Blahoslavený, kdo nežije, jak mu radí bezbožní. (Ž 1,1) - Citát z Bible na každý den

23. 11. 2023, efu

Bůh neexistuje. Kde máte důkazy Boží existence?

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Hledání Boha, víry

Bůh je nesmysl, jde o starověké vysvětlení okolního světa, manipulaci lidí. Přestaňte šířit lži! Bůh neexistuje a nikdy neexistoval!!!! Náboženství dělá z lidí naivní hloupé ovečky.

Dívám se na život a na smrt očima pravděpodobnosti. Nejpravděpodobnější je, že člověk vnímá realitu po smrti stejně jako před jeho narozením.Tedy vůbec. Předložte mi důkazy toho, že vědomí může existovat samo o sobě, protože je přímo dokázané, že vědomí je produkt mozkových funkcí a procesů. Po smrti, kdy mozek přestane pracovat, se vědomí ztratí.
...
A dokonalý Bůh, který klidně nechá malé děti trpět rakovinou kostí, nebo nechá matku umřít při porodu, povodně, které zabíjejí nevinné lidi… ?  Kdyby Bůh existoval, jak by se jen mohl opovážit stvořit svět, kde je tolik utrpení a bolesti, co nemají na svědomí lidé? A přitom se nazývat milujícím a spravedlivým? Proč respektovat náladového a lhostejného údajného Boha, který stvoří svět plný nespravedlnost? Kdyby Bůh stvořil vesmír,  tak je to sobecký maniak! Měli bychom strávit život na kolenou a děkovat mu? Jaký Bůh by tohle vyžadoval? Bůh, který je jako nepřítomný hospodář, co zasadí zahradu, o kterou už se nezajímá a jen se z dálky dívá na to, co se z tou zahradou děje? Bůh který klidně nechá spadnout střechu kostela na desítky věřících, kteří se k němu modlí celý život?
...
Křesťan nikdy nemůže nikoho přesvědčit logickými argumenty o tom, že Bůh existuje. Ta útěcha, co lidem náboženství přináší, je jen iluze. Každý, kdo v Boha věří, v něj věří z důvodu, že mu někdo řekl, že takové náboženství existuje.  Člověk si stvořil Boha k obrazu svému, To lidé stvořili Boha, a ne naopak.
...
Dokažte to, co tvrdíte. Předložte důvody, které vás přesvědčily, že Bůh existuje. Předložte výzkumy a pozorování, která jste udělali a na základě kterých podporujete svoje tvrzení. Proč zrovna biblické texty jsou ty pravé?

Větší smysl mi dává, že vesmír měl začátek z ničeho,  než že za ním stála nadpřirozená bytost už s vyvinutým egem, který je údajně všemocný, ale k tomu aby napsal knihu potřebuje lidskou ruku. Masový vrah, který ve své dokonalosti olituje svoje neomylné činy. Nevědomost člověka nedává právo na to, aby si vymýšlel odpovědi.
..
Ve Starém zákoně je Bůh genocidní monstrum a v Novém je monstrum, které pošle svého syna na mučednickou smrt, aby tak odpustil lidem hříchy, se kterými je stvořil. To jim nemohl odpustit jen tak?
...
Na zemi je několik hlavních náboženství, při čemž každé z nich, každý člen každé praktikované víry tvrdí, že zná tu pravou pravdu. Jestli se takto cítí každý, jaká je asi šance, že tu pravdu máte zrovna vy?

 

-redakčně upraveno-

Dobrý den,
velice chápu Vaši pozici. Máte naprostou pravdu – „vědecké“ důkazy o Boží existenci, pokud za vědu považujete jen empirické vědy, opravdu nemůžeme podat. Pokud existuje něco jako Bůh, rozhodně nepodléhá empirickému zkoumání – to by nebyl Bůh. V pojmu Bůh je totiž obsažena vyvýšenost nad veškerý empirický, tedy i vědecký svět. Pokud ovšem vědou myslíme i filosofii a příbuzné obory, především ty antropologické, nějaké důkazy – nebo aspoň pravděpodobnosti – by se našly. Ale předpokládám, že takové důkazy pro Vás nejsou relevantní, tak je ani neuvádím.
Chci uvést jen pár bodů k zamyšlení.


1) Nepoznatelnost Boží. Představte si, že se hádají bakterie ve střevě člověka o nějakém pomyslném monstru jménem člověk, v jehož útrobách údajně žijí. Jaký důkaz by mohly přinést „věřící“ bakterie těm nevěřícím? Toto nevhodné přirovnání má mnoho mezer, uvádím ho jen pro představu nepoznatelnosti a nedokazatelnosti něčeho, co nás nekonečně přesahuje. A to ještě mezi člověkem a bakterií není tak propastný rozdíl jako mezi člověkem a Bohem, mezi prostorovo-časovou entitou a bezrozměrným a bezčasovým, absolutně jednoduchým Bytím.


2) „Důkaz“ neexistence Boží: ani ten nikdy nebyl sestrojen. Vaše „důkazy“ pro jeho neexistenci nejsou nic jiného než jiné hypotézy o řádu světa, než mají věřící. Tak jako nemůže být empiricky dokázáno, že člověk po smrti má vědomí, tak nemůže být dokázán (ze stejného důvodu) ani opak. Vázanost vědomí na funkce mozku se nedá dokázat, protože měřit můžeme jen mozkovou aktivitu. Totéž platí i o ostatních Vašich premisách: pouze popisujete model světa, který je pro Vás přijatelný. Proč ne, klidně si ho nechte, ale proč tolik emocí kolem toho?


3) Důkaz z vhodnosti a pravděpodobnosti, a posléze ze zkušenosti. Zůstaňme ještě chvíli u nevhodného přirovnání člověka k bakterii. Jaký jiný důkaz může věřící bakterie přinést, než jakýsi pravděpodobný model vesmíru, v němž figuruje člověk jako nejvyšší bytost, v níž, skrze niž a pro niž žijí kolonie bakterií? V takovém modelu bude dávat všechno lepší smysl, vysvětlí se nevysvětlitelné, leccos se dá předvídat, a zkušenost leccos potvrdí. Můžu nastavit svůj život bakterie tak, aby můj chlebodárce žil a těšil se dobrému zdraví co nejdéle, a tím pádem i naše kolonie. Máme to vyzkoušené, říkají věřící bakterie, a funguje to. Pokud naše nevěřící kolegyně takovým „důkazem“ z vhodnosti, pravděpodobnosti a zkušenosti nepřesvědčíme, nedá se nic dělat.


4) Otázka zla a utrpení. Ani zlo nevypadá z pohledu Božího (a věřícího) tak, jak ho popisujete Vy. V našem teocentrickém modelu světa zapadá co celkového obrazu jako kamínek do mozaiky. To samozřejmě neznamená, že pro nás utrpení, bolest a zlo ztrácí svou ničivou sílu – jediný rozdíl mezi námi je ten, že my vidíme jeho smysl. Chtělo by to trochu víc teologie, a tou Vás nebudu obtěžovat. V každém případě těžko můžu nazvat deviantním sadistou toho, kdo pro mě skočí do rozbouřeného vlnobití – nebo spíš do kanálu.


5) A nakonec mi dovolte otázku: proč vás to náboženství tolik rozčiluje? Obecně přece platí, že nabádá k lepšímu, mravnějšímu a smysluplnějšímu životu – a v mnoha případech se to i daří. Samozřejmě v mnoha také ne, ale to není chyba náboženství, ale toho, že lidé podle něj nedokážou žít. Proč Vás to tak irituje? Snaží se Vás někdo násilím odvést od Vaší ateistické víry? Nebo někdo věřící jinak překáží ve Vašem životě? Pokud ne, nechte nás žít v našem modelu světa. Je krásný, dává životu smysl, osvědčuje se. A v neposlední řadě: setkáváme se v něm s Někým živým, kdo odpovídá na naši víru svou láskou. I Bible čtená touto optikou se najednou stává milostným dopisem, kde je toho víc napsáno mezi řádky než v řádcích. Jen ten, kdo je s pisatelem v důvěrném vztahu, mu rozumí. Vztah nelze dokázat, a přesto existuje.

Kategorie otázky: Dějiny církve, výhrady k církvi, Hledání Boha, víry

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze. 

Březnové vydání časopisu IN! pro dívky

Březnové  vydání časopisu IN! pro dívky
(29. 2. 2024) Březnové číslo časopisu IN!dívčí svět už se k vám pomalu blíží. Vybíráme několik ukázek z jeho obsahu.

Z éry komunismu je nutné se poučit

(24. 2. 2024) Výročí komunistického puče 25.2.1948. Další texty k tématu: Komunismus a socialismus, 1948...

Händel i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

(22. 2. 2024) Georg Friedrich Händel (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) se po prodělané mrtvici dostal na pokraj…

Matka zabila své dvě děti. Proč Bůh nezasáhl?

(21. 2. 2024) Právě jsem slyšela ve zprávách, že matka zabila své dvě děti. Chápu svobodnou vůli lidí,  ale proč neochránil…

Mladí lidé proti zvrácenému politickému zřízení

(21. 2. 2024) 22. 2. 1943 byli v Mnichově gilotinou popraveni tři mladí lidé Sophie Scholl, Hans Scholl a Christoph Probst z odbojové…