Nebesa vypravují o Boží slávě. (Žl 19,2) - Citát z Bible na každý den

10. 9. 2019 , Elias Vella (Foto: ima)

Někdy si v životě připadáme jako v hustém lese bez cesty

hustý les, stromy, tma, slunce / -ima-

Někdy si v životě připadáme jako v hustém lese bez cesty

Co znamenají Ježíšova slova: „Já jsem cesta“? Co znamená přijmout Ježíše jako cestu?  Žijeme v zemi a na místech, kde jsou ulice a cesty. Často u nich stojí směrovky a ukazatele. Představte si ale, že jste v lese, kde nejsou ani cesty, ani žádné značky. Nebo si představte, že se ocitnete v poušti bez ukazatele směru. Je těžké skončit na nějakém místě, kde není žádná směrovka.

Někdy si v životě připadáme právě jako v hustém lese, anebo jako v poušti bez cesty. Mnohým lidem chybí nějaký směr a tak se přiklánějí se k různým neužitečným věcem s nadějí, že někam dojdou, ale ve skutečnosti nedojdou nikam. Pro někoho to může být cesta kariéry, pro jiné cesta k vyššímu společenskému postavení, cesta k dravému podnikání, cesta bez jakéhokoli sebeovládání či sebekontroly, cesta ustrnulých zvyků, cesta bezbřehého marnění volného času u počítače, cesty přejídání, alkoholu, nevázaných vztahů, drog….  Ale kam nás to všechno dovede? Jakou cestu si zvolíme?

Ježíš, říká: „Já jsem cesta.“ On vede člověka k životu, který stojí za to žít. Neřekl: „Ukážu vám cestu, na niž se máte dostat.“ Říká: „Já jsem cesta, chytněte se mě za ruku a pojďme po ní společně.“ Snad někdy k Bohu křičíte: „Pane, nevidím, kam mě vedeš!“ A on možná odpovídá: „Jistěže nevidíte, protože já jsem cesta.“

Mojžíš vedl lid pouští, o které nic nevěděl

V našem putování životem nás často přepadá strach, protože před sebou nic nevidíme. Někdy máme pocit, že jdeme ve tmě… Ale pokud jdete ruku v ruce s Ježíšem, jdete dobrým směrem i přes všechny těžkosti a protivenství.

Když Bůh řekl Mojžíšovi, aby vyvedl jeho lid z Egypta do zaslíbené země, Mojžíš znal jen začátek a konec cesty. Věděl, že odchází z Egypta, a věděl, kam má jít: do Kanaánu. Ale o poušti nic nevěděl. Bůh mu nedal mapu a neřekl mu, že tohle je cesta, po které má jít... Mojžíš nevěděl nic jistě kromě toho, že musí mít s Bohem dobrý vztah, aby poznal, kudy jít. Trasa sotva měla nějakou logiku. Mojžíš musel putovat rovně, pak se vrátit, změnit směr a potom jít zase jinudy. Nebyla to vždycky přímá cesta. Mojžíš ne vždy věděl, proč ho Bůh vede určitým směrem, a potom zase jiným, ale Bůh to věděl. Věděl, že kdyby šli rovně, jak předpokládali, narazili by na nepřátelské kmeny, kde na ně číhalo mnoho nebezpečí. Proto se Mojžíš a jeho lid museli spolehnout na to, že se Bůh o ně s láskou stará a vede je pro jejich vlastní dobro po správné cestě.

Mojžíš znal cestu, kterou měli jít, díky každodennímu rozhovoru s Bohem. To znamená, že člověk nedokáže vidět celý a kompletní plán, který s ním Bůh má. Mnozí Boha žádají, aby jim řekl, co od nich bude chtít zítra. Bůh nikomu neřekne, co od něj chce zítra, ale co chce dnes. Nikdy vám neprozradí vaši budoucnost. Není vykladačem budoucnosti, ale řekne vám o dnešku. a drží vás za ruku a vy s ním můžete jít po cestě ruku v ruce. Jste v bezpečí a nemusíte se ničeho bát. Víte, že i kdybyste šli temnotou rokle, bude tam s vámi (srov. Žl 23).

Bůh řekl Mojžíšovi: „Mojžíši, povedeš lid, ale já jsem cesta…“. Jen Bůh je cesta. Můj duchovní průvodce není cesta. Jde se mnou na cestě, ale mojí cestou je Ježíš. Můj farář není cesta. On mě jen vede k Ježíši. Papež není cesta, politik není cesta ... Ježíš je cesta!

Ať se v našem životě stane cokoli, Bůh to může použít k našemu dobru

Často nedokážeme pochopit, co se dnes děje, protože nejsme schopni vidět hned plán jako celek. Vidíme puzzle, skládačku, ale její malé dílky se skládají kousek po kousku během celého lidského života.  Bůh má s každým z nás dobré úmysly a plány. A ať se v našem životě stane cokoli, Bůh to může použít k našemu dobru. (viz Řím 8,28). Je jen třeba se zcela se vším Bohu odevzdávat…

Se svolením zpracováno podle knihy Elias Vella, Ruku v ruce s Ježíšem,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno.

Související texty k tématu:

Cesta životem
Já jsem Cesta... (Ježíš)Lidský život je putováním 
- "Ať se vaše srdce nechvěje! Já jsem cesta.
Víra osvěcuje naši cestu životem
Každý z nás putuje – tmou a zimou. A společně to jde lépe... 
Když už nevíš kudy dál, leť poslepu jako pilot v mlze... 

Bůh s námi - Immanuel
Stopy v pískuBože, proč jsi mne nechal samotnou?! 
Bůh říká i tobě: ´Jsem s tebou, nezapomněl jsem na tebe!´ 
I v našich životních turbulencích je Bůh s námi 
Kristus je vždy tam, kde se právě nacházíme… 
V běhu na dlouhou trať nejsme sami 
Bůh není ´někde v nebi´ 
Svou budoucnost neznáme. Známe ale Toho, kdo ji zná... 

Strach
Kdo by neměl strach!? Strach nás činí bezmocnými 
Strach je i prospěšný
Strach jsou těžké dveře, se kterými lze pohnout jen velmi těžko 
Co dělat, aby můj život nebyl sevřený strachem? 
Máte strach ze smrti? Otázka, která rozesmála Matku Terezu
- Strach je jedním z projevů nedostatku sebelásky
Na všechny strachy je třeba se podívat v modlitbě před Bohem.
Už nemám strach, protože Bůh se stal dítětem
Ať se vaše srdce nechvěje!
Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo.

Neboj se!
- Nebojte se! Poselství pro každého (Jan Pavel II.)
- To jsem já. Nebojte se!
Ať se vaše srdce nechvěje!
- Nebojte se, nebojte se, nebojte se!
- Ani trošičku jsem se nebál. Povídka
Neboj se! Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud... 
Už nemám strach, Bůh se totiž stal dítětem 
Bůh říká i tobě: ´Jsem s tebou, nezapomněl jsem na tebe!´

Vše napomáhá k dobrému... (aneb vše zlé může být k něčemu dobré)
Vše zlé NENÍ k něčemu dobré 
Štěstí, neštěstí? Kdo ví? 
Hnůj je odpudivý, ale může být i užitečný
Jsem úplně normální holka, snílek, která vždy toužila po dobrodružství…
Bůh působí i v naší temnotě
Díky za poruchu počítače
Kdo posoudí, co je pro mě dobré a co ne?
Lék na žal a zklamání je milosrdná láska
Nám lidem se často jeví jako správné pouze to, co si přejeme…
Naše slabost a nedokonalost nám nemůže zabránit být užiteční
Nejsme ponecháni napospas...
Skrytá šance pro každého z nás
Těžkosti a trápení mohou být i zdrojem inspirace a impulsem pro změnu
Existuje něco většího než to, co se nám jeví nepřekonatelné

 

Jít ve stopách Ježíšových je cestou k životu...

 

Ohlédnutí na dobu po roce 1989

(15. 11. 2019) Radikálním zločinem komunismu nebylo zabíjení...

Pozvánka na konferenci ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: nové náboženství a žitá starost 15.11. v Praze

(14. 11. 2019) Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta zve 15. listopadu na transdisciplinární konferenci ŽIVOTNÍ…

Výročí Sametové revoluce 17. 11. Týká se nás otrávenost (českou) politikou?

Výročí Sametové revoluce 17. 11. Týká se nás otrávenost (českou) politikou?
(14. 11. 2019) Jaké jsou největší nemoci české politiky?

Autentická vzpomínka na svatořečení Anežky České v r. 1989

(12. 11. 2019) Z bolševického Československa - za dříve neprostupnou železnou oponou - začínaly do Říma přijíždět zvláštní vlaky...

13. 11. si připomínáme sv. Anežku českou - materiály pro děti

(12. 11. 2019) Obrázkové čtení sv. Anežce. Pracovní list s obrázky a základními informacemi o životě svaté Anežky. Šablona na sklo,…

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2019) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se voják Martin před branami města Amiens rozdělil se…