Slyšel jsem, že současná pandemie koronaviru je prý „Boží trest“. Je to pravda?

 

Hledání viníka
je častá reakce člověka na těžkosti

Tohle je opravdu hrůza. Je to křivda vůči Bohu, nikoliv projev pevné víry. Už Starý zákon ví, že „Bůh nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil“. A v Novém zákoně nic o takových trestech nenajdeme. Naopak, Pán Ježíš odmítá tvrzení, že ti, na které padla věž v Siloe, si za to mohli svou hříšností sami.

Hledání viníka je častá reakce člověka na těžkost, se kterou se nějak neumí vyrovnat. Chce si tím pomoci od napětí a bolesti, ale ono to nepomáhá. Navíc se tím mnohdy domnělým viníkům křivdí. Tak se v tomto případě za viníky pandemie označí ti, na které ukážeme prstem v přesvědčení, že jejich špatné jednání je příčinou neštěstí, ač s ním vlastně nesouvisí.

Bůh hledá hříšného člověka
ne, aby ho zničil či potrestal, ale zachránil

Když ale zde začneme mluvit o Božím trestu, označíme za tvůrce pandemie Pána Boha. A v tom je ta velká křivda. Někde v pozadí mysli je mínění, že když my ty a ty lidi neumíme ovlivnit, „vypůjčíme“ si Pána Boha, aby je potrestal.

Ale celá Bible a evangelia zvlášť jsou jedno velké svědectví o tom, jak Bůh hledá hříšného člověka ne proto, aby ho zničil či potrestal, ale zachránil. To asi těmto „prorokům hněvu“ jaksi uniká.  

Otázkou ovšem může být, zda současná pandemie a stav životního prostředí není spíše následkem lidského chování vůči přírodě, přírodním zákonům, následkem sobeckého a bezohledného lidského drancování přírody a ovládání druhých lidí.