Vodil jsem vás pouští. (Am 2,10) - Citát z Bible na každý den

28. 8. 2020, peb

Korunka k Božímu milosrdenství - zaslíbení

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Modlitba

Dobrý den, není to dlouho, co se ke mně dostala modlitba Korunka k Božímu milosrdenství. Překvapila mě a snažila jsem se k ní dohledat něco dalšího, protože z ní mám rozporuplné pocity. Je oficiálně schválená katolickou církví? Nerozumím tomu, proč se modlit Korunku, když máme růženec? V čem je tak jiná? Potřebujeme ji? Dále na mě podivně působí toto, cituji: "Jestliže se budeme s důvěrou modlit tuto modlitbu, Pán Ježíš slíbil, že si můžeme vyprosit všechny milosti a dodal: „bude-li to, … shodné s mou vůlí.“ a také „I kdyby byl hříšník sebevíc zatvrzelý, jestliže se jen jednou pomodlí tuto korunku, dosáhne u mého nekonečného milosrdenství milost“. Působí to na mě, jako kdyby stačilo říct pár slov a člověk byl spasený, ať už jsou jeho skutky jakékoliv. Není to trochu alibistické?

Pokud by Korunka měla takový potenciál, asi by věřící nedělali nic jiného, než se ji modlili, ale já osobně neznám nikoho, kdo by se ji pravidelně modlil (a růženec se modlíme víceméně všichni).
Děkuji za odpověď.

Žádná modlitba nemá sílu čistě jen sama o sobě, bez jakékoli vnitřní účasti toho, kdo se modlí

Dobrý den,

žádná modlitba nemá určitě sílu čistě jen sama o sobě, bez jakékoli vnitřní účasti toho, kdo se modlí. Na druhé straně není modlitba jako modlitba - některé jsou opřené o autoritu samotné Bible (žalmy, Otče náš), některé jsou osvědčené staletími, některé člověka zkrátka osobně osloví, i když třeba známé nejsou. Korunka k Božímu milosrdenství byla schválena papežem Janem Pavlem II. v roce 2001, rok po svatořečení sestry Faustyny Kowalské. Asi tedy nebude špatná. Což neznamená, že se ji musíme nutně modlit. Přesto člověk někdy zjistí, že po čase "přišel na chuť" i modlitbě, která jej zprvu spíše odrazovala, pokud se ji i přesto zkusil občas pomodlit. Jak je to přesně s těmi přísliby, nechme na Pánu Bohu. Deníček sestry Faustyny není dogmatickou konstitucí. Ale i v Bibli máme situace, kdy se po člověku chtělo vykonat něco podivného: umýt se v rybníku (Jan 9, 7), vykoupat se v Jordánu (2 Král 5, 10-14). Překvapivě se pak dostavilo uzdravení. Jedná se v takových případech někdy totiž i o školu pokory, která je pro duchovní život tak důležitá.
 

Kategorie otázky: Modlitba

Související texty k tématu:

Modlitba, meditace:
JAK SE MÁM MODLIT?- Neumím se modlit
Několik podnětů, jak se (začít) modlit
- Hovořit s Bohem I v našich citech může být pravda...
- Jednoduchý způsob modlitby v každé situaci
Modlitba pro kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv
Přímluvná modlitba - proč a jak
- Modli se jak umíš, ne jak neumíš Bůh nepotřebuje naše básně 
- web o modlitbě: www.modlitba.cz

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26. 6. 2022) 27. června 1950 byla komunisty zavražděna Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k smrti kněz Jose…

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Boží tělo -svátek

(12. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně

Celoživotní vzdělávání (téměř) pro každého!

Celoživotní vzdělávání (téměř)  pro každého!
(8. 6. 2022) Katolická teologická fakulta UK v Praze pořádá také „zájmové studium“ na různá zajímavá témata....