Vládcové lidí, ctěte moudrost. (Mdr 6,21) - Citát z Bible na každý den

29. 8. 2019, lb

Desatero

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Křesťanská etika, hřích

Dobrý den, Vaše stránka se mi líbí a chodím na ni, když potřebuji s něčím pomoct a jsem vděčný,  že neodmítnete žádný dotaz. Občas přemýšlím nad Božím zákonem v Desateru a některé věci mi nejsou úplně jasné.

Jak pohlížet třeba na takovou situaci, kterou jsem zažil dnes? Byl jsem na nákupu, měl jsem hlavu plnou myšlenek a šel jsem na takové ty samoobslužné pokladny. A jelikož jsem byl zamyšlený, tak jsem zapomněl zaplatit. Naštěstí mě na to při odchodu jeden pán upozornil a já se vrátil a dokončil nákup. Ale říkal jsem si, kdybych opravdu odešel  nevědomě bez placení, byl by to hřích proti  přikázání Nepokradeš? Z hlediska  Božího zákona? Jinak chápu, že by to bylo klasifikované jako krádež. 

A ještě bych se rád zeptal na jedno přikázání, které nechápu: Pomni, bys den sváteční světil. Chápu, že se nemá (v sobotu?) pracovat , ale já třeba v tento den dělám domácí práce a tím pádem jako neodpočívám a porušuji tak přikázání? Nebo se  nemá prostě jenom chodit do práce? Já vím, že je to moc otázek najednou, ale mockrát Vám děkuji za Váš čas a vážím si Vaší práce. Trápí mě, jestli nevědomě neporušuji Boží zákon. 

Přikázání jsou velkým darem lásky Boha pro každého člověka

Milý..., mnoho lidí se domnívá, že Boží přikázání jsou přikázání, které Bůh lidem nařídil a od té doby pečlivě a přísně hlídá, zda-li Jeho nařízení my lidé dodržujeme. Ale podíváme-li se na to hlouběji, zjistíme, že je tomu přesně opačně. Desatero Božích přikázání je velký dar lásky Boha pro každého člověka na Zemi. Bůh je stvořitel Země a všeho, co je na Zemi, tudíž i člověka, který je zároveň vrchol a perla Jeho stvořitelského díla. Z Božího pohledu je každý člověk Jeho vzácné dílo, které Bůh nesmírně chrání a zároveň miluje a usiluje o to, aby nás všechny, co nejvíce uchránil od toho, co škodí naší duši a následně nám velice komplikuje pozemský život. (Úplně stejně jako my chráníme své děti a vlastně všechno, co jsme s velkým úsilí vytvořili).
Vedle Božího desatera každý člověk ještě dostal na ochranu od špatnosti a hříchů svědomí, které mu má pomáhat a dělat takový individuální semafor, který upozorňuje na zlo.

K otázce ohledně té situace v samoobsluze: když to člověk udělal nevědomě, tak to hřích není. Ale když byste přišel domů a řekl byste si, že to nezaplatíte, že to nebudete napravovat, tak je to hlavně nemorální, protože každé manko, které vznikne v obchodě, musí zaplatit samotné prodavačky případně prodavači, jež už takhle mají malé platy. A jak občanské právo tak i Boží desatero se v tomto pohledu neliší a tudíž je to z obou pohledů krádež.

Přikázání „Pomni, bys den sváteční světil“ je velmi krásné, protože Bůh ví a věděl, jak náročné bude pro člověka obstarat sám sebe a své blízké. Proto stanovil den odpočinku, aby si člověk mohl odpočinout od práce, ale také načerpat sílu tělesnou, duševní i duchovní přímo v Jeho nejbližší blízkosti, tedy při bohoslužbě nebo při mši svaté v chrámu. Načež lidé židovského vyznání světí - slaví sobotu a lidé křesťanského vyznání světí – slaví neděli.
Velmi hezky to vyjádřil papež Jan Pavel II. když řekl, že v den odpočinku bychom měli prokázat lásku Pánu Bohu, svým bližním a také sami sobě. Je velmi hezké, když člověk zajde na mši svatou nebo bohoslužbu a poděkuje, spočine v Boží blízkosti. Potom třeba někomu s něčím pomůže nebo si s ním na chvilku popovídá, a tak udělá radost i sám  sobě.

Křesťanství by mělo přinést užitek celé společnosti. Proto když má člověk práci, kterou je potřeba vykonávat i v neděli, například lékař, prodavač, policista, obsluhovač elektrárny, topič, řidič, kněz, pekař musí samozřejmě pracovat i v neděli a je to projev lásky k lidem, tudíž celé společnosti. Určitě to v této souvislosti a v této situaci  není hřích, ba naopak je to bohulibá povinnost a velmi užitečná činnost pro nás všechny.

Milý ..., nemusíte se trápit ani se něčeho obávat, protože nevědomost hříchu nečiní, ale hlavně láska a milosrdenství k Pánu Bohu a k lidem jsou mnohem cennější a důležitější než úzkostné plnění zákona. V evangeliu je přece spoustu příkladů, kdy samotný Ježíš Kristus dal přednost milosrdenství a lásce před zákonem.

Kategorie otázky: Křesťanská etika, hřích

Témata: desatero, test

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2023) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2023) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...