Tomu, kdo tě prosí, dej. (Mt 5,42) - Citát z Bible na každý den

22. 7. 2023, Rh | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Spravedlnost Boží vs. lidská

Photo by Jackson  Simmer, unsplash.com; msta, panáček, stavebnice, rozbitý

„Spravedlivý musí být lidumilný.“ (Mdr 12,19)

„Dobře mu tak. Má, co si zasloužil“

Každý z nás jsme již určitě na sobě zakusili bolest, zlost, bezmoc … z rychlého a nespravedlivého soudu druhých o nás.  Ale bohužel určitě i každý z nás se někdy dopustil nespravedlivého kritického souzení jiných…

A když se někdo dostane do potíží, možná si (podvědomě) s určitým zadostiučiněním myslíme:  „Dobře mu tak. Má, co si zasloužil.“ Anebo: „Jestli existuje nějaká spravedlnost, ten se do nebe nedostane...“   Vítězí v nás mnohdy lidská spravedlnost (někdy až pomstychtivost) ve stylu: „každý ať dostane, co mu patří“. Odsoudit druhé je tak snadné.

Spravedlnost Boží je jiná, než spravedlnost lidská

Spravedlnost Boží se od té lidské naštěstí ale liší. Její normou není pouze chladné právo, touha potrestat a zchladit si žáhu. Boží spravedlnost se zaměřuje na to, co lidem pomáhá, na jejich záchranu. Bible je plná příběhů, ze kterých můžeme vysledovat, jaká Boží spravedlnost je. Patří k ní láska, velkorysost, odpuštění, soucit, respekt, milosrdenství…

Už ve Starém zákoně je psáno, jak má jednat člověk, aby jeho spravedlnost „obstála“ před Bohem. Například v 5. knize Mojžíšově se říká toto: „Když poskytneš svému bližnímu nějakou půjčku, nevejdeš do jeho domu, abys na něm vymáhal zástavu. Zůstaneš venku a muž, kterému jsi půjčku poskytl, vynese ti zástavu ven. Jestliže je ten muž chudý, s jeho zástavou neulehneš. Vrátíš mu zástavu při západu slunce, aby ulehl ve svém plášti a žehnal ti. To bude tvá spravedlnost před Hospodinem, tvým Bohem.“ (Dt 24, 10-13)

Jiným biblickým příkladem spravedlivého je Josef zasnoubený s Pannou Marií.  Když se dozvěděl, že jeho žena Marie je těhotná, ale ne s ním, nepropustil ji, jak to od něj vyžadoval židovský Zákon, ale přijal ji k sobě. Kdyby ji propustil, vystavil by ji veřejnému soudu a nejspíš ukamenování.

Nespravedlnost a zlo nebudou mít poslední a definitivní slovo

Bůh má širší kritéria spravedlnosti - naštěstí pro každého z nás. Spravedlnosti bude určitě učiněno zadost, o to nemusíme mít strach. Každý bude moci zakusit, že bude naplno pochopena a respektována tíha zranění, které mu způsobili druzí. A každý ale bude také moci zakusit i tíhu a bolest těch, kterým ublížil. Avšak Boží spravedlnost bude mít naštěstí ještě i další rozměr: milosrdenství, lásku, přijetí, vcítění, akceptaci rozdílných životních podmínek, které nás i druhé formovaly a které často zůstaly ostatním skryté… Boží spravedlnost se zaměřuje na to, co lidem pomáhá, na jejich záchranu.

Jak být spravedlivý podle Božího záměru

Ježíšovo jednání je plné Boží spravedlnosti. V situacích, kdy bychom očekávali soud, Ježíš jedná milosrdně a láskyplně, vždy s důrazem na prospěch a záchranu člověka.

Být spravedlivý podle Božího záměru
tedy neznamená vidět jen to,
co si druhý podle práva zaslouží,
ale i to, co potřebuje a co prospěje
jemu i druhým.

-redakčně upraveno-

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Trest
Trestá Bůh? Pánbíček Tě potrestal!
Trestá Bůh? „Nejsme trestáni za naše činy, ale činy trestají a odměňují nás.“  
Bůh NIKOMU nestraní 
Bůh učiní zadost spravedlnosti 
Trestá Bůh člověka? Bože, ty máš slitování se vším 
Člověk prahne po pomstě a odplatě 
„Za co mě trestáš, Bože?“ 
Trestá nás Bůh? Člověk jen sklízí trpké ovoce stromu
Boží mlýny melou (někdy příliš) pomalu 
Bůh nepřišel, aby s někým zatočil
Jsou dva druhy křesťanů. Ti první rozumí klacku... 
Setkání s Bohem: strašák, anebo vytoužený cíl?
Utajené X  Vyprávění jedné vychovatelky z dětského domova

Láska k nepřátelům
Máme být za blbce? Ježíš řekl svým učedníkům: „... Milujte své nepřátele"
Vrátit ránu je přirozené
Bůh miluje i ´mamlase´, kterého já ´nemusím´…
Dobrota sahá hlouběji než nejhlubší zlo Proč je mezi lidmi tolik sporů? 
- Kdo neprožívá lásku, kompenzuje to ovládáním druhých Zmrzačení ubožáci
Milovat i nesympatického člověka Láska nás nenutí potlačovat své negativní city
Milujte své nepřáteleTak si to zkuste! A napište mi, jak se Vám odměnili
Nenávist ničí v první řadě toho, kdo nenávidí...Mám velmi mnoho lidí, které nenávidím
Připadá mi nemožné milovat (snášet, respektovat, přijímat...) některé lidi

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Pouť důvěry Taizé - 47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých

Pouť důvěry Taizé -  47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých
(15. 6. 2024) Estonské hlavní město Tallinn bude hostit příští evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28.12.2024-1.01.2025.

The Chosen - online seriál o životě Ježíše Krista - má dvě novinky

The Chosen - online seriál o životě Ježíše Krista -  má dvě novinky
(12. 6. 2024) První tři série populárního online seriálu o životě Ježíše Krista  "The Chosen" můžete nyní…

Je bůh čůr.k?!

(10. 6. 2024) Je bůh čůr.k, nebo se jenom jako čur.k chová? Omlouvám se za výrazy, ale co jiného napsat o "dobrotivém" bohu,…

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!
(6. 6. 2024) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN! Tak ještě tento měsíc a hurá na prázdniny!:) Aby vám těšení se na horké letní…

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4. 6. 2024) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)