Můj Bože, hořekuji před tebou! (Ž 88,2) - Citát z Bible na každý den

5. 11. 2005 | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Kostlivec s kosou

Nechceme vás, nechat v nevědomosti o těch, kteří už zemřeli.
Nesmíte pro ně truchlit tak jako ostatní, kdo nemají naději.

Poněvadž věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých,
věříme také, že s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním.

Až sám Pán sestoupí z nebe budeme uchváceni vstříc Pánu i my.
A pak už budeme s Pánem navždycky. Těšte se proto...

(srov. 1 Sol 4,13-18)
Truchlit pro někoho blízkého,
kdo zemřel je normální.
Zoufat ale není třeba.

Smrt totiž pro křesťana
není beznadějnou "černou dírou",
hrozivým kostlivcem s kosou.

Jak říká sv. Terezie z Lisieux:
"Pro mně si nepřijde smrt, ale
Bůh"

A Bůh je Ten, komu na nás záleží,
kdo nám přeje a kdo nás může vést
k životu v plnosti.

Smrt je tedy jen přechodem
do definitivního setkání s Tím,
komu na nás záleží.

Je na čem již nyní spolu-pracovat.
Je na co se připravovat.
Je na co se těšit.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2022) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2022) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2022) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2022) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022

SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ POD PETŘÍNEM 8. 10. 2022
(21. 9. 2022) JAK SI UCHOVAT POKOJ V NEPOKOJNÉ DOBĚ. Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2022) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se…