Ukaž mi své cesty, Bože. (Ž 25,4) - Citát z Bible na každý den

10. 12. 2012, tut

Bude konec světa?

Navigace: Katalog dotazů > Víra – nauka víry, katechismus > Zlo a utrpení ve světě

Dobrý den,
zajímal by mě Váš názor na spekulace ohledně data 21.12.2012. Dostala se mně do ruky jedna kniha, která mi zamotala hlavu. Píše se tam, že mají přijít tři dny temnoty. Ochránit nás mohou jen požehnané svíce a modlitba růžence. Nemáme se dívat ven z oken, budou tam pekelné mocnosti a démoni. Bude to zkouška před koncem světa. Jen kdo bude věřit Bohu, ten přežije.

Píše se tam také, jak se autorka duchovně setkala s bytosmi z jiných planet...

Mám malé děti a při té představě, mám strach. Bojím se, že můj strach je větší než víra. Prosím o radu, jak získat víru, že mě Bůh opravdu ochrání. Vím, že jednou opravdu ten konec nastane, kdy Ježíš znovu přijde. Máme se na to těšit. Ale jak se na to připravit?

Moc děkuji, hezký den.

Na konci časů očekáváme toho, který si nás zamiloval a kterému na nás záleží

Děkujeme za Váš dotaz a za Vaši důvěru, se kterou se na nás obracíte.

Spekulací o konci světa
zažila historie velmi mnoho

Především bych Vás chtěla uklidnit. Spekulace o konci světa byly v historii vždy a i v poměrně nedávné historii se docela opakují, poslední fámy o konci světa si pamatuji z roku 2000, někteří zmiňují i minulý rok. Je to tedy poměrně častá věc, jakási móda v různých typech médií, ale řekla bych, že s biblickou realitou má společného velmi málo, byť se často tito informátoři či vizionáři na Bibli odkazují. V Písmu je ale naopak psáno, že „o onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám“ (Mt 24,36). Bylo by tedy poněkud zvláštní, že by někdo o tomto dni věděl více než Boží Syn :)

Soukromých (a protichůdných) zjevení
existuje taktéž velmi mnoho

Zjevení a výzvy, které zmiňujete, byť se tváří velice křesťansky, je vždy třeba podřídit nějakému kritickému zkoumání a porovnávání s Písmem a tradicí (tedy např. Katechismem). U soukromých zjevení právě bývá problém uznání církví, většina z nich totiž nejsou v souladu s učením církve a jsou mnohdy produktem úzkostlivých a hypercitlivých lidí. Kromě toho, to největší Zjevení již nastalo a jako Tělo zde před více než 2000 lety žilo mezi námi, myslím tím Pána Ježíše. K Jeho slovu není třeba přidávat další zjevení.

Ježíš říká:
„Ať se Vaše srdce nechvěje!“

Boží slovo někdy v porovnání s takovýmito thrillery či dokonce horory vypadá jaksi nudně, nedramaticky nebo ne dostatečně bulvárně a atraktivně pro média, ale chtěla bych Vás pozvat právě k četbě Písma. Zde totiž najdete především ujištění o Boží lásce, která se nemění. Ježíš sám říká: „Ať se vaše srdce nechvěje!“ A před tím: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám.“ (Jan 14,27)

Nepomůžou posvěcené svíce,
ale spojení s Ježíšem a věrnost povolání

Pán Ježíš v Písmu realisticky píše o konci světa, ale nezneklidňuje a vyzývá nás k bdělosti. Co tato bdělost znamená? Myslím, že to znamená žít věrně náš každodenní křesťanský život (tedy modlit se, číst Písmo, případně jinou vhodnou duchovní literaturu, žít v církvi) a věnovat se povinnostem našeho stavu (ve Vašem případě se tedy v klidu starat o rodinu). V podobné situaci sv. apoštol Pavel napomíná křesťany, kteří se domnívali, že den Páně nastává. Když se přestali se starat o své každodenní záležitosti v domnění, že to již není třeba, protože bude brzy konec světa, Pavel jim říká:

„Přikazujeme vám, bratří, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali.… Slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací.“ (2 Te 3, 6-12)

Ne posvěcené svíce a pečeti, odříkané modlitby, ale naše každodenní věrnost a spojení s Ježíšem nás zachrání. Důležité je, abychom svůj každodenní život žili s Kristem, protože: „Pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu.“ (1 Kor 15,22)

Očekáváme na konci časů toho,
který si nás zamiloval a kterému na nás záleží

Máte pravdu, že se máme na chvíli příchodu Pána Ježíše těšit. Proč také ne? Přijde někdo, kdo za každého z nás prolil z lásky svou krev, bude to tedy setkání tváří v tvář s někým, kdo nás miluje daleko více než kdokoli na zemi. O zbytku mnoho nevíme, jen že „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují." (1 Kor 2,9 ) Předčí to tedy asi úplně naše představy. Bůh je totiž nekonečně větší než cokoli, co si můžeme představit.

Ale již zde na zemi můžeme zakoušet záblesky tohoto pokoje a radosti z Boží přítomnosti na různých místech: v přírodě, při osobní modlitbě nebo ve společenství, při adoraci nebo liturgii, v rodině. Proto bych Vás chtěla pozvat, abyste byla ve svém každodenním životě otevřená těmto chvílím a mohla v nich zakoušet Boží lásku a pokoj.

Nebojte, Bůh má vše pod kontrolou a do jeho rukou se můžeme s důvěrou svěřit :)

Odkaz k tématu: Jak se stavět k poselstvím pod názvem ´Ježíš Kristus varuje lidstvo´ nebo ´Velké varování´? Odpovídá P. Vojtěch Kodet

Kategorie otázky: Zlo a utrpení ve světě, Náboženství, Pochybnosti a krize víry, Konec světa, vizionáři, Eschatologie

Související texty k tématu:

Spása, spasení

 

 

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2023) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…