Já jsem přišel, aby měly život. (J 10,10) - Citát z Bible na každý den

27. 7. 2023, pemu

Nevěřím, že polití vodou mě na celý život zachrání...

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Křest dospělých

Dobrý den,
měl bych jednoduchou otázku. Jde o to, že věřím a rád bych se svým životem chtěl připodobnit Kristu. Rád čtu v Bibli, chodím do společenství, ale nechci se nechat pokřtít. Při vší úctě mi to nepřipadá rozumné. Kdo ví, jakou zkouškou budu muset v životě projít a jestli pod tíhou okolností neselžu? Dokáže tohle někdo říct na celý život? Třeba svátost manželství - samozřejmě že chci manželku celým srdcem milovat a být jí věrný, ale co když se třeba po x letech odcizíme a zjistíme, že zkrátka oba chceme změnu? Má smysl takový svazek udržovat při životě? Co když prostě jen chci kráčet v šlépějích Krista a modlit se za to, ať v budoucnu tuto víru neztratím? Je to snad málo?

Omlouvám se, ale křest mi v tomhle nepříjde vůbec důležitý, protože třeba na internetu jsem narazil na mnoho pokřtěných, co například žijí se svým partnerem/partnerkou sexuálně i před svatbou atd. nebo jinak přestupují křesťanskou etiku. V čem jsou tedy tito lidé více křesťany než já, který jsem možná občas zhřešil, ale jsem si toho vědom, dělám, co je v mých možnostech, abych byl připodobněn Kristu, ale uznávám své viny, a proto se nechci křtem poutat. Ve vší úctě, nevěřím, že polití vodou mě na celý život zachrání...

Děkuji za odpověď.

Věřit lze i bez křtu, stejně jako lze milovat partnera i bez svátosti manželství

Dobrý den,

díky za Váš dotaz a upřímně projevený názor. 

Ve svém úvodu jste velmi hezky formuloval cíl života z víry, který spočívá v tom "připodobnit se Kristu". A je velmi dobré, že o to usilujete čtením Bible a životem ve společenství, protože to jsou k tomuto cíli velmi užitečné prostředky. Mezi další prostředky na této cestě pak patří svátosti, včetně Vámi zmiňovaného křtu a manželství.

Ve své argumentaci máte pravdu v tom, že věřit lze i bez křtu, stejně jako lze milovat partnera i bez svátosti manželství. Ano, to nějak lze. Přesto jsou tyto dvě svátosti něčím, co velmi pomáhá v obou typech vztahů: křest ve vztahu s Bohem a manželství ve vztahu s partnerem. Uvedené svátosti totiž tyto vztahy posouvají na novou úroveň. 

V každém vztahu, který je prožíván upřímně, se většinou dostaví okamžik, kdy již člověku nestačí "jen věřit" nebo "jen milovat". Člověk pocítí touhu a potřebu "patřit". Křest je vyšším úkonem odevzdání ve víře a ve vztahu s Bohem, stejně jako svatba je výraznějším úkonem odevzdání se v lásce druhému, partnerovi. Jde přechod na vyšší úroveň vztahu, který otevírá nové dimenze.

Kromě toho je v těchto svátostech obsažen ještě duchovní dar, kterému teologie říká "svátostná milost". Teologie říká, že skrze tyto svátosti člověk dostává potenciál a sílu k pevnějšímu a intenzivnějšímu prožívání vztahu, a to jak vztahu s Bohem v případě křtu, tak v partnerství v případě svátosti manželství. Je pak škoda takové dary nevyužít, ale je to na našem svobodném rozhodnutí...

Ještě jednou díky za zajímavý dotaz a přeji Vám moudrost na vaší cestě víry i životních vztahů.K tématu případně doporučujeme rubriku Křest dospělých
 

Kategorie otázky: Křest dospělých

Související texty k tématu:

Bůh promlouvá, mluví; naslouchání

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(21. 4. 2024) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát pohanskými uctívači Matky Země.…

Bůh mi nepomohl, útočiště nacházím v temnotě

(19. 4. 2024) Od mala jsem byla zneužíváná, nezažila normální rodinu, vztahy. Jen lhostejnost, neupřímnost, samý podraz....…

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…