Advent nás odkazuje k neustálé naději:
připomíná nám, že Bůh je přítomen v našich lidských dějinách,
které vede k jejich cíli a plnosti.

Bůh je v dějinách lidstva přítomen jako „Bůh-s-námi“.
Není vzdálený, je vždy s námi a často klepe na dveře našeho srdce.
Putuje po našem boku, aby nás podpíral.
Nikdy nás neopouští, provází nás v našich životních peripetiích,
aby nám pomáhal objevit smysl této pouti i význam všednosti
a naplňoval nás odvahou ve zkouškách a bolestech.

Uprostřed životních bouří nám Bůh stále podává ruku.
Máme milost mít Boha blízko. 

Očekáváme Boha a doufáme, že se ukáže.
Ale také on doufá, že my se ukážeme jemu!