Proměním jejich nářek v radost. (Jer 31,13) - Citát z Bible na každý den

12. 8. 2023, BF | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Děláme si starosti o to, jindy zas o tamto

photo by Jack Lee by unsplash.com; okno, pohled z okna

Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: jistě mluví o pokoj i pro svůj lid. Ž 85,9

Velmi často toužím po pokoji a klidu v nejrůznějších kontextech. Někdy potřebuji klid sama pro sebe, abych si odpočinula. Jindy pokojné chvíle pro modlitbu. A třeba teď, přes léto, také pokoj a klid k získání nových sil do nového školního roku.

Skutečností ale je, že i přes mou velkou touhu po pokoji a klidu se mi ani jednoho mnohdy nedostává. Většinou je to i z důvodu různých starostí a obav. Možná to také znáte - tu si děláme starosti o to, aby se děti v pořádku vrátily z tábora. Potom nás přepadne úzkost z nemoci blízkého člověka. A naše úvahy možná končí u bankovního účtu, který v poslední době nějak podezřele „vysychá“.

Všechny tyto drobné i větší starosti nám berou klid a pokoj. Nedávno mi kamarád v té souvislosti řekl, že nepřítel se raduje, když se mu daří okrádat nás o pokoj naší duše. Možná se dokonce v našich obavách dokážeme tak dokonale zacyklit, že máme už i strach naše strachy pustit a odevzdat tomu Jedinému, který má vše skutečně v rukou.

Pro nás úzkostnější lidi někdy není jednoduché se nestrachovat. Jako jedna velmi důležitá medikace na úzkost však úžasně zabírá spočinutí v Boží náruči. Každodenní odpočinek v Jeho blízkosti, kdy mu v našich upřímných modlitbách můžeme bez ostychu odevzdat vše malé i velké, co tak sužuje naši mysl.

Co všechno se snažíme úzkostlivě a přepevně držet ve svých vlastních rukách? Co se vlastně změní, když se budeme neustále strachovat a říkat si „co kdyby“? Můžeme si starostmi prodloužit život o jediný den? (srov. Lk 12:25)

Dnes máme opět možnost
odevzdat starosti našeho života Ježíši,
který nám dokáže zprostředkovat
skutečný vnitřní pokoj a klid
skrze nepřekonatelnou lásku, kterou k nám má. 
Opusťme naše strachy
a vstupme do klidné Boží náruče.

- Redakčně upraveno -

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2023) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?