Kdo jsi, Pane? (Sk 9,5) - Citát z Bible na každý den

18. 11. 2023, Pavel Semela | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Od strachu ke svobodě

photo by Fons-Heijnsbroek, unsplash. com; zrcadlo, podchod

Ježíš řekl svým učedníků toto podobenství: "Jeden člověk se chystal na cesty, zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu. /.../ Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, podnikavě jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi jámu a peníze svého pána ukryl. Po delší době se pán vrátil. /.../ Přistoupil k němu ten, který dostal pět hřiven a přinesl s sebou pět dalších.… Pak přistoupil ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‘Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří.’ (srov. Mt 25, 14 – 30)

Připomínáme si v těchto dnech události listopadu 1989. Jsem vděčný, že jsem tu zásadní proměnu společenských poměrů mohl osobně prožít. V totalitním režimu jsem prožil 16 let a jsem rád, že si tu atmosféru pamatuji.

Od mateřské školky byla potírána každá originalita, kreativita a samostatnost. Hráli jsme si, jak nám někdo naplánoval, kreslili jsme všichni stejné Aurory a továrny u příležitosti komunistických svátků, nosili stejné cvičební úbory atd. Soudružské komise schvalovaly texty písní a divadelních her, bez hlavičky a dohledu některé z oficiálních organizací nebylo možné uspořádat vůbec nic, podnikavost byla trestána. Podobně režim rozhodoval, kdo smí studovat na jaké škole. Ne podle schopností, ale podle politické spolehlivosti rodičů. A režim se udržoval naháněním strachu všem, kdo ho nepodporovali. O to úžasnější byla porevoluční svoboda, ve které se každý mohl pustit, do čeho chtěl, rozvinout svoje nadání podle svého, organizovat, co mu připadalo smysluplné.

Podobný rozdíl ukazuje i úvodní úryvek evangelia o služebnících, kterým Pán svěřil své hřivny. Dva je nápaditě a podnikavě použili, jeden ze strachu zakopal. První dva Pán pochválil ani ne kvůli výdělku, ale kvůli tomu, že hřivny věrně spravovali a využili.

Bůh každému z nás něco svěřil. Od našich schopností, přes zvláštní talent, dary Ducha svatého až k pokladu víry a poznání Pána Ježíše. Touží po tom, abychom je odvážně, nápaditě a originálně ve svém životě používali. On není totalitní vládce, který nás chce udržovat v atmosféře strachu. On nám otvírá obrovský prostor svobody, aby jeho dary mohly přinést užitek.

Není mé smýšlení pořád trochu totalitní? Je církev, ve které žiji, prostorem pro svobodné a odvážné používání Božích darů? „Kde je Duch Páně, tam je svoboda.“ (2.Kor 3,17)

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Bůh mi nepomohl, útočiště nacházím v temnotě

(19. 4. 2024) Od mala jsem byla zneužíváná, nezažila normální rodinu, vztahy. Jen lhostejnost, neupřímnost, samý podraz....…

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině
(4. 4. 2024) Slavný americký seriál The Chosen o životě Ježíše Krista na TV NOE.