Na poušti připravte Hospodinovi cestu. (Iz 40,3) - Citát z Bible na každý den

18. 11. 2023, Pavel Semela | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Od strachu ke svobodě

photo by Fons-Heijnsbroek, unsplash. com; zrcadlo, podchod

Ježíš řekl svým učedníků toto podobenství: "Jeden člověk se chystal na cesty, zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu. /.../ Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, podnikavě jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi jámu a peníze svého pána ukryl. Po delší době se pán vrátil. /.../ Přistoupil k němu ten, který dostal pět hřiven a přinesl s sebou pět dalších.… Pak přistoupil ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‘Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří.’ (srov. Mt 25, 14 – 30)

Připomínáme si v těchto dnech události listopadu 1989. Jsem vděčný, že jsem tu zásadní proměnu společenských poměrů mohl osobně prožít. V totalitním režimu jsem prožil 16 let a jsem rád, že si tu atmosféru pamatuji.

Od mateřské školky byla potírána každá originalita, kreativita a samostatnost. Hráli jsme si, jak nám někdo naplánoval, kreslili jsme všichni stejné Aurory a továrny u příležitosti komunistických svátků, nosili stejné cvičební úbory atd. Soudružské komise schvalovaly texty písní a divadelních her, bez hlavičky a dohledu některé z oficiálních organizací nebylo možné uspořádat vůbec nic, podnikavost byla trestána. Podobně režim rozhodoval, kdo smí studovat na jaké škole. Ne podle schopností, ale podle politické spolehlivosti rodičů. A režim se udržoval naháněním strachu všem, kdo ho nepodporovali. O to úžasnější byla porevoluční svoboda, ve které se každý mohl pustit, do čeho chtěl, rozvinout svoje nadání podle svého, organizovat, co mu připadalo smysluplné.

Podobný rozdíl ukazuje i úvodní úryvek evangelia o služebnících, kterým Pán svěřil své hřivny. Dva je nápaditě a podnikavě použili, jeden ze strachu zakopal. První dva Pán pochválil ani ne kvůli výdělku, ale kvůli tomu, že hřivny věrně spravovali a využili.

Bůh každému z nás něco svěřil. Od našich schopností, přes zvláštní talent, dary Ducha svatého až k pokladu víry a poznání Pána Ježíše. Touží po tom, abychom je odvážně, nápaditě a originálně ve svém životě používali. On není totalitní vládce, který nás chce udržovat v atmosféře strachu. On nám otvírá obrovský prostor svobody, aby jeho dary mohly přinést užitek.

Není mé smýšlení pořád trochu totalitní? Je církev, ve které žiji, prostorem pro svobodné a odvážné používání Božích darů? „Kde je Duch Páně, tam je svoboda.“ (2.Kor 3,17)

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Musí být nemoc jen neštěstím? (Dr. Petr Pavlíček) / K POSLECHU

Musí být nemoc jen neštěstím? (Dr. Petr Pavlíček) / K POSLECHU
(9. 12. 2023) Jakou inspiraci obsahují biblické texty pro tuto závažnou životní situaci? Může tato situace přinést i něco kladného?

Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem

Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem
(7. 12. 2023) „Modlitby 24-7“ vás zvou na konferenci 22. – 23. 3. 2024 v Praze. 

Darujte předplatné na filmy s křesťanskou tématikou: Filmana.cz

Darujte předplatné na filmy s křesťanskou tématikou: Filmana.cz
(4. 12. 2023) V Česku a na Slovensku startuje první streamovací služba s křesťanskými filmy,

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2023) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Advent

Advent
(2. 12. 2023) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.