Blahoslavený, kdo nežije, jak mu radí bezbožní. (Ž 1,1) - Citát z Bible na každý den

3. 2. 2024, MJ | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Deprese, úzkost, nechuť žít, vyhoření...

photo:  Snowcat, unsplash.com; tunel

„Jako otrok touží po stínu, jako nádeník čeká na svou výplatu, tak i mně byly dány měsíce prázdnoty, přiděleny mi byly noci trápení. Když uléhám, říkám si: Kdy asi vstanu? Když končí večer, sytím se neklidem do úsvitu. Mé dny jsou rychlejší než tkalcovský člunek, plynou bez naděje. Pamatuj, Bože, že můj život je jako dech, mé oko již nikdy neuzří štěstí.“ Srov. Jób 7,2-4.6-7

Deprese, úzkost, nechuť žít, vyhoření... Slova Bible jakoby občas přesně popisují to, co člověk prožívá.  Před pár měsíci byla česká společnost zděšená výzkumem, podle kterého víc než polovina dětí na druhém stupni trpí různými psychickými onemocněními.

A do toho biblický Job vypráví o tom, jak se cítí naprosto vyprahlý, jak touží po stínu, jak prožívá neklidné noci, kdy nemůže spát, jak jeho dny plynou bez radosti a bez naděje, jak se mu zdá, že už není možné, aby byl někdy opět plný života a šťastný.

Co mám dělat, když se cítím podobně?

Možná, že se i u mě jedná o hluboký proces proměny jako u biblického Joba.  Temnota totiž může vytvořit prostředí a podmínky pro přebudování mého nitra i okolí, byť se jedná o noční pouť tmavým oceánem, ze kterého se ale  nevrátím stejný nebo stejná a podobně jako Job budu na konci příběhu proměněn a proměněna.

A jak mohu konkrétně reagovat? Mohu si naplánovat jednoduché kroky, jak se vracet do života: Vstát na první zazvonění budíku, pořádně si vyvětrat, ustlat si, rozepsat si úkoly na den, jít na procházku, zacvičit si, radovat se z dílčích úspěchů, proškrtat diář…

A třeba mám stejně jako Job o svém prožívání mluvit s někým dalším. Možná mi bude stačit poprosit někoho blízkého, jestli by nešel na kafe, možná vyhledám duchovní doprovázení, možná budu křičet ve své modlitbě na Boha a nebudu se bát mu vyčítat jeho mlčení, možná bude dobře, když o všem promluvím na psychoterapii nebo se svým doktorem.

Slova Bible občas míří do černého. Když ji čteme jako celek, zjistíme, že nepopisuje jenom to, co cítím, ale že nabízí také směr, jak uvažovat dál: že není dobré být na věci sám, že do života patří jak jásavá radost, tak ale i hluboká bolest, a že v tom všem je možné doufat v taktní přítomnost Boží síly a lásky. Ne proto, aby lusknutím prstu všechno vyřešila…

Přeji vám všem, kterým zrovna není dobře, aby prošli tímto obdobím svého života proměněni.

-redakčně upraveno-

Další k tématu:

Dovol své depresi, aby tě vedla do hlubin

Dovol své depresi, aby tě vedla do hlubin. Tam, v hloubi tvé duše, přebývá Bůh. A tvoje cesta k němu vede i skrze depresi. Bůh je v tobě, i když ho necítíš. Křič k němu ze svých hlubin.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Vše napomáhá k dobrému...
(aneb vše zlé může být k něčemu dobré)

"Deprese", smutek, negativní pocity

Upozornění: Pojem "deprese" je v na tomto webu použit spíše jako obecně zažitý termín pro smutek (malomyslnost, melancholii, sklíčenost), reakci na osobní těžkosti, krizi atd. Texty na tomto webu se tedy nezabývají pojmem "deprese" z lékařského odborného hlediska. V případě opravdových depresí je nutné vyhledat odbornou lékařskou pomoc. V případě onemocnění depresemi je třeba uvedené rady v textech na tomto webu tedy kombinovat s instrukcemi ošetřujícího lékaře a dodržovat případnou medikaci. (pozn. redakce)

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze. 

Březnové vydání časopisu IN! pro dívky

Březnové  vydání časopisu IN! pro dívky
(29. 2. 2024) Březnové číslo časopisu IN!dívčí svět už se k vám pomalu blíží. Vybíráme několik ukázek z jeho obsahu.

Z éry komunismu je nutné se poučit

(24. 2. 2024) Výročí komunistického puče 25.2.1948. Další texty k tématu: Komunismus a socialismus, 1948...

Händel i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

(22. 2. 2024) Georg Friedrich Händel (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) se po prodělané mrtvici dostal na pokraj…

Matka zabila své dvě děti. Proč Bůh nezasáhl?

(21. 2. 2024) Právě jsem slyšela ve zprávách, že matka zabila své dvě děti. Chápu svobodnou vůli lidí,  ale proč neochránil…

Mladí lidé proti zvrácenému politickému zřízení

(21. 2. 2024) 22. 2. 1943 byli v Mnichově gilotinou popraveni tři mladí lidé Sophie Scholl, Hans Scholl a Christoph Probst z odbojové…