Vložím svůj zákon do jejich nitra. (Jr 31,33) - Citát z Bible na každý den

5. 5. 2022, smar

Pokrytectví v církvi - překážka pro hledající

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Dějiny církve, výhrady k církvi

Mám dojem, že v církvi se sice čte evangelium, ale jinak se ignoruje. Církev nevychovavá v lásce k Bohu a bližnímu. Co mi vadí? Věřící jsou často lidé pověrčiví, přesvědčení o své pravdě, nedovedou o víře vést dialog, pouze opakovat církevní přikázání. Láska k bližnímu jim je cizí. Vědí, že je potřeba chodit do kostela, ke zpovědi, přijímání, že je třeba ctít dogmata, a neví proč. Ale v praxi jim nevadí, když kněz porušuje celibát a má milenku nebo milenky, nezajímají je bližní, pokud nejsou přímo z rodiny a někdy ani to ne. Stává se, že i oni mění partnery bez ohledu na rodinu. Spoléhají na odpustky, klidně jdou i na pouť s vírou, že jim Bůh odpouští nejen hříchy, ale i tresty. To je jen stručná ukázka mých zkušeností. O dobrých nepíšu, je jich méně. K čemu tedy církev vede? Mám pocit, že církev si Boha přisvojila a mluví za něj podle toho, jak jí to vyhovuje. Někdy si představuji, jak se na to asi dívá Bůh.
Je to velká škoda, protože lidé hledající Boha zde nemají místo,  a přitom by tolik potřebovali společenství ......

Chybujeme všichni, věřící i nevěřící. Jsme lidé, nejsme andělé.

Dobrý den, paní A., a velký dík za upřímnost a otevřenost!
Je mi líto, že máte s věřícími převážně negativní zkušenosti, ale nemám důvod Vám to nevěřit. Nejste první ani poslední. Téměř stejnými slovy jako Vy mi před více než třiceti lety popisoval svoji zkušenost s církví vyšetřovatel Stb v Bartolomějské ulici. Vytáhl z police šanon plný spisů a pravdivost svých slov mi chtěl dokazovat na jednotlivých kauzách. Nebylo třeba. Zarazila jsem ho: „Nemusíte. Říkal jste, že jste v dětství ministroval, tak asi víte, jak to od začátku bylo, jaké spolupracovníky si Ježíš vybral – měl mezi nimi Petra, který ho zapřel, Jidáše, který ho zradil… Tak to bylo tenkrát, tak to bylo ve všech staletích, a tak je tomu i dnes. A přesto po dvou tisíciletích církev stále žije. Jak je to možné?“
Souhlasím s Vámi, že hledající nutně potřebují společenství. Mnozí ho našli a nacházejí například prostřednictvím kurzů Alfa, pořádaných v řadě farností po celé republice. Více o nich najdete na www.kurzyalfa.cz. V době karantén běží on-line, ale když situace dovolí,  fungují i prezenční. Vřele doporučuji nějaký si najít a absolvovat. Část účastníků na ně přichází se stejnými předsudky jako Vy, druhá část naopak s naivní představou, že všichni věřící jsou dokonalí a svatí. Jedno ani druhé není pravda. Během tříměsíčního kurzu se lidé navzájem lépe poznají, zbaví se předsudků, sblíží se, někteří se rozhodnou pro křest a zakotví ve farním společenství.

Problém je, že pod pojmem církev si mnozí představí jen organizaci a její hierarchii. Ta je samozřejmě nutná, ale svatý Pavel v 1. listě Korinťanům (1Kor 12,27) církev definuje velmi výstižně jako mystické (tajemné) tělo Kristovo, v němž Kristus je hlavou, a my pokřtění jsme jeho údy. A ty jsou, jaké jsou. Nedokonalé, selhávající, hříšné, absolutně odkázané na Boží milosrdenství. Chybujeme všichni, věřící i nevěřící. Jsme lidé, nejsme andělé. Takže nikoliv dokonalost a bezhříšnost, ale naopak vědomí své nehodnosti, nezaslouženosti a totální odkázanosti na Boží milosrdenství je tím, co odlišuje věřícího od nevěřícího. A protože do srdce člověka vidí jen Bůh a my nikdy nemůžeme znát všechny okolnosti – jak přitěžující, tak polehčující – je moudré soudů o druhých se vyvarovat a přenechat je Bohu. Ale i nevěřícím bych doporučila držet se důsledně této zásady jako osvědčeného prostředku psychohygieny. Spousta psychosomatických nemocí by jen tímto opatřením zmizela ze světa.

Kategorie otázky: Dějiny církve, výhrady k církvi

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha.