Bůh pokorným dává milost. (Jk 4,6) - Citát z Bible na každý den

3. 2. 2024, MJ | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Deprese, úzkost, nechuť žít, vyhoření...

photo:  Snowcat, unsplash.com; tunel

„Jako otrok touží po stínu, jako nádeník čeká na svou výplatu, tak i mně byly dány měsíce prázdnoty, přiděleny mi byly noci trápení. Když uléhám, říkám si: Kdy asi vstanu? Když končí večer, sytím se neklidem do úsvitu. Mé dny jsou rychlejší než tkalcovský člunek, plynou bez naděje. Pamatuj, Bože, že můj život je jako dech, mé oko již nikdy neuzří štěstí.“ Srov. Jób 7,2-4.6-7

Deprese, úzkost, nechuť žít, vyhoření... Slova Bible jakoby občas přesně popisují to, co člověk prožívá.  Před pár měsíci byla česká společnost zděšená výzkumem, podle kterého víc než polovina dětí na druhém stupni trpí různými psychickými onemocněními.

A do toho biblický Job vypráví o tom, jak se cítí naprosto vyprahlý, jak touží po stínu, jak prožívá neklidné noci, kdy nemůže spát, jak jeho dny plynou bez radosti a bez naděje, jak se mu zdá, že už není možné, aby byl někdy opět plný života a šťastný.

Co mám dělat, když se cítím podobně?

Možná, že se i u mě jedná o hluboký proces proměny jako u biblického Joba.  Temnota totiž může vytvořit prostředí a podmínky pro přebudování mého nitra i okolí, byť se jedná o noční pouť tmavým oceánem, ze kterého se ale  nevrátím stejný nebo stejná a podobně jako Job budu na konci příběhu proměněn a proměněna.

A jak mohu konkrétně reagovat? Mohu si naplánovat jednoduché kroky, jak se vracet do života: Vstát na první zazvonění budíku, pořádně si vyvětrat, ustlat si, rozepsat si úkoly na den, jít na procházku, zacvičit si, radovat se z dílčích úspěchů, proškrtat diář…

A třeba mám stejně jako Job o svém prožívání mluvit s někým dalším. Možná mi bude stačit poprosit někoho blízkého, jestli by nešel na kafe, možná vyhledám duchovní doprovázení, možná budu křičet ve své modlitbě na Boha a nebudu se bát mu vyčítat jeho mlčení, možná bude dobře, když o všem promluvím na psychoterapii nebo se svým doktorem.

Slova Bible občas míří do černého. Když ji čteme jako celek, zjistíme, že nepopisuje jenom to, co cítím, ale že nabízí také směr, jak uvažovat dál: že není dobré být na věci sám, že do života patří jak jásavá radost, tak ale i hluboká bolest, a že v tom všem je možné doufat v taktní přítomnost Boží síly a lásky. Ne proto, aby lusknutím prstu všechno vyřešila…

Přeji vám všem, kterým zrovna není dobře, aby prošli tímto obdobím svého života proměněni.

-redakčně upraveno-

Další k tématu:

Dovol své depresi, aby tě vedla do hlubin

Dovol své depresi, aby tě vedla do hlubin. Tam, v hloubi tvé duše, přebývá Bůh. A tvoje cesta k němu vede i skrze depresi. Bůh je v tobě, i když ho necítíš. Křič k němu ze svých hlubin.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Vše napomáhá k dobrému...
(aneb vše zlé může být k něčemu dobré)

"Deprese", smutek, negativní pocity

Upozornění: Pojem "deprese" je v na tomto webu použit spíše jako obecně zažitý termín pro smutek (malomyslnost, melancholii, sklíčenost), reakci na osobní těžkosti, krizi atd. Texty na tomto webu se tedy nezabývají pojmem "deprese" z lékařského odborného hlediska. V případě opravdových depresí je nutné vyhledat odbornou lékařskou pomoc. V případě onemocnění depresemi je třeba uvedené rady v textech na tomto webu tedy kombinovat s instrukcemi ošetřujícího lékaře a dodržovat případnou medikaci. (pozn. redakce)

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha. 

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti
(10. 5. 2024) Naděje dává odpověď našemu srdci, ​když se v nás objeví otázka: „Co se mnou bude?“