátit se k Bohu a k sobě samým), byl opravdu časem milosti a velké Boží blízkosti. Časem nové zkušenosti a zážitku Jeho dobroty, lásky a moci.

Pokoj Vám.

 

Kategorie otázky: Pochybnosti a krize víry

Související texty k tématu:

"Deprese", smutek, negativní pocity
Jak se vyrovnat se samotou?- Nechápat depresi jako něco, co si člověk zavinil
- Jak překonávat deprese
- Jsme obětmi svých nálad?
- Lék, který účinkuje vždycky - důvěřovat v Boha
- Jak se vyrovnat se samotou?
- Příběh o rozladěné kytaře
- Dětem se dnes předává neuvěřitelná nepravda
Pojem "deprese" je v na tomto webu použit spíše jako obecně zažitý termín pro smutek (malomyslnost, melancholii, sklíčenost), reakci na osobní těžkosti, krizi atd. Texty na tomto webu se tedy nezabývají pojmem "deprese" z lékařského odborného hlediska. V případě opravdových depresí je nutné vyhledat odbornou lékařskou pomoc. V případě onemocnění depresemi je třeba uvedené rady v textech na tomto webu tedy kombinovat s instrukcemi ošetřujícího lékaře a dodržovat případnou medikaci. (pozn. redakce)

Pochybnosti a krize víry
Dejme prostor pochybnosti
Ježíš vstupuje do našich pochyb
Pochybnost a víra existují vedle sebe
Víra zraje i krizemi
Ateista, konvertita a tvůrce Narnie: C. S. Lewis 
Bůh v naší skepsi

Zkreslené a falešné představy o Bohu, životě a víře
- Karikatury Boha
- Falešná očekávání způsobují krize
- Nevěřím na ´Ježíška´
- Dětem se dnes předává neuvěřitelná nepravda
- Několik falešných představ o Bohu
- Tunelovaný Ježíš. Subjektivní chápání Bible
- Karikatury Boha - knižní zpracování (odkaz na ikarmel.cz)

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

(23. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk
(18. 3. 2023) 18. 3. 2017 zemřel Miloslav kardinál Vlk. Publikueme několik amatérských fotografií...

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!
(16. 3. 2023) Doporučujeme k přečtení knížku: S mobilem do Božího království? 25 úvah o tom, proč je internet dobrý sluha i…

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2023) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za…

Svatý Patrik 17. března

(12. 3. 2023) Etymologie jména Patrik znamená „Vznešený“ nebo „Urozený“.  Českou variantou je…

Vlajka pro Tibet

Vlajka pro Tibet
(9. 3. 2023) Vlajka pro Tibet - symbol boje za lidská práva  i za svobodu vyznání. Vlajka pro Tibet není propagací…