Bůh má soucit se všemi svými tvory. (Žl 145,9) - Citát z Bible na každý den

9. 10. 2019 , Bratr Roger Schutz

Pochybnost a víra existují vedle sebe

most / -ima-

Pochybnost je někdy bolestná,
může však existovat společně s vírou

Pochybnost je jistě bolestná skutečnost,
může však existovat společně s vírou.
Jeden člověk jednou řekl Ježíšovi: „Věřím.“ Ale... 
... zároveň hned dodal: „Pomoz mé malé víře!“

Naše víra má hodně mezer.
Ale není třeba z nich mít strach.
Povzbuzují nás a nedovolují nám,
abychom se přestali Boha s důvěrou ptát:
„Co ode mě očekáváš?“

V modlitbě odevzej všechno, 
z čeho máš obavy

Je třeba v modlitbě svěřit Duchu Svatému
všechno, z čeho máme obavy,
co právě těžce doléhá na naše srdce.

Lidské srdce je tak často rozechvělé obavami:
máme strach o sebe, o blízké, o ty, kdo trpí.
V modlitbě pak dostáváme dar vše odevzdat Bohu,
setkávání s ním nás přivádí blíž k tomu, co je neviditelné.

Modlitba nás nevzdaluje zájmu o svět. 
Naopak, není nic zodpovědnějšího než modlitba. 
Čím více žijeme v pokorné modlitbě, 
tím více jsme vedeni k lásce a k tomu, 
​abychom ji vyjadřovali vlastním životem.

Prostá touha po Bohu 
je začátkem víry

Mladí mi často říkají: „Nevím, jak se modlit.“
Každému z nich bych chtěl říci:
Pokud je v tobě touha po lásce k Bohu,
spokoj se s ní, neboť prostá touha po Bohu
je již začátkem víry, začátkem života společenství s Bohem.
Možná zakusíš pocit Boží přítomnosti,
pokud se však tento pocit nedostaví, nenech se zneklidnit.
V životě jsou také chvíle, kdy vědomí Boží přítomnosti pohasíná.
Bůh je však stále přítomný, dokonce i ve chvílích, kdy ho nevnímáme.
Přítomnost Boha Otce, Ježíše Krista a Ducha Svatého
nikdy nepřestává, neustále se nám nabízí.

(Bratr Roger z Taizé)

Se svolením zpracováno podle knihy: Bratr Roger z TaizéVyvolit si lásku,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno.

Související texty k tématu:

Modlitba, meditace:
JAK SE MÁM MODLIT?- Neumím se modlit
Několik podnětů, jak se (začít) modlit
- Hovořit s Bohem I v našich citech může být pravda...
- Jednoduchý způsob modlitby v každé situaci
Modlitba pro kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv
Přímluvná modlitba - proč a jak
- Modli se jak umíš, ne jak neumíš Bůh nepotřebuje naše básně 
- web o modlitbě: www.modlitba.cz

Strach
Kdo by neměl strach!? Strach nás činí bezmocnými 
Strach je i prospěšný
Strach jsou těžké dveře, se kterými lze pohnout jen velmi těžko 
Co dělat, aby můj život nebyl sevřený strachem? 
Máte strach ze smrti? Otázka, která rozesmála Matku Terezu
- Strach je jedním z projevů nedostatku sebelásky
Na všechny strachy je třeba se podívat v modlitbě před Bohem.
Už nemám strach, protože Bůh se stal dítětem
Ať se vaše srdce nechvěje!
Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo.

Neboj se!
- Nebojte se! Poselství pro každého (Jan Pavel II.)
- To jsem já. Nebojte se!
Ať se vaše srdce nechvěje!
- Nebojte se, nebojte se, nebojte se!
- Ani trošičku jsem se nebál. Povídka
Neboj se! Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud... 
Už nemám strach, Bůh se totiž stal dítětem 
Bůh říká i tobě: ´Jsem s tebou, nezapomněl jsem na tebe!´

Víra:
- Víra je dobrodružství i osobní vztah 
- Základní pohled víry - I Tobě jde Bůh vstříc
- Víra je velmi široký pojem (Aleš Opatrný)
- Víra zraje krizemi (Dle J. Powella)
- Credo (kredo) - Souhrn křesťanské víry
- Další texty k tématu víra zde

Vánoce z různých úhlů

Vánoce z různých úhlů
(23. 12. 2019) Vánoce - informace, koledy, omalovánky, mp3, recepty

Adventní knižní tipy pro dětské i dospělé čtenáře

(5. 12. 2019) Nabízíme výběr několika titulů z různých nakladatelství, které mohou být inspirací při přípravě na blížící se…

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2019) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Prosincové číslo INu je na světě

Prosincové číslo INu je na světě
(1. 12. 2019) Za měsíc budou Vánoce. Všude je plno vánočních stromků, ozdob a světel, což nám připomíná, že i letos přijdou…

Advent

Advent
(28. 11. 2019) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(28. 11. 2019) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…