Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

Marie Svatošová

Kdo hledá, najde, aneb POKRAČOVÁNÍ pořadu (ale MIMO MIKROFON 1, 31.3.04 )

z knihy Jak to vidí Marie Svatošová

Lidstvo si odnepaměti předává zkušenosti z generace na generaci nejrůznějšími způsoby. Jedním z nich jsou pořekadla a přísloví. Kdo hledá, najde - kolikrát jsme tohle už slyšeli. Možná to opravdu pokládáme za pouhé přísloví. Ale on je to zákon! Je to zákon a současně příslib Boha, který nám na rozdíl od lidí nikdy neslibuje nemožné. Je to zákon, který má pro snadné hledání dokonce svůj vlastní paragraf: Mt 7,7. Nehledejte ho, prosím, v Občanském zákoníku nebo v něčem podobném. Najdete jej v Novém zákoně, máte-li jej ve své knihovně. Nemáte-li, pak je potřeba hledání začít ještě o jeden krůček blíž. Nechcete-li běhat po knihkupectvích, stačí si napsat třeba na adresu: Zásilková služba, Kostelní Vydří 58, 380 01 Dačice (event. mailem: zasilky@kna.cz ) a za pár dnů vám jej na dobírku přinese váš pošťák. V úvahách mimo mikrofon se na něj budeme častěji odvolávat.Kdo hledal a našel Boha, kdo jednou zakusil jeho nekonečnou lásku, kdo poznal dobrodružství života žitého v Boží blízkosti, dobrodružství dítěte Božího, ten nedokáže svoji radost udržet pod pokličkou. To se prostě nedá a tak se o ni musí dělit s lidmi kolem sebe. Taková je to velká síla. Vlastně to odstartoval Ježíš, když před dvěma tisíci lety vyslal do světa svých prvních dvanáct učedníků hlásat radostnou zvěst (viz Mt 10,7). Ale rovnou je upozornil - posílám vás jako ovce mezi vlky, nebudete to mít snadné, budou vás tupit a pronásledovat pro mé jméno (viz Mt 10,16). Nikde tam neříká, že by třetí tisíciletí, nebo nějaká Česká republika, nebo snad demokracie měla být výjimkou z tohoto pravidla.
Člověk poctivě a vytrvale (!) hledající, má-li oči - a hlavně srdce - otevřené dokořán, nemůže Boha přehlédnout. Promlouvá o něm celé stvoření. Vydávají o něm svědectví lidé, kteří ho už poznali. Někdy Bůh k člověku promluví prostřednictvím nějaké bolesti nebo ztráty. Jindy naopak prožitkem velké radosti a úžasu, mnohdy člověk Boha vytuší uprostřed společenství lidí, které spojuje společná víra. Na cestě hledání může sehrát velkou roli četba. Nový zákon a vůbec celá Bible je samozřejmě základ. Dnes je ale i u nás k dispozici spousta kvalitní duchovní literatury. Existuje však i literatura nekvalitní, zavádějící, sektářská a výslovně nebezpečná. Nezkušený člověk může snadno naletět. Knihy člověka ovlivňují, formují, motivují – ve smyslu kladném i záporném – proto by si mezi nimi měl velmi pečlivě vybírat. To už ale vyžaduje určitý přehled a taky čas. Toho není nikdy dost. Já to proto řeším tak, že na to mám lidi. Vím, že se mohu bez obav spolehnout např. na Karmelitánské nakladatelství. Ještě nikdy mě nezklamalo. Vydává mimo jiné knihy několika mých miláčků, např. Anselma Grüna. Všechny jeho knížky jsou stručné, srozumitelné, nutí k zamyšlení, inspirují. V pořadu "Jak to vidí" jsem z nich několikrát citovala. Ať otevřu kteroukoliv na kterékoliv stránce, vždycky objevím novou „myšlenku na den“. Jen namátkou:

„Dovol si volný pád do propasti Boží lásky.“

„Jsi milován a v tom je klíč k celému tvému životu.“

Na jednom místě Anselm Grün otevřeně přiznává, oč mu jde: „Chtěl jsem lidem zprostředkovat vědomí, že jsou zcela a naprosto milováni Bohem, že jsou cenní a jedineční.“ Své čtenáře důsledně a nenásilně vychovává ke svobodě, učí je důvěřovat Boží lásce, učí je vidět život i dění kolem sebe pod zorným úhlem věčnosti, učí je prožívat každý přítomný okamžik vědomě a intenzivně a tak objevovat tajemství života. O totéž - i když ne tak dovedně a mistrně jako Anselm Grün - jsem se doposud snažila prostřednictvím mikrofonu v Hostu do domu v ČRo2. Dokud uvidím zájem hledajících, s radostí budu v této snaze pokračovat i mimo mikrofon.


*** M.S.***

Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

 


Marie Svatošová - citáty a modlitbyMUDr. Marie Svatošová (* 1942)
www.vira.cz/svatosova

Do roku 1990 praktická lékařka. 1990 opouští ordinaci, aby realizovala myšlenku hospice, kterou zná ze samizdatové literatury. Roku 1993 zakládá Sdružení Ecce homo pro podporu domácí péče a hospicového hnutí. 8.12.1995 je pak otevřen první český hospic v Červeném Kostelci. Marie Svatošová je ale známa nejen jako iniciátorka hospicového hnutí, ale také jako autorka řady článků a publikací. Čtenářsky nejúspěšnější je její knížka "Hospice a umění doprovázet", která vyšla v několika vydáních v nákladu několika desítek tisíc výtisků... Další dostupné tituly Marie Svatošové naleznete zde.
- Na webu vira.cz proběhl s Marií Svatošovou i online rozhovor na téma: Může mít život smysl i v nemoci a umírání?. - Na webu vira.cz naleznete i její zajímavý text o eutanazii...
- 15-ti minutové představení Marie Svatošové na ČT 24 ke shlédnutí on-line

 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha. 

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti
(10. 5. 2024) Naděje dává odpověď našemu srdci, ​když se v nás objeví otázka: „Co se mnou bude?“

Jak odpustit zlé matce?

(9. 5. 2024) Pokaždé se chytím do její pasti a bere mi to energii. Jinak jsem klidný a milující člověk, ale s matkou mě ovládne…