Vezměte. To je mé tělo. (Mk 14,22) - Citát z Bible na každý den

16. 12. 2023, Pavel Semela | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Nevejít se do představ druhých o mně

foto: unsplash.com

Když přišli k Janu Křtiteli židé z Jeruzaléma, ptali se ho: „Kdo jsi?", on odpověděl: „Já nejsem Mesiáš." Zeptali se ho: „Co tedy jsi? Eliáš?"  Řekl: „Nejsem." „Jsi ten Prorok?" Odpověděl: „Ne." Řekli mu tedy: „Kdo jsi? Co říkáš sám o sobě?" Řekl: „Já jsem hlas volajícího na poušti: 'Vyrovnejte cesty Pánu', jak řekl prorok Izaiáš."  (srov. Jan 1, 19 – 23)

Jan Křtitel svým vystupováním asi zapadal do představ svých současníků o Mesiáši mnohem lépe než pak Ježíš. Možná si jeho okolí i přálo, aby to byl on. Jan Křtitel si je ale vědom, že on sám mesiášem není. Ti, kdo se ho dotazují, kým je, mají nachystané i další role, do kterých by ho mohli natlačit. Ale Jan Křtitel je postupně odmítá všechny a do žádné z představ svého okolí se nenechá vměstnat.

Nakonec tazatelé dají prostor samotnému Janovi, aby tedy on sám vyjádřil, kým je. A Jan může vyznat, že svou identitu a svůj úkol rozpoznal ve slovech proroka Izajáše. Má být hlasem vybízejícím Boží lid k připravení cesty pro přicházejícího Pána.

Možná i nás okolí leckdy tlačí do rolí či úkolů,
které nevnímáme jako svoje.
Možná se někdo snaží,
abychom naplnili jeho představu o našem životě.

A tak se i my potřebujeme ptát jako Jan Boha:
„Kdo jsem? Kým jsem v tvých očích? K čemu mě voláš?"
Ve ztišení před Ním a v naslouchání Božímu slovu můžeme
objevovat svou pravou identitu.

O to snazší pak může být odolat tlaku okolí,
abychom realizovali představy druhých.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Láska k sobě, sebepřijetí:

Seberealizace
Seberealizace: Bůh má plán dokonce i s tebou!Bůh má plán (dokonce :-) i s tebou
Jak jsem si vysnívala svou budoucnost
Jak nejlépe realizovat sám sebe
Láska k sobě samému je základ životní kreativity
Nejlepší seberealizace
Všeználci mezi námi.
Kdo zná svou hodnotu, ten nemusí porážet druhé
Nejsme totéž, co naše práce.
Od malička jsme vedeni k porovnávání se s druhými
Tvoje štěstí nespočívá v hromadění

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Boží tělo -svátek

(27. 5. 2024) Slavnost Těla a krve Páně

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic
(23. 5. 2024) V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…