Ježíš miloval až do krajnosti. (Jan 13,1) - Biblický citát na dnešní den

11. 9. 2018 , (Foto: Flickr user Michael Foran, wikimedia commons)

Vzešlo z událostí 11. září 2001 i něco dobrého?

Flickr user Michael Foran, wikimedia commons

11. září 2001 se změnil svět: teroristé ovládli čtyři letadla plná lidí a narazili s nimi do dvou budov Světového obchodního centra v New Yorku, do budovy Pentagonu ve Washingtonu, zřítili se na pole v Pensylvánii a způsobili smrt tisíců nevinných lidí, kteří měli tu smůlu, že zrovna pracovali na nesprávném místě nebo letěli v nesprávný čas na nesprávné místo. Co jsme se o sobě a o našem světě dověděli v důsledku událostí 11. září?

Nikdo před smrtní netelefonoval šéfovi, či do banky…

K nejdojemnějším příběhům celé této tragédie patří zprávy o tom, co lidé dělali, když si uvědomili, že možná mají už jen několik minut života. Nikdo netelefonoval do své kanceláře. Nikdo nevolal svému makléři. Všichni bez výjimky volali své rodině. Téměř universálně jejich poslední slova zněla: „Když z toho nevyváznu živý, chci, abys věděla, že tě miluji a že miluji děti.“ Mezi oběťmi 11. září, ve vzduchu i na zemi, byli špičkoví podnikatelé i pomocné síly z kuchyně s minimálním platem, všichni si však v prudkém sevření blížící se smrti uvědomili, co možná předtím tak jasně nechápali: nic pro nás neznamená víc než naše rodiny a lidé, které máme rádi. Ani naše práce, ani naše investice, ani plány do budoucna.

Nejspolehlivější cesta k tomu, jak něco znamenat pro svět

Nejspolehlivější cesta k tomu, jak něco znamenat pro svět, je milovat své nejbližší, partnery, děti, rodiny, blízké přátele. Naše láska je proměňuje a schopnost milovat zároveň proměňuje i nás. Naše otevřenost vůči jejich lásce a přijímání jejich lásky mění je a mění nás.

Vzešlo-li z událostí 11. září 2001 něco dobrého, je to zřejmě znovuobjevení síly a důležitosti lásky. Velmi mnoho lidí si myslí, že tajemství toho, jak zanechat svou stopu ve světě, spočívá v tom, že předstihneme své konkurenty, že najdeme jejich slabinu a využijeme ji. Snad se z těchto tragédií poučíme, že svou stopu ve světě nezanecháme porážením druhých, ale tím, že k nim vztáhneme ruku. S tím, jak jsme se postupně dovídali víc o lidech, kteří zemřeli v letadle nebo ve zřícených budovách, na mne velice působil fakt, že nikdo nehovořil o jejich obchodních úspěších. Nikdo nemluvil o tom, kolik ve svém životě vydělali peněz. Všichni do jednoho hovořili o tom, že byli milující manželé a otcové, a o tom, že byly dobrými matkami a manželkami a že byli dobrými přáteli.

Modloslužba je uctívání práce vlastních rukou a zacházení s člověkem

Dovoluji si říci, že víra v Boha začíná tam, kde končí lidská soběstačnost. Když si uvědomíme, že umíme mnoho skvělých věcí, ale neumíme všechno, a hlavně že neumíme mít pod kontrolou to nejdůležitější, přijdeme na to, že se potřebujeme obrátit k Bohu. Modloslužba v Bibli není modlení se ke kamenům a sochám. Modloslužba je uctívání práce vlastních rukou a zacházení s člověkem a lidským myšlením jako s nejvyšším zdrojem hodnot ve světě. Jedině když jsme konfrontováni s věcmi, jež nemůžeme ovlivnit – otázkami války a míru, zdraví a nemoci – obrátíme se najednou k Bohu.

Kde byl Bůh?

Když přemítáme o tom, jak 11. září zasáhl víru lidí, zůstává nám ještě jedna nezodpovězená otázka: Kde byl Bůh? Jak mohl Bůh nechat tolik nevinných lidí tak hrozně zemřít? Odpovídám na tuto otázku tak, že Bůh nám nikdy neslíbil, že život bude spravedlivý. Utrpení a smrt nevinných lidí hyzdily náš svět dlouho před 11. zářím. Bůh nám však slíbil, že když budeme muset čelit bolesti a nespravedlnosti světa, nebudeme sami, protože On bude s námi na cestě k němu.

Toužíme po tom, aby na nás světu záleželo? Záleží na nás ne proto, čeho jsme dosáhli, ale proto, že nás miluje Bůh a lidé kolem nás. Ta láska nás možná neuchrání od bolesti, smrti a prohry, s ní ale všechny tyto věci budou snesitelnější, a to stačí.

Se svolením zpracováno podle knihy
Harold S. Kushner, Aby měl život smysl,
kterou vydalo nakladatelství Portál.
Redakčně upraveno.

Související texty k tématu:

Vše napomáhá k dobrému... (aneb vše zlé může být k něčemu dobré)
Vše zlé NENÍ k něčemu dobré 
Štěstí, neštěstí? Kdo ví? 
Hnůj je odpudivý, ale může být i užitečný
Jsem úplně normální holka, snílek, která vždy toužila po dobrodružství…
Bůh působí i v naší temnotě
Díky za poruchu počítače
Kdo posoudí, co je pro mě dobré a co ne?
Lék na žal a zklamání je milosrdná láska
Nám lidem se často jeví jako správné pouze to, co si přejeme…
Naše slabost a nedokonalost nám nemůže zabránit být užiteční
Nejsme ponecháni napospas...
Skrytá šance pro každého z nás
Těžkosti a trápení mohou být i zdrojem inspirace a impulsem pro změnu
Existuje něco většího než to, co se nám jeví nepřekonatelné

Smrt a umírání:
snrt - dveře k Životu- Smrt a posmrtný život - křesťanský pohled
Otázka, která rozesmála Matku Terezu
Já nejdu do hrobu, já jdu domů, do Boží náruče
- Modlit se za zemřelé?
- Modlitba za milost šťastné smrti
- Další texty k tématu smrt a umírání zde

Láska v rodině (a výchově):
- Příprava na rodičovství a výchovu s humorem :-) 
- Děti nejsou záplaty
- Děti odrážejí naši ne/lásku - R. Campbell
- Láska se musí přelévat Z rozhovoru s P. V. Kodetem
- Když dítě nepřichází J. Fenclová
- Další texty k tématu rodina zde, výchova zde

Láska, vztahy, přátelství:
Přátelství, friendship, Freundschaft / foto IMA- Po příteli který kulhá nechci, aby tančil... (De Saint Exupery)
- Přátelé nejsou dokonalí lidé
- Narodili jsme se také pro své přátele (Józef Augustyn)
- Sdílnost přátelství posílí (Benedikt Groeschel)
- Další texty k tématu vztahy a přátelství zde

Bůh s námi - Immanuel
Stopy v pískuBože, proč jsi mne nechal samotnou?! 
Bůh říká i tobě: ´Jsem s tebou, nezapomněl jsem na tebe!´ 
I v našich životních turbulencích je Bůh s námi 
Kristus je vždy tam, kde se právě nacházíme… 
V běhu na dlouhou trať nejsme sami 
Bůh není ´někde v nebi´ 
Svou budoucnost neznáme. Známe ale Toho, kdo ji zná... 

 

Bůh je s námi v každé situaci (srov. Mt 28,20) / Maják / foto -ima-

 

Velikonoce - informace, význam

Velikonoce - informace, význam
(21. 4. 2019) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční vigilie, příběh Velikonoc, mazanec recept

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(21. 4. 2019) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Proč se Velikonoce nazývají Velikonoce?

Proč se Velikonoce nazývají Velikonoce?
(17. 4. 2019) Proč neříkáme třeba Vajíčkonoce? Nebo Jaronoce?

Velký pátek

(17. 4. 2019) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Zelený čtvrtek

(16. 4. 2019) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Květná neděle

Květná neděle
(14. 4. 2019) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen...

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(12. 4. 2019) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého Československa. Tímto...