Hospodin je velmi hodný chvály. (Ž 48,2) - Citát z Bible na každý den

28. 10. 2023, Ak | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Jak mohu milovat, když „sám mám málo“?

foto: IMA;, vlasy, slunce, odlesk

Farizeus se zeptal Ježíše: „Které přikázání je největší?“ Odpověděl mu: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Mt 22,34-40

Lze lásku přikázat?!

Jak mohu milovat druhé, když mnohdy lásky „sám mám málo“?!

Na konci výše uvedeného biblického úryvku Ježíš  říká zásadní věc: „Miluj bližního jako sebe sama“. Pokud bych se totiž sama necítila milována (Bohem), necítila se jeho opečovávanou dcerou, neznala bych svou vlastní hodnotu a nedokázala se mít rád(a), pak ani nemohu dost dobře pravou lásku dávat dál!

Je proto potřeba učit se vnímat lásku Boží ke mně. A žít z ní tak jako květina žije z paprsků slunce. To ji oživuje a proniká celým jejím tělem. Pokud nebudu čerpat lásku z Božího pramene, pak nebudu schopna dávat pravou lásku dál. Ani Bohu, ani sobě, ani lidem...

Když se naučím být Otcovou milovanou dcerou, když se naučím věřit v jeho lásku, pak už mi „přikázání“ milovat druhé nevadí. I přesto, že pravá láska mnohdy stojí námahu a bolest. Jen se prostě zapojuji do proudění nekonečné Boží lásky. A to je radost i síla.

 

 

- redakčně upraveno-

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Boží láska k člověku, Bůh sám stačí

  • Jsi stvořen, abys byl milován  Většina ptáků byla stvořena, aby létala. Být jen na zemi je pro ptáka omezení. Pták se nevyznačuje ani tak tím, že umí chodit po zemi,  jako spíše tím že je schopen létat. A tak je to i s člověkem. Každý člověk byl stvořen, aby žil a byl milován. 
  • Bůh jako přítel, jako milenka... Obracejte se k Bohu jako k příteli,  k milence, k lásce, jakou jste nikdy neměli.  Odpoví vám.
  • Bůh miluje každého JINAK Každý z nás může říci: „Bůh mě miluje jako nikoho jiného na světě!“ Bůh totiž nemiluje dvě osoby stejným způsobem.
  • Další texty k tématu Boží láska, Bůh je láska

 

Boží láska je jako slunce / Prokopské údolí

 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně
(15. 7. 2024) Ve Starez aréně v Brně se ve dnech 9. - 11. srpna 2024 uskuteční duchovní obnova CREDO, která přinese setkání a…

V kontaktu s přírodou člověk znovu nalézá svou správnou dimenzi

V kontaktu s přírodou člověk znovu nalézá svou správnou dimenzi
(12. 7. 2024) Tato překrásná „kniha“ se otevírá všem – jak malým, tak velkým. V kontaktu s přírodou člověk…

Tipy jak ne/odpočívat

(4. 7. 2024) Slovo rekreace pochází z latiny a znamená: re - creatio, neboli znovu - stvoření...

Cyril a Metoděj (5.7.)

(3. 7. 2024) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším střediskem…

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise  pro mládež 18-30 let
(1. 7. 2024) Festival pro mládež 18-30 let, s mladými z různých zemí světa s překladem do češtiny. Bůh nás, zve abychom s ním vyjeli…