Neprolévejte krev. (Gn 37,22) - Biblický citát na dnešní den

13. 4. 2018 , IMA

Pátek třináctého!!! Máme se bát pověr? (krátké video)

Pátek třináctého!!! Máme se bát pověr? (krátké video)

Na začátek jeden otřepaný vtip:

Víte, co znamená, když vám přejde černá kočka přes cestu?
Znamená to, že ta kočka někam jde...

Co je pověra

Pověra je jakousi pomýlenou vírou - „pa-vírou“, která vidí nadpřirozenou sílu skrytou v nejrůznějších věcech a událostech. Pověra předpokládá, že věci a události mohou nadpřirozeně a nevysvětlitelně ovlivňovat život člověka. A to buď kladně, či záporně.

Vírou v pověry se člověk dobrovolně vydává všanc a nechává smýkat svůj život strachy z nejrůznějších neznámých mocí a sil, „před kterými je třeba se buď chránit, anebo je naopak využívat ve svůj prospěch“.

Pověry jsou jakousi formou polyteistické víry – vírou v mnohá neznámá a nevyzpytatelná „božstva“, která ovlivňují naše konkrétní životy. A těchto neznámých a nevyzpytatelných božstev je třeba se bát a posluhovat jim, abychom s nimi nepřišli do konfliktu.

Tato pomýlená víra praktikuje vztah k tajemným, nadpřirozeným a jakýmsi božským mocnostem nejrůznějšími úkony, věštěním, zkoumáním horoskopů atd. Pověra se tak jakožto stará lidová víra odráží v nejrůznějších rituálech, zvycích a mravech. Historicky má své kořeny v magickém pojetí světa, kde i například modlitba byla ještě kouzelnou formulkou a průpovídkou. V tzv. primitivních společnostech byla víra v magickou moc základem náboženských obřadů. I dnes je někdy dalším krokem pověrčivých lidí praktikování okultismu a magie.

Ani současná moderní a technologicky vyspělá společnost se pověr nezbavila. Možná právě naopak. Člověk se ve složité přetechnizované a odosobněné civilizaci stále cítí sám a vydaný všanc nevyzpytatelnému osudu, který chce ovlivňovat. Každý z nás občas stojí před problémem, který nemá jednoznačné dobré řešení. Pověrčiví lidé se domnívají, že řešení této situace pomohou nějakým osvědčeným a jasným úkonem nebo slovem (např. poklepáním na dřevo).

Anglický spisovatel a myslitel G. K. Chesterton k tomuto řekl: „Je velký omyl domnívat se, že když lidé přestanou věřit v Boha, nebudou věřit v nic. Naopak! Budou věřit úplně v cokoliv.“

„Náhoda? Nemyslím.“

Ze zkušenosti lze říci, že když člověk hledí na život pod nějakým svým úhlem pohledu, situace a věci mu do sebe nějak zapadají. Když například stejnou událost nahlíží optimista i pesimista, oba dva si z ní mohou udělat naprosto odlišný závěr, který zapadne do jejich životní filozofie a potvrdí ji… Pro oba dva tak může být ta samá událost potvrzením jejich zcela opačných životních teorií. Tak tomu může být i v jiných oblastech. Někdo se může cítit být nemocný a nikdo mu nevymluví, že nemocný není.

A tak je tomu mnohdy i ve světě pověr. Jde o naučený a navyklý úhel pohledu. Kdo chce věřit, že jisté nevysvětlitelné události do sebe zapadají, ten tomu věřit bude a každá nová událost mu jen potvrdí jeho teorii.

Neexistuje ale žádná statistika, která by potvrzovala, že v pátek třináctého je více nehod, úmrtí, zločinů a neštěstí. Neexistuje statistika, že by ve 13. patře nebo v hotelovém pokoji číslo 13 bylo více nehod, neštěstí atd. Problém je ale v tom, že pokud se nějaká nehoda stane v pátek třináctého, lidé si to snadněji zapamatují a utvrdí se ve svém přesvědčení. A potom vám přesvědčeně a přesvědčivě řeknou: „Náhoda?! Nemyslím.“

Lidé jsou přesvědčeni (a naučeni), že praktikováním pověr si ve svém životě pomohou a uleví. Paradoxně se ale vnitřně zamotávají do jakýchsi neviditelných pavučin a přidělávají si mnohé zbytečné starosti a trápení. Pověrčiví lidé se stávají otroky neznámé neviditelné a nevyzpytatelné ruky osudu. Jednou z významných "pohonných látek“ pověrčivého života je strach. Strach nevykonat nějaký úkon, což by mohlo mít negativní následky… A další "pohonnou látkou" je komerční zisk mnoha podvodníků a šarlatánů, kteří obchodují s lidských strachem a neštěstím. 

Pověry nemusí určovat náš život

Jak se k pověrám tedy postavit? V Bibli je na mnoha místech řečeno, že víra v Boha může člověka osvobozovat od strachu z nevypočitatelného osudu a z vlivu nejrůznějších božstev. „Ježíš vysvobodil ty, kdo byli strachem celý život drženi v otroctví“ (srov. Žd 2,15). Bůh každému v Ježíši Kristu nabízí, že strachy a pověry náš život ovlivňovat nemusí. Ježíš Kristus je totiž Pánem nad všemi božstvy. „Jemu se všichni bohové klanějí. A všichni, kteří slouží modlám, poznají tuto blamáž“ (srov. Žl 97).

Křesťanská víra zvěstuje svrchovaného a nejvyššího Boha, který je s námi, kterému na každém záleží, a který přišel k lidem, kteří se od něj odvrátili, aby je zachránil („spasil“). A je na každém z nás, zda jeho nabídku přijmeme a budeme ji uplatňovat v každodenním životě. Boží Duch je stále s námi. Využívejme tedy toho, a odevzdávejme se neustále do jeho rukou, do jeho ochrany a do jeho vedení… Nikdo z nás pak nebude zklamán!

S touto vírou je pak možné akceptovat a integrovat do svého života i těžké věci, které neumíme přímo ovlivnit. S touto vírou je pak možné prožít i těžké situace. Neboť „vše napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha“ (srov. Řím 8,28).

Někteří lidé, kteří se v síle víry v Ježíše Krista vymanili z diktátu pověr, to popisují přirovnáním, jako když motýl opustí kuklu, ve které dosud žil zamotán do šedivého a těsného světa strachu.  

A na závěr jeden otřepaný a známý vtip:
„Víte, proč věřící lidé nevěří na pověry?
Protože to přináší smůlu.“

Druhy a seznam některých pověr

 • vysvětlující – nabízejí výklad, jak některé situace vznikají: např. nemoc je následkem uhranutí nebo nedodržením nějakého pověrčivého úkonu
 • zasahující – určitá činnost ovlivní chování (druhých) lidí: uhranutí, recept na nápoj lásky
 • ochranné – určité jednání ochrání před působením nadpřirozených sil: ochrana před prokletím; amulety, chránící před bouří; návody pro těhotné ženy, aby se jim narodilo zdravé dítě.
 • věštící budoucnost - astrologie, čtení z ruky, výklad z karet, horoskopy atd.

Seznam některých dalších pověr

 • trojí poklepání na dřevo („něco zaklepat na dřevo“)
 • házení soli přes rameno
 • předměty pro štěstí: amulety, talismany, koňské podkovy, zaječí pacičky, čtyřlístky, figurky kominíčků
 • černá kočka (či zajíc) přes cestu
 • chůze přes kanál
 • sfouknutí řasy
 • čtyřlístek
 • dotyk kominíka
 • svrbění oka
 • vstávání levou nohou z postele

Mnoho pověr se pojí k s důležitými životními událostmi (narození, svatba, vánoce, smrt, pohřeb).

 


Jeden z dotazů našich čtenářů: "Pověry jsou sice blbost, ale co kdyby přece jenom...?"

Dobrý den,

reaguji na váš článek o pověrách. Myslím si osobně, že pověry jsou blbost. Ale někdy mě v určitých situacích, kde se uplatňují pověry, stejně trochu přepadne obava, špatná předtucha (třeba v právě v pátek 13, nebo když mi přeběhne černá kočka přes cestu a já sedím za volantem). To jsem pak nervózní a promítá se to do mého chování a jednání i vůči druhým. Jak s tím zacházet? A může mít oblast pověr něco společného se zlým duchem (ďáblem)?  
(V.P.)

 

Dobrý den,

těší nás důvěra, se kterou se na nás obracíte. Je normální, když člověka někdy přepadne úzkost a strach i v této oblasti. A právě v takovémto okamžiku je dobré si uvědomit a vědomě říci dvě věci: 1/ Že pověry jsou opravdu „blbost“, jak píšete. 2/ Pokud by mohly mít pověry něco společného se zlou duchovní oblastí, je dobré si v tu chvíli připomenout to, co bylo napsáno ve zmíněném článku o pověrách. A sice: že Ježíš Kristus je svrchovaným Bohem nade všemi duchovními silami. Proto v tu chvíli můžete třeba vědomě udělat znamení kříže a svěřit se a odevzdat do Boží ochrany a ve Jménu Ježíše Krista se zříci všeho zla, které se vám pokouší vzít pokoj. K tématu Vám doporučuji např. článek: Úzkost patří k lidskému údělu.

S pozdravem vira.cz

 

A ještě dva citáty křesťanských klasiků a jeden biblický citát:

Náš odpůrce je obratný a lstivý.
Poněvadž je ve svém boji pro nás neviditelný,
utíkejme se pod ochranu toho, který jej vidí,
a prosme jej, aby on sám jej zneškodnil.
(Aphrahat z Mosulu - kolem 345)

Démoni probouzejí strach u bázlivých lidí. 
Vy se však označte znamením Ježíšova kříže a jděte s odvahou.
(podle: sv. Atanáše, Život svatého Antonína Poustevníka 13)

Mimo mne není jiný Bůh!
Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne!
Obraťte se ke mně a dejte se spasit!
Neboť já jsem Bůh, a nikdo jiný!
Jen v Hospodinu je vítězství a síla. (srov. Bible Iz 45,15-25)

 

Kdy jsou Velikonoce 2019?

(22. 3. 2019) Datum Velikonoc

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk
(18. 3. 2019) V sobotu 18.3.2017 zemřel Miloslav kardinál Vlk. Sdělovací prostředky publikují mnohé úvahy, videa, fotografie atd. Do...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2019) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Papež František - výročí volby (13. 3. 2013)

(11. 3. 2019) Téma  papež František ve věcném rejstříku a ve jmenném rejstříku webu vira.cz

Vlajka pro Tibet

Vlajka pro Tibet
(9. 3. 2019) Dne 10. března 1959 bylo ve Lhase, hlavním městě Tibetu, násilně potlačeno povstání proti čínské okupaci, po kterém...