Žít v rodině a manželství je krásné, ale i dobrodružné a náročné.
Jak si nenechat ukrást radost z toho krásného?
Jak unést každodenní, ale i zásadní těžkosti?
Jak se navzájem inspirovat,  posilovat a vnímat společné poslání?

O těchto tématech píše papež František ve své exhortaci Amoris laetitia - Radost z lásky. Tento dokument byl také hlavním tématem Roku rodiny 2021-22. Papež v něm povzbuzoval manžele, děti, seniory i celé rodiny být „světlem v temnotě světa“. Na základě tohoto dokumentu jsme e-mailem rozesílali dvakrát týdně kratičký citát papeže Františka s podnětem k jednoduché aktivitě. A to v termínu od svátku Svaté rodiny 26.12.2021 do 26.6. 2022, kdy vyvrcholil vyhlášený Rok rodiny Amoris laetitia.  Pravidelné zasílání e-mailů již bylo ukončeno. Plánujeme ale i nadále příležitostně zasílat podněty k tématu rodina. Příhlásit k odběru e-mailů se lze zde.

Připrailo Národní centrum pro rodinu www.rodiny.cz
a web Víra.cz www.vira.cz

 

Rozeslané texty - archiv:

26.6. 2022 

"Žádná rodina není dokonalá a hotová jednou provždy, ale vyžaduje postupný rozvoj své schopnosti milovat." (Papež František AL 325)

Podnět pro večerní setkání rodiny: Všichni jsme na cestě. Mnohé je pro nás těžké, ale pravá láska je větší. TZkusme si ji dnes nějak projevit (každý dle toho, jak mu to vyhovuje, bez nátlaku a ve svobodě...)

 

 

24.6. 2022

Mnozí skončí své dětství, aniž kdy zakusili bezpodmínečnou lásku, což zraňuje jejich schopnost důvěřovat a darovat. Špatně prožívané vztahy s rodiči a sourozenci, které nebyly nikdy uzdraveny, se znovu vynoří a rozbíjejí manželský život. (Papež František AL 240)

Tip k diskusi: Co si představuješ pod pojmem láska bez podmínek? Které lidi máš nejvíc rád? Kdo má nejvíc rád tebe? Jak jsi to poznal? Jak jsi dal najevo lásku tomu druhému, aby poznal, že tě má rád/ráda?

                                      

 

20.06.2022 

Některé rodiny se hroutí, když se manželé vzájemně obviňují, ale zkušenost ukazuje, že velké procento manželských krizí bývá uspokojivým způsobem vyřešeno díky přiměřené pomoci a usmiřující síle milosti. Umět odpouštět a  zakoušet odpuštění je pro rodinný život důležitá zkušenost. (Papež František, AL 236)

Téma pro povídání s rodinou: Odpuštění. Co je to odpuštění? Kdy ho potřebujeme? Co se děje v člověku, kterému někdo ublížil? Co prožívá ten, který ublížil? Co se stane mezi těmito dvěma lidmi? Jak mohou najít znovu cestu k sobě?                                                                                                                                                               

 

 

17.06.2022 

Často jsou to prarodiče, kdo zajišťují předávání významných hodnot svým vnoučatům, a "mnoho lidí může potvrdit, že právě svým prarodičům vděčí za svoje uvedení do  křesťanského života".  Jejich slova, něha nebo pouhá přítomnost pomáhá dětem poznávat, že dějiny nezačínají jimi, ale že jsou dědici dlouhé cesty a že je třeba respektovat zázemí, které nás předchází. (Papež František, AL 192)

Dnes si povídejme o prarodičích. Máte v rodině staré lidi? Co se vám líbí na babičce a dědečkovi?  Koho z nich máte rádi a proč? Co vaše prarodiče těší, z čeho mají radost, co umí, co je pro ně už náročné? Co byste chtěli umět jako oni?  

 

13.06.2022

Při nabízení hodnot je třeba dělat malé kroky, postupovat různými způsoby s  ohledem na  věk a  konkrétní možnosti osoby a nechtít používat strnulé a nepružné metody.  (Papež František, AL 273)        

Impulz pro diskusi v rodině: Jakého hrdinu z knihy nebo filmů máte rádi? Co na něm obdivujete? Co dobře umí? Kým byste chtěli být, kdybyste měli kouzelný prsten? Jaký váš hrdina je? Proč byste chtěli být jako on?

 

 

10.06.2022       

"Láska má důvěru, ponechává druhému svobodu, nesnaží se mít všechno pod kontrolou, všechno vlastnit a  ovládat." (Papež František, AL 115)

Téma pro večerní posezení: Jak se cítíte v naší rodině? Dáváme si navzájem dostatek prostoru? Je nějaká oblast, v níž se cítíme omezováni a neslouží to dobré věci? Kde a komu z rodiny bych měl dávat větší prostor k životu?

 

 

06.06.2022       

Nemluvte špatně jeden o druhém (Jak 4,11) Vytrvalé poškozování obrazu druhého je způsob, jak si vylepšovat obraz vlastní, jak si odreagovat zášť a závist bez ohledu na to, zda tím někoho raníme. Často zapomínáme, že pomluva může být vážným hříchem, těžkou urážkou Boha, když vážně poškodí dobrou pověst druhých, a tím jim způsobí škodu, která se těžko napravuje. (Papež František, AL 112)

Dnes si povídejme o pomluvě. Víme, co je pomluva? Setkali jsme se s ní? Co pomluva říká o druhém člověku? Je dobrá, nebo špatná? Jaký má pomluva dopad na vztahy? Jak o druhých mluví člověk, který má srdce plné lásky?

 

 

03.06.2022         

"Jsme povoláni vychovávat svědomí..." (Papež František, AL 37)

Povídejme si dnes o tom, co je to svědomí. Jak se pozná hlas svědomí? Kdy se ozývá? Je dobré mu naslouchat a proč?

 

 

30.05.2022         

V této době uspěchaných a povrchních vztahů je značně opomíjena ... něžnost. (Papež František, AL 28)

Námět na tyto dny: Projevujme si v rodině něhu. Pohlazení, pochvalu, povzbuzení, ocenění nebo drobné pozornosti.        

 

27.05.2022       

Práce ... přispívá k rozvoji společnosti a zajišťuje rodinu, její stabilitu a plodnost. (Papež František, AL 24)

Téma k večernímu povídání: Vyprávějte dnes dětem o svém zaměstnání. Co vás těší, co je náročné, čeho si vážíte a čím jste svou prací užiteční rodině a společnosti.                            

 

 

23.05.2022

"Ježíš zná úzkosti a napětí v rodinách a mluví o nich ve svých podobenstvích: o dětech, které odcházejí z domova za dobrodružstvím (srov. Lk 15,11-32), nebo o nezvedencích s nepochopitelným chováním (srov. Mt 21,28-31) či o obětech násilí (srov. Mk 12,1-9)."            (Papež František, AL 21)

Podnět pro dnešní povídání s rodinou: Jakou náročnou chvíli jsme v minulosti prožili a jak se nám ji podařilo vyřešit, ustát? Kdo nebo co nám v té době pomohlo? Poděkujme dnes za vše, z čeho se dnes můžeme radovat.                         

 

 

20.05.2022

"...děti nejsou majetkem rodiny, ale že mají svou osobní životní cestu." (Papež František, AL 18)

Podnět pro dnešní povídání v rodině: Čím bys chtěl v životě být? Jaké povolání, jaká práce tě zajímá, baví a o čem by ses chtěl více dozvědět? Čeho bys chtěl v životě dosáhout?

 

 

17.5.2022

Duch Boží, kterého nám nabízí Ježíš Kristus, dělá naše srdce novými 
a uschopňuje ženu i muže, aby se navzájem milovali, tak jako Kristus miloval nás. 
Manželská láska je totiž vnitřně určena až k nadpřirozené lásce. (srov. Papež František  AL, 120)

Námět k rozhovoru: Jsem si vědom, že i mé srdce (nejenom srdce toho druhého) potřebuje neustálou obnovu? 
A že k tomu potřebujeme Boží pomoc? Otevíráme se jí? 
Můžeme nyní poprosit společně Ducha Božího, aby vstupoval do našich srdcí a vztahu. 
Společně pomodlit se můžeme jak nahlas, tak třeba i ve chvíli ticha…

 

 

13.05.2022       

Láska stále doufá, že je možné zrání, překvapivé rozkvetení do krásy, že ty nejskrytější možnosti bytí partnerů jednoho dne začnou klíčit. To ale neznamená, že všechno se změní v tomto životě. Určité věci se nestanou tak, jak by si člověk přál, ale láska věří, že Bůh píše rovně na křivých řádcích a že vytěží nějaké dobro i ze špatných věcí, které dotyčný nedokáže na této zemi překonat. (Papež František, AL 116)

Při večerní modlitbě / posezení: Jaká slova by u nás doma nikdy neměla chybět?                          

 

 

09.05.2022       

Manželé, kteří se milují a patří jeden druhému, mluví jeden o druhém dobře, snaží se ukazovat na dobré stránky svého partnera i přes jeho slabosti a chyby. Není to naivita, která se tváří, že nevidí obtíže a slabé stránky druhého, ale je to široký pohled, který vidí slabosti a chyby v celkovém obrazu. (AL 113)               

Tip k rozhovoru: Existuje na světě někdo dokonalý? Všimli jste si někdy na někom, že dělá chyby?  Je máma, táta, kamarádi, spolužáci bez chyb? Jak tedy zvládnout manželství nebo kamarádství, když si navzájem někdy "lezeme na nervy"?                              

 

 

06.05.2022       

"Přijmeme-li skutečnost, že Boží láska k nám je bezpodmínečná, pak budeme moci milovat nade všecko, odpouštět druhým i v případě, že se k nám zachovali nespravedlivě. V opačném případě náš rodinný život přestane být prostorem porozumění, podpory a povzbuzení, a stane se místem ustavičného napětí a vzájemného trestání se." (Papež František, AL 108)                              

Večerní diskuse: Co si představujete pod pojmem "bezpodmínečná láska"? (pro mladší děti: co je to "láska")                           

 

02.05.2022       

"Někdy je problém v tom, že se chybám druhého připisuje stejná závažnost,
což s sebou nese nebezpečí, že se staneme neúprosnými
vůči jakémukoli pochybení
." (Papež František AL 105)                   

Večerní diskuse: Řekni jednu věc, která se ti dnes nepovedla a tři věci,
které jsi zvládnul a máš z nich radost.                           

 

 

29.04.2022       

"Na obtíž způsobenou druhými by se mělo reagovat spíš žehnáním v srdci,
přáním dobra druhému, prosbou k Bohu, aby je osvobodil a uzdravil:
"Přejte dobré. Vždyť k tomu jste byli povoláni, aby se vám dostalo údělem požehnání" (1 Petr 3,9).
Musíme-li bojovat se zlem, dělejme to, ale stále říkejme "ne" vnitřnímu násilí. (Papež František AL 104)                        

Večerní modlitba: Předkládejme dnes Bohu všechny zlé skutky,
které se kolem nás dějí a prosme za odpuštění.
Chvalme pak také Boha za dobro a krásu, kterou žijeme.                           

 

 

25.04.2022

"Evangelium nás vyzývá, abychom v sobě neživili hněv:
"Nedopusť, aby tě zlo přemohlo" (Řím 12,21).
Jedna věc je pocítit náhlé propuknutí agresivity,
a něco jiného je s ní souhlasit, dovolit, aby se stala trvalým postojem. (Papež František AL 104)

Večerní debata: Co mě dokáže nazlobit? Jak tomu předejít?

 

 

22.04.2022

Aby byl člověk připraven k pravému setkání s druhým,
musí na něj hledět vlídným pohledem.
Toho není schopen, pokud v něm převládá pesimismus,
který vyhledává nedostatky a chyby druhých,
možná jako kompenzování svých komplexů.
Vlídný pohled nám umožní
nezdržovat se příliš u toho,
v čem je druhý omezen." (Papež František AL 100)

Tip k diskusi: Co máš na mě rád(a)? Co se ti na mě líbí? Čeho si na mě vážíš?
 

 

18.04.2022       

"Láska není jen pocit, ale je třeba ji chápat v tom smyslu,
jaký má sloveso "milovat" v hebrejštině, kde znamená "konat dobro".
Jak říkal svatý Ignác z Loyoly: "láska se musí projevovat více skutky než slovy." (Papež František, AL 94)                

Tip na aktivitu: Kdo je v naší (širší) rodině nejslabším článkem? Stará teta, babička, dědeček...
Připravíme pro jednoho z nich malou radost.                   

 

 

15.04.2022       

"Problémy nastanou tehdy, když si myslíme, že vztahy by měly být ideální
nebo že lidé jsou dokonalí anebo když sebe postavíme do středu a očekáváme,
že všechno se bude řídit jenom podle nás."  (Papež František, AL 92)

Téma pro večerní posezení: Jak u nás doma plánujeme čas? Nechejme děti naplánovat čas na víkend.                           

 

 

11.04.2022         

 "Žádná rodina nezačíná jako dokonalý produkt.
  Neexistuje žádná "hotová" rodina.
  Neztrácejme naději kvůli svým omezením,
  ale také nepřestávejme usilovat o plnost lásky a společenství,
  které nám bylo slíbeno." (Papež František, video k Roku rodiny č. 10)

  Impuls: Hrajete na hudební nástroje, rádi hrajete "deskovky", podnikáte výlety, vaříte společně,...?
  Dnes je ta pravá chvíle na to, podniknout něco spolu. Co si vyberete?                              

 

 

08.04.2022         

"Nezapomínejte na pohostinnost,
protože tak přijali někteří ve svém domě anděly..." (Žid 13,2)        

Impuls: Udělej dnes něco pro potřebného ve svém okolí, nebo pro ty, o jejichž nouzi jsi slyšel.                           

 

 

04.04.2022 

  "Každá rodina chce žít v míru, v prostředí, ve kterém se všichni cítí milováni a chápáni...
  V rodině je důležitá něha, která, pokud chybí, je nahrazena zimou, "existenční zimou".
  (Papež František, video k Roku rodiny č. 10)
 

 10. /z 10/ video k Roku rodiny

  
 

Impuls: Zjistěte, jaký projev něhy a pozornosti mají rádi jednotliví členové vaší rodiny.
Pokuste se udělat něco hezkého alespoň pro jednoho z nich.  

 

 

1.4.2022

„Malý krůček může být Bohu milejší
než navenek korektní život někoho, 
kdo prožívá svůj život, aniž by čelil vážným těžkostem.“ (Papež František AL 305)

Impuls: Přestaňme se vymlouvat. Rozhodněme se dnes přestat s nějakým zlozvykem. 
Jaký bude ten náš první, malý krok?

 

 

25.03.2022

„…Ježíš chce církev pozornou vůči dobru, které Duch Svatý rozsévá uprostřed slabostí…“ (Papež František AL 308)

Impuls: Život v rozvedených manželství je často velmi těžký. Pro své kamarády z rozvedené rodiny připravte drobnost, obrázek, napište pozdrav, zavolejte, pozvěte na výlet, do kina,...

9. /z 10/ video papeže Františka k tématu: 

Více k tématu:  https://www.rodiny.cz/9-video-doprovazeni-ve-slabosti/

 

 

21.03.2022       

"Sexuální výchova, která chrání zdravý stud, má nesmírnou cenu,
i když si dnes někteří myslí, že je to pozůstatek starých časů.
Je to přirozená obrana osoby, která si chrání svůj vnitřní život
a brání se být považována za pouhý předmět." (Papež František AL 282)         

Tip k večerní diskusi: Co myslíte, že očekává muž od vztahu s ženou?
A co o čekává žena od vztahu s mužem?                          

 

 

18.03.2022         

"Předávání víry předpokládá, že rodiče v životě skutečně zakoušejí důvěru v Boha,
že ho hledají, potřebují ho,.." (Papež František)           

Impuls, inspirace: Podělme se s dětmi o to, proč jsme se rozhodli žít v Církvi.                

 

 

14.03.2022

"Rodina nemůže přestat být místem ochrany, doprovázení a vedení
i když je třeba nově vynalézt její metody a objevit nové prostředky." (Papež František AL 260)

Impuls, inspirace: U společné večeře dnes bude mít každý slovo 
a my, jako rodiče, budeme dnes obzvlášť pečlivě naslouchat.

8. /z 10/ video papeže Františka k tématu: 

Více k tématu: www.rodiny.cz/8-video-vzdelavani-deti-poslani-vyzva-radost/

 

 

11.03.2022   

Každý člověk se ve skutečnosti připravuje na manželství už od svého narození. Všecko, co mu dala jeho rodina, mu má pomoci, aby se naučil znát sebe sama a uměl učinit plné a definitivní rozhodnutí... (Papež František AL 208)

Impuls, inspirace:  Připravte si navzájem malé dárky a sdělte si navzájem, že se máte rádi (dotykem, slovem - mám tě rád, miluji tě, jsi pro mě nejdůležitější...)

 

 

07.03.2022

Potřebujeme... (se) dotknout těch nejhlubších strun mladých lidí a tam oslovit jejich schopnost velkodušnosti, nasazení se a lásky, ba přímo hrdinství, a tak je zvát, aby nadšeně a odvážně přijali výzvu k manželství. (Papež František AL 40,8)

Impuls, inspirace:  Vyzvěte děti, aby napsaly/řekly, proč je dobře, že jsou maminka a tatínek spolu.

 

 

04.03.2022       

Zdá se, že ke svatbě přicházejí lépe připraveni ti, kdo se naučili od svých rodičů,
co je to křesťanské manželství, pro které se oba rozhodli bezpodmínečně
a na svém rozhodnutí stále trvají. (Papež František AL 208)

Impuls, inspirace:  Jakých hodnot si vážíte?
Zapište na lístek papíru a zavěste na několika místech v domě.    

7. /z 10/ video papeže Františka k tématu: 

Více info k tématu: https://www.rodiny.cz/7-video-povolani-k-misii/

 

 

28.02.2022       

"Vedle malého okruhu manželů a jejich dětí
je tu širší rodina, kterou nelze přehlížet." (Papež František, AL 196)

Impuls, inspirace: Víte o někom, kdo je osamělý?
Vymyslete, jak mu udělat radost a uskutečněte to.                    

 

 

25.02.2022         

"Děti jsou dar. Každé dítě je jedinečné a neopakovatelné." (Papež František AL 170)

Impuls, inspirace: Povídejte si, třeba u večeře, o jménech pro své děti. 
Řekněte jim, jak a proč jste jim je vybrali.                        

 

 

21.02.2022       

Každý nový život "nám umožňuje objevit tu nezištnou dimenzi lásky, která nás nikdy nepřestane uvádět v úžas. Je to krása toho, že jsme byli milováni jako první: děti jsou milovány dřív, než přijdou. (Papež František AL 166 a Katecheze 11. února 2015: L’Osservatore Romano, 12. února 2015)

Impuls, inspirace: Večer každý člen rodiny napíše na lístek papíru jeden dobrý skutek, který může udělat kdokoli pro kohokoli. Lístky se zamíchají a každý si jeden vybere. Druhý den "úkol" provede.                           

6. /z 10/ video papeže Františka k tématu: 

Více info k tématu: https://www.rodiny.cz/6-video-plodna-laska/     

 

 

18.02.2022       

"Dialog je nezbytný pro prožívání, vyjadřování a pěstování lásky v manželství a rodinný život.
Přesto může být jen plodem dlouhého a náročného učení." (Papež František AL 136)

Impuls, inspirace: Povídejte si o tématu, které máte rádi, nebo např. o tom, kam byste se chtěli podívat. Všichni budou pozorně naslouchat tomu, kdo právě mluví a pokusí se nepřerušovat jej a nebýt myšlenkami jinde.

 

 

14.02.2022         

"V rodině je nezbytné používat tři slova. To chci zopakovat.
Tři slova: dovol, děkuji, odpusť. Tři klíčová slova!" (Papež František AL 133)            

Impuls, inspirace: Napište si na tři samostatné lístky papíru "prosím", "děkuji" a "odpusť"
(děti mohou nakreslit obrázky) a společně vyberte místo, kam je doma pověsíte.                      

 

 

11.02.2022         

"Je třeba přijmout manželství jako výzvu, která vyžaduje zápas,
obrodu, znovunalezení a stále nové začínání." (Papež František AL 124)            

Impuls, inspirace: Udělejte si čas na manželku, na manžela
a je-li to možné, podnikněte vycházku, výlet, večeři, nebo to, co oba oceníte, jen sami dva.               

5. /z 10/ video papeže Františka k tématu:

Více info: https://www.rodiny.cz/5-video-vecnost-a-krasa-lasky/

 

 

07.02.2022

"Ten, kdo ví, že mu druhý důvěřuje, a váží si do hloubky jeho dobroty,
projevuje se takový, jaký je, aniž by musel něco skrývat." (Papež František, AL 115)

Inspirace: Udělejte si čas na někoho ze členů rodiny, zeptejte se, jak se má
a naslouchejte, co se mu daří, co ne, co právě prožívá.               

 

 

31.01.2022

"Rodina musí být vždycky místem, o kterém ten, kdo udělá v životě něco dobrého, ví,
že to všichni budou oslavovat s ním." (Papež František, AL 110)

Inspirace: Oceňte, pochvalte sebemenší úspěch kohokoli ze členů rodiny.

 

 

28.01.2022

"Milovat také znamená být vlídný ... láska nejedná hrubě,
nezdvořile, není tvrdá v jednání." (Papež František, AL 99)

Inspirace: Kupte kytku manželce a připravte milé překvapení pro rodinu
(výlet, společenská hra, uvařit večeři...).                   

4. /z 10/ video papeže Františka k tématu (s českými titulky):

Více k tématu: https://www.rodiny.cz/4-video-laska-v-manzelstvi/

 

 

24.01.2022         

"Krása daru vytvářeného v rodinách, radost ze života, která se rodí,
a péče o malé a staré lidi činí každou rodinu nenahraditelnou
nejen v církvi, ale i ve společnosti." (papež František)

Impuls: Čím jste obohacením pro kolektiv v práci, pro obec nebo farnost, kde žijete?
Do jaké aktivity se zapojujete (nebo byste se mohli zapojit)?

 

 

21.01.2022       

"Každé z vašich manželství může být svaté, pokud chcete."
(papež František)

Impuls, inspirace: Znáte nějaké svaté manžele,
nebo dobré manžele ze svého okolí?
Co z jejich života můžete uskutečňovat vy?                    

 

 

17.1.2022

"Ježíš hleděl na ženy a muže, které potkával,
s láskou a něžností..." (Papež František, AL 60)

Inspirace, podnět: Zapalme si doma svíčku
a pomodleme se za osamělé, opuštěné, nemocné, za vdovy a vdovce..

3. /z 10/ video papeže Františka k tématu (s českými titulky):

Více info zde: https://www.rodiny.cz/3-video-povolani-rodiny/

 

 

14.1. 2022

Rodina je místo, kde se rodiče stávají prvními učiteli víry svým dětem.
Ony se učí tomuto "řemeslu" od osoby k osobě. (Papež František, AL 16)

Téma pro večerní posezení: Co pro mě znamená víra v Ježíše, co by bylo, kdybych ji neměl?

 

 

10.1. 2022

"Nikdo není předurčen k samotě.
Byli jsme v plánu Někoho, abychom se stali darem pro někoho druhého
a abychom v lásce utvářeli život." (papež František)

Inspirace, podnět: Cítíte se někdy osamělí? 
Zkuste si popovídat o tom, kdy se některý z členů rodiny cítí osamocen.

 

 

7.1.2022

"Bůh jako Trojice
je společenství lásky
a rodina je jeho živým odleskem."
(Papež František, AL 11)

Inspirace, podnět: Najděte svatební fotky a zavzpomínejte,
proč jste se do sebe zamilovali, jak se rodila vaše láska
a o plánování svatby, založení rodiny.                 

2. /z 10/ video papeže Františka k tématu (s českými titulky):

Více info zde:  https://www.rodiny.cz/rodina-ve-svetle-slova-boziho/

 

 

3.1.2021

Všude tam, kde rodinný život není dokonalý
nebo kde nepodporuje mír a radost, 
buďme znamením milosrdenství a blízkosti. (papež František)

Inspirace, podnět: Komu jsem neodpustil? Pokusme se to dát do pořádku.

 

 

31.12.2021

Dokument Amoris Laetitia je výzvou, abychom si vážili darů manželství a rodiny
a pěstovali mezi sebou silnou lásku zakořeněnou hluboko v Kristu,
naplněnou hodnotami, jako je velkorysost, obětavost, věrnost a trpělivost.  (Papež František)

Inspirace, podnět: Promluvte si spolu o tom, co pro vás znamená láska. Děti mohou namalovat, jak si ji představují.

 

 

26.12.2021

Každá rodina se i při své slabosti
může stávat světlem v temnotě. (papež František, srov. AL 201)

Inspirace, podnět: Máte nějakou spřátelenou rodinu, se kterou jste v minulosti prožili něco důležitého či pěkného? Ozvěte se jim, poděkujte za to, že se navzájem "máte".       

 

1. /z 10/ video papeže Františka k Roku rodiny Amoris laetitia: ,,Vykročit společně“
„Dnes zahajujeme společnou cestu, na níž chceme hovořit o kráse rodiny. Každý je povolán k láskyplné péči o život rodiny. Rodiny nikdy nejsou problémem, jsou vždy darem, a z perspektivy budoucnosti jsou příležitostí “. Takové je pozvání papeže Františka ve videu ´Vykročit společně´, které je prvním z 10 videí. Na videu se podílel papež společně s rodinami z různých částí světa.