Já jsem dobrý pastýř. (J 10,11) - Citát z Bible na každý den

20. 7. 2021, ped

Grignion z Montfortu - I dobré věci se dají dělat špatně?

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Pochybnosti a krize víry

Dobrý den,

rád bych Vás požádal o vysvětlení textu z  knížky o Pravé Mariánské úctě od Grigniona z Montfortu. Snažím se o dobrý křesťanský život (modlitby, žití lásky), ale po přečtení tohoto odstavce - viz níže,  se najendou do člověka vlomí pochybnost, jestli to, co člověk dělá, je správné. I dobré věci se dají dělat špatně?

Děkuji za objasnění.

Text vychází z citátu z Janova evangelia:
"Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek." Jan 12,24


"Jestliže neodumřeme sami sobě a jestliže nás naše sebesvětější zbožné úkony nepovedou k této nezbytné a plodné smrti, pak nepřineseme žádné hodnotné ovoce a naše zbožné úkony vyjdou naplano, všechny naše spravedlivé skutky budou poskvrněny sebeláskou a svévolí.
To způsobí , že Bůh bude považovat za ohavnost i největší oběti a nejlepší skutky, jakých bychom byli schopni.  A pak po smrti budeme shledáni s prázdnýma rukama bez cností a zásluh a nebudeme mít ani jiskřičku ryzí lásky, jež se udílí pouze duším, které odumřely samy sobě a jejich život je s Kristem skryt v Bohu."

Můžete mi prosím také doporučit nějakou literaturu, kde se pojednává o modlitbě "Korunka k Panně Marii"? Původ modlitby atd.
 

Děkuji.

Děláme-li i dobré věci bezcitně a bezohledně, přestanou být dobrými

Milý B.,

Vážíme si důvěry, se kterou se na nás obracíte ohledně výkladu textu světce raného novověku, Grigniona z Montfortu.

Jestliže zrno neodumře, nepřinese užitek ... (Jan od 12,24). Příklady z přírody známe. Jestliže obilné zrno uschne na slunci a nezapadne do vlhké úrodné půdy, nevyroste z něho obilný klas. Jestliže hrách nedáme do vlhké vaty, nevyklíčí. V bibli je toto podobenství použito jednak pro Boží slovo, tedy zda přinese užitek u různě disponovaných posluchačů. A rovněž je použito pro člověka, jak je otevřený Božímu hlasu a připravený žít v tomto životě podle Boží nabídky.

Zjednodušeně řečeno, bude-li člověk prosazovat jen svou vůli, své plány, bez ohledu na Boží vůli a představy a přání druhých lidí, může i objektivně dobrá věc druhým ublížit, a tím být v rozporu s Božím záměrem s námi a s tímto světem. Praktických příkladů najdeme plno. Z globálních témat např. komunismus se svojí snahou o rovnost všech lidí způsobil mnoha lidem nesmírné utrpení, snaha o nerozumný ekonomický růst pro lepší životní podmínky lidí způsobuje mnohdy trvalé poškození přírody.

Příklady ale máme i v našem každodenním životě: navštívíme osamělého člověka a místo, abychom mu naslouchali a zjistili, čím můžeme jeho život rozjasnit, hučíme do něj informace, které ho nezajímají. Otec rodiny vnucuje všem řád, který není špatný, ale bez vzájemné komunikace a snahy udělat ostatní opravdu šťastnými, jen kazí atmosféru domova. Vedoucí v zaměstnání rozděluje práci sice spravedlivě, ale bez přihlédnutí ke schopnostem a ambicím pracovníků. Modlíme se za splnění pouze našich přání a představ, ale bez snahy být otevřenými k Božímu hlasu i k touhám druhých lidí. Ano, děláme-li i dobré věci bezcitně a bezohledně, přestanou být dobrými věcmi.

Jsem však přesvědčen, že Bůh stojí o štěstí každého z nás a je stále připraven nás vést a pomáhat nám, pokud o to stojíme a jsme otevřeni k Jeho hlasu. Stejně tak věřím v Jeho milosrdnost, díky níž nám stále znovu odpouští naše pochybení. Vždyť přišel na tento svět jako člověk a za naše hříchy přijal potupnou smrt na kříži.

K mariánské úctě se vyjádřím jen stručně. Maria, která byla vybrána za Boží matku, splnila svůj úkol nejenom tím, že Ježíše Krista porodila a vychovala, ale také tím, že na něj celým svým životem ukazovala. My věříme, že tento úkol plní stále. Boha nám zpřístupňuje a také se za nás a za naše potřeby u Boha přimlouvá. Modlitba růžence, korunek nebo novén nám pak umožňuje odpoutat se od starostí tohoto světa a naladit se na „Boží vlnu“. To nám pak umožňuje, že se podílíme na Božím působení v naší rodině, na našem pracovišti, zkrátka všude, kam nás Bůh v tomto životě postaví. A v tomto Vám upřímně přeji, ať jste úspěšný.


P.S.: Stručně o původu modlitby Korunky se dočtete zde.
 

Kategorie otázky: Pochybnosti a krize víry

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(21. 4. 2024) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát pohanskými uctívači Matky Země.…

Bůh mi nepomohl, útočiště nacházím v temnotě

(19. 4. 2024) Od mala jsem byla zneužíváná, nezažila normální rodinu, vztahy. Jen lhostejnost, neupřímnost, samý podraz....…

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…