Cokoli opustíte, dostanete stokrát víc. (Mk 10,30) - Citát z Bible na každý den

30. 3. 2019, Henri J. M. Nouwen (Foto: ima) | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Křehkost mé víry

alkohol, flašky, stoleček, lahev, Becherovka, Metaxa, Hennessy, sklenice, skleničky / -ima-

Biblickým textem této úvahy je velkolepé Ježíšovo podobenství o ztraceném – „marnotratném“ synu (Lk 15,1-3.11-32). Mladší syn v tomto podobenství si vyžádal od stárnoucího otce svůj díl dědictví a odešel hledat své štěstí do daleké země. Tam své jmění rozházel a finančně i osobně zkrachoval, takže se nakonec živil pasením vepřů, kteří měli lepší obživu než on sám. Syn nakonec reflektoval své bláhové jednání a rozhodl vrátit ke svému otci. Chtěl otce prosit o odpuštění a nabídnout mu, že u něho bude sloužit jako zaměstnanec. Otec ho ale již z dálky viděl přicházet, vyběhl mu naproti, objal ho a přivítal zpět jako svého milovaného syna… (Text podobenství o marnotratném synu  naleznete zde)

Odchod z domova - od Boha

Abychom pochopili podobenství o marnotratném synu do hloubky, musíme se zaměřit na skutečnost, která je úplně na začátku vyprávění. Syn řekl otci: „Dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.“ Pak vše sebral a odešel. Vyprávění evangelia je tak věcné a prosté, že nám stěží dochází, jak neslýchaná událost se tu odehrává. Tato situace je urážlivá a je v naprostém rozporu s nejvzácnějšími tradicemi té doby. Dokonce se dá vykládat, že synův způsob odchodu je totožný s přáním, aby otec zemřel. Mezi řádky jeho žádosti lze číst výrok: „Otče, nemohu se dočkat, až zemřeš.“

Synův „odchod“ je činem tedy daleko urážlivějším, než se zdá při prvním čtení. Je to tvrdé odmítnutí domova, v němž se syn narodil a byl vychován a v němž má vše potřebné. Když evangelium píše: „odešel do daleké země“, vyjadřuje tím něco víc, než je prostá touha mladého muže poznat svět. Mluví o drastickém odtržení se od způsobu života, myšlení a jednání. Ona „daleká země“ znamená svět, ve kterém je zneváženo vše, co je doma považováno za svaté.

Odchod z domova v podobenství se dá přenést do našich životů jako popření skutečnosti, že každou buňkou své bytosti patříme Bohu, který nám poskytuje vše pro dobrý a naplněný život.

Když jsem doma u Boha, nemusím se ničeho bát

Domov lze z křesťanského pohledu chápat i jako místo v hloubce mé bytosti, kde lze zaslechnout hlas, který říká: „Ty jsi můj milovaný syn, milovaná dcera, v tobě mám zalíbení.“ Je to tentýž hlas, který dal život prvním lidem a který mluvil k Ježíši. A stejný hlas promlouvá ke všem dětem Božím a činí je svobodnými, aby dokázaly žít uprostřed temného světa a zároveň přebývat ve světle.

Je to nepřetržitý hlas lásky, který zaznívá z věčnosti; kdykoli ho kdo zaslechne, obdrží život a lásku. Když ten hlas slyším, vím, že jsem doma u Boha a nemusím se ničeho bát. Jako milované dítě svého božského Otce, „i kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla“ (Žl 23,4).

Jako milované dítě Boží mohu druhé lidi těšit, povzbuzovat, napomínat a dodávat odvahu, aniž bych se musel bát odmítnutí nebo potřeboval neustálé ujišťování. Jako milované dítě Boží mohu trpět pronásledováním, aniž bych toužil po odplatě, a přijímat chválu, aniž bych ji považoval za důkaz své dobroty. Jako milované dítě Boží mohu být mučen a zabit, aniž bych pochyboval o tom, že láska, která se mi dává, je silnější než smrt. Jako milované dítě Boží mám svobodu žít a dávat život.

Ježíš mě ujistil, že mohu slyšet tentýž hlas, který on slyšel u řeky Jordánu a na hoře Tábor: „Ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení.“ Ujistil mě, že tak jako on je doma u svého Otce, mám u něj svůj domov i já.

Křehkost mé víry v to, že mě Bůh miluje

Ale existuje také mnoho jiných hlasů, které jsou hlučné, plné slibů a jsou velmi svůdné. Tyto hlasy říkají: „Jdi a dokaž, že za něco stojíš!“ Ty hlasy moc dobře znám. Jsou se mnou stále a vždycky zasáhnou až ta nejniternější místa mého bytí. Podsouvají mi, že nebudu milován, když si to nezasloužím úporným úsilím a pilnou prací. A tak opouštím domov pokaždé, kdykoli ztratím víru v hlas, jenž mě nazývá milovaným synem, a vydám se za hlasy, které mi nabízejí spoustu cest, jak získat vytouženou lásku.

Tyto hlasy k nám přicházejí už prostřednictvím rodičů, přátel, učitelů a kolegů, ale především – a tudy pronikají doposud – prostřednictvím médií, která nás obklopují. Říkají nám: „Ukaž mi, že jsi hodný chlapec. Měl bys být lepší než tvůj kamarád! Jaké máš známky ve škole? Určitě tu školu zvládneš! Věřím, že to dokážeš, že to zvládneš sám! Jaké máš konexe? Určitě se chceš stýkat s takovými lidmi? Tyto trofeje dokazují, že jsi musel hrát opravdu dobře! Neukazuj slabost, druzí toho zneužijí! Už ses zajistil na stáří? Až přestaneš být produktivní, lidé o tebe ztratí zájem! Až zemřeš, budeš mrtvý!“

Dokud zůstanu ve spojení s hlasem, který mě nazývá milovaným synem, jsou tyto otázky a rady neškodné. Ale když zapomenu na hlas té první, nepodmíněné lásky, pak mohou ty zdánlivě nevinné rady snadno ovládnout můj život a zavléci mě do „daleké země“. A lehko poznám, kdy se tak děje. Hněv, zatrpklost, žárlivost, touha po odplatě, chtíč, chamtivost, nepřátelství a rivalita jsou zřejmými znaky toho, že jsem odešel z domova.

Všechny tyto situace mi odhalují křehkost mé víry v to, že jsem milovaný syn, v němž sám Bůh má zalíbení. Tolik se bojím, že mě druzí nebudou mít rádi, budou na mě svalovat vinu, odstrčí mě, opomenou, budou mě ignorovat, pronásledovat a možná mě i zabijí, že stále jen vymýšlím strategie, jak bych se ubránil. Tím se ujišťuji o lásce, o níž si myslím, že ji potřebuji a že si ji zasloužím. Ale když to dělám, vzdaluji se z domova svého otce a přebývám v „daleké zemi“.

 Otec mě pořád vyhlíží se vztaženýma rukama

Jsem marnotratným synem i dcerou pokaždé,
když hledám bezpodmínečnou lásku tam,
kde ji nelze nalézt.  
Ale Otec mě pořád vyhlíží se vztaženýma rukama,
aby mě znovu přijal zpátky
a mohl mi zašeptat do ucha:
„Ty jsi můj milovaný syn,
má milovaná dcera,
v tobě mám zalíbení.“

Se svolením zpracováno podle knihy:
Nouwen, Henri J. M.Návrat ztraceného syna
kterou vydalo nakladatelství Paulínky.
Redakčně upraveno

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Boží láska k člověku, Bůh sám stačí

  • Jsi stvořen, abys byl milován  Většina ptáků byla stvořena, aby létala. Být jen na zemi je pro ptáka omezení. Pták se nevyznačuje ani tak tím, že umí chodit po zemi,  jako spíše tím že je schopen létat. A tak je to i s člověkem. Každý člověk byl stvořen, aby žil a byl milován. 
  • Bůh jako přítel, jako milenka... Obracejte se k Bohu jako k příteli,  k milence, k lásce, jakou jste nikdy neměli.  Odpoví vám.
  • Bůh miluje každého JINAK Každý z nás může říci: „Bůh mě miluje jako nikoho jiného na světě!“ Bůh totiž nemiluje dvě osoby stejným způsobem.
  • Další texty k tématu Boží láska, Bůh je láska

Bohatství
Bože, nedávej mi ani bídu, ani bohatství 
Bohatství může být handicapem 
Chci vyhrát ve sportce, Bože!
Tvoje štěstí nespočívá v hromadění
Často nás vše nudí 
Nakukali nám, že se musíme zabezpečit
Peníze si do hrobu nevezmeme
Nejdůležitější věci koupit nelze
Mnozí si myslí, že věci nás učiní šťastnými
Cesta ke štěstí nevede skrze nadbytek
Drobné projevy laskavosti nás moc nestojí 
To nejdražší co mám
Láska Boží léčí naše náruživosti

Křesťanství:
Křesťanství /stan / foto: -IMA-Křesťanská víra - základní pohled 
Jsou křesťané nějaká extratřída? 
Karikatury Boha 
Bůh nás miluje bez podmínek
- Bůh není ´někde v nebi´ 
´Křesťanství jako berlička´
Co je pokladem věřícího člověka
Jak nejlépe realizovat sám sebe
- Další texty k tématu křesťanství zde

 

Tvoje štěstí nespočívá v hromadění co největšího množství ... čehokoliv.

 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Boží tělo -svátek

(27. 5. 2024) Slavnost Těla a krve Páně

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic
(23. 5. 2024) V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…