Já jsem chléb života. (J 6,35) - Citát z Bible na každý den

31. 10. 2009, Michal Němeček | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Čas chvalozpěvu za veliké Boží vítězství

"Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu?" Řekl jsem: "Pane můj, ty to víš!" A on mi řekl: "To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově." (Zj 7, 13b-14)

Listopad se v Česku spojuje se vzpomínkou na zemřelé. Padající listí, chlad a déšť vyvolávají pocit nostalgie a smutku. Naši blízcí byli s námi a už nejsou... Jistě, utěšujeme se pohlazením a hezkými slovy, že se jednou setkáme.


Jak odlišně hřmí text Zjevení svatého Jana: Bůh obklopený nesčetným zástupem, sláva vyplňující nesmírný prostor. A v tom se ocitají naši zemřelí: Ti, kdo s Pánem žili spojeni vírou, jsou umýváni krví beránka. Rudá krev, která změní zašpiněný šat v zářivou bílou barvu... To je milující Bůh. Intenzita Božího jednání v protikladu s darem uchvacujícího pokoje. Bílá a rudá, nevinnost a život, drama a vítězství, dar a přijetí, radost a napětí.


Listopad může být časem chvalozpěvu za veliké Boží vítězství.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Smrt a umírání:

Vzkříšení, život po smrti, posmrtný život

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině
(4. 4. 2024) Slavný americký seriál The Chosen o životě Ježíše Krista na TV NOE.

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu
(2. 4. 2024) Ranou pro komunistický blok byl rok 1978, kdy byl zvolen nový papež a stal se jím polský kardinál Karol Wojtyla. Jeho…