Zarmoutil se nad tvrdostí jejich srdce. (Mk 3,5) - Biblický citát na dnešní den

9.5.2002, Petr Kolář

Mezinárodní den žen MDŽ, nebo Den matek?

Už mezi nejstaršími legendami najdeme příběhy ženských snah o zrovnoprávnění s muži. Končí většinou špatně, takže je asi nevyprávěly ženy samotné. Mezitím se ale jejich život změnil k nepoznání. Technické vymoženosti postatně ulehčily břemeno, které je odedávna v domácnosti tížilo, stačí jen pomyslet na dnešní způsob praní prádla a srovnat jej s dřinou, kterou to na venkově znamenalo ještě pro naše maminky. Muž u pračky není dnes ničím neobyčejným, u necek s valchou ho ale uvidíme nanejvýš v satirických divadelních hrách a filmech.

Práce v domácnosti je dnes méně náročná na čas a energii, dnešní ženy ovšem aspirují na více, než jen na ulehčení tohoto druhu starostí. V západní společnosti sílí vědomí důstojnosti jednotlivce a z něj plynou snahy o nové uspořádání věcí veřejných. Je jen logické, že do nich chtějí zasahovat i ženy a nehodlají se spokojit pouze s rolí matky a hospodyňky. Také industrializace s hromadnou výrobou zboží tu sehrála svou úlohu. V ní dnes vzniká rozhodujícím způsobem bohatství a prestiž, zatímco venkov a domácnost se ocitají stále hlouběji ve jejím stínu. Žena, která zůstává sama doma s dětmi, zatímco manžel "chodí do práce", se tak může najednou cítit osamocena a mimo společenské dění, což není zrovna příjemný pocit.

Společenské změny v západním světě neplynou přímočaře z evangelia, ale přece jen s ním úzce souvisí a mají v něm své kořeny. Křesťanství je přece prodchnuto zvláštní úctou k ženě, snahy o její rovnoprávnost jsou součástí jeho programu dopředu a daly se tedy očekávat. Otázkou ovšem je, co všechno z z nich vyplyne. Co bude například s dětmi v rodinách, kde jsou muž i žena naplno zaměstnáni mimo domov? V západních zemích to už vedlo k prodloužení denního pobytu dětí ve škole až do večera, aby se nevracely domů příliš dlouho před návratem rodičů a jmenovitě matky. Mužové musí přebírat část domácích povinností a tím se proměňují od základu i vztahy mezi manžely.

Ženy mají v roce dva svátky: Květnový Den matek a Mezinárodní den žen v březnu. Prozatím mezi nimi vládne jisté napětí, vyspělá společnost ale už pochopila, že nemůže ženu vytlačit jen do úlohy matky a hospodyňky. Na druhé straně se zaměstnaná žena za normálních okolností stane jednou matkou (a muž se přitom stane otcem!) a musí řešit problém střetu dvou zájmů. Ženy-matky to nikdy neměly lehké, stačí se podívat na jejich pozici v chudých zemích třetího světa, abychom si uvědomili, oč hůře na tom jsou, než ženy na západě. Tam je ovšem zaměstnání odděluje od dětí, zatímco v tradiční společnosti mu zůstávají nablízku. A jestli je tomu opravdu tak, že svátek matek zavedli muži, zatímco mezinárodní den žen si prosadily ženy samotné, pak je na čase sladit je tak, jak se musí sladit činnost ženy v zaměstnání s její úlohou matky. Stejnou měrou se to dotkne také mužů, jejich rodinných povinností a ve hře je samozřejmě i život z víry všech členů rodiny.

Pro RaVat Petr Kolář SJ (5.5. 1999)

***

Další texty k tématu žena, ženy naleznete zde

Autor: Petr Kolář

Témata: žena & muž

Bůh nám drží palce!

Bůh nám drží palce!
(17.1.2017) Zemřel americký astronaut s českými kořeny Eugen Cernan (* 14. 3. 1934 † 16. 1. 2017).

Týden modliteb za jednotu křesťanů

(15.1.2017) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem...

Jaký byl smysl oběti Jana Palacha?

(14.1.2017) "Živý člověk zemřel, aby mrtví zůstali žít." Jan Palach se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí...

Josef Kemr

(14.1.2017) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Dnes je PÁTEK 13.

(13.1.2017) Co kdyby přece jenom...?

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13.1.2017) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v...

Jan Heller - jeden z českých předních biblistů († 15.1.2008)

(12.1.2017) Když se přiblíží stáří, sil ubývá. Co bude dál? Někdo ulpí na tom, co uplývá. To rozmnožuje bolest....

Setkání mládeže v Nitře na Slovensku (pololetky pá 3.2.- ne 5.2.2017)

Setkání mládeže v Nitře na Slovensku (pololetky pá 3.2.- ne 5.2.2017)
(10.1.2017) Pojeď s námi do Nitry na setkání mládeže! Odjezd autobusu z Brna.

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.

 

Motto

Ničím se neznepokojuj,
ničím se nermuť,
všechno pomíjí,
Bůh se ale nemění.
Máš-li v srdci Boha,
nic ti nechybí,
jeho láska stačí.
(Terezie z Avily)

Viz Taizé kánon
"Nada te turbe" (Ničím se neznepokojuj)

 

Citát webu vira.cz

Člověk, který doufá v Boha
a spoléhá se na něj,
je jako strom, 
který zapustil své kořeny
u vody. (Jer 17)