Vezměte. To je mé tělo. (Mk 14,22) - Citát z Bible na každý den

11. 3. 2022, zdl

Konec světa - Svědkové Jehovovi

Navigace: Katalog dotazů > Konec světa, vizionáři

Dobrý den,

náhodou jsem se dostal na jednu stranu Svědků Jehovových. Upozorňuji, že nejsem Svědek Jehovův a nikdy jsem o nich ani jako o církvi nepřemýšlel a vyhýbal jsem se jí.

Z různých biblických textů a výpočtů dokazují naplnění časů. Tvrdí, že  v říjnu roku 1914 skončily „Ustanovené časy národů“ a nastává příchod Božího království. Může to být  skutečně pravda?  "Uslyšíte hluk válek a zprávy o válkách. Nenechte se znepokojit. To se totiž musí stát, ale ještě to nebude konec. Bude bojovat národ proti národu a království proti království a na jednom místě za druhým bude hlad a zemětřesení. To všechno bude začátek mnoha utrpení."(Matouš 24:6-8)

/.../

Když se podíváme, co se dělo od roku 1914, tak to opravdu nebylo nic hezkého, dokonce v samotném roce 1914 začala první světová válka, následovala druhá světová válka, studená válka, hladomory, mory, nyní koronavirus a válka na Ukrajině, vyhrožování jadernými zbraněmi. Zdá se, že je to stále horší a horší. Je tedy opravdu možné, že je to vše pravda? Ještě jednou upozorňuji, nejsem Svědek Jehovův a ve většině případů s nimi vůbec nesouhlasím, ale tohle má opravdu hlavu a patu, dává to smysl, vše se shoduje, vyhledal jsem si to na internetu a našel jsem spoustu článků.

Trochu mě překvapuje, že v to věří jen Svědkové Jehovovi. Zajímal by mě váš názor. Mockrát děkuji za odpověď, vím že se tato má otázka může zdát směšná, ale poslední dobou o tom musím stále přemýšlet. 

Z bible není možné exaktně vypočítat datum budoucí události

Dobrý den, 
různé předpovědi konce světa, tisícileté říše apod. se vyskytují v dějinách opakovaně. Potíž je v tom, že ty citované biblické texty žádný přesný čas neoznačují, pouze uvádějí nějaký popis situace (války, hlad, zemětřesení, …). Asi je přirozené že si lidé tyto texty vztahují na svou dobu nebo blízkou budoucnost, to ale neznamená, že je to správný výklad a že ty texty mluví právě o době, se kterou je kdo spojuje.
Navíc i sami Svědkové Jehovovi své předpovědi historicky upravovali a z roku 1914 svou předpověď posouvali na později.
Celá ta představa, že je z bible možné nějak exaktně vypočítat datum nějaké budoucí události se hodí tak maximálně do románů ve stylu Dana Browna, takhle to nefunguje. Biblické předpovědi spíše v náznacích popisují budoucí událost a až se stane, tak se dá říci, jak se na ni ty texty vztahovaly (zapátrejte třeba po starozákonních předpovědích o narození mesiáše a jak je to v Novém zákoně vykládáno – např. narození v Betlémě).

Píšete, že Vás „trochu překvapuje, že v to věří jen Svědkové Jehovovi“. To je právě velmi dobrá charakteristika – Svědkové Jehovovi jsou ve svých výkladech dost osamoceni, protože jejich přístup k výkladu bible je poněkud svérázný.

Toho, že by mohlo být pravda všechno, co Svědkové Jehovovi hlásají, bych se opravdu neobával, ani když to zúžíme na jejich předpovědi pro 20. století.

Nám patří hlavně Ježíšova výzva k bdělosti: „Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“ (Mt 24,44). Nesnažme se tedy z bible nějakou hodinu dopočítávat.

Pokoj Vám!
Linka víry

Kategorie otázky: Konec světa, vizionáři

Související texty k tématu:

Vizionáři, předpovědi konce světa
- Vizionáři, zjevení, předpovědi konce světa
- Nenechat se ovlivňovat proroctvími
- Bojím se konce světa
- Zjevení na varovani.org
- Strach z konce světa
- Konec světa v Bibli

Válka na Ukrajině 2022
Text modlitby za UkrajinuPapež František píše Ukrajincům devět měsíců po vypuknutí války
Válka. A co já s tím? (vira.cz)
Válka a modlitba Seznam možných konkrétních modlitebních úmyslů. (vira.cz) 
Ví Bůh o děsivé situaci na Ukrajině? (vira.cz)
Přímluvy za Ukrajinu - lze se připojit jednotlivě i společně (modlitba.cz)
Text modlitby za Ukrajinu (modlitba.cz)
Vojenské přepadení Ukrajiny Nevyžádané exercicie… (pastorace.cz)
Proti válce je třeba kázat Život stojí za to, abychom ho žili (pastorace.cz)
Bůh není Bohem války Ti, kdo podporují násilí, znesvěcují jméno Boží (vira.cz)
Za každé situace si uchovat vnitřní pokoj (pastorace.cz)
Užitečné informace pro ty, kdo jsou v kontaktu s uprchlíky (pastorace.cz)
- Papež František k válce na Ukrajině

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Boží tělo -svátek

(27. 5. 2024) Slavnost Těla a krve Páně

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic
(23. 5. 2024) V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…