Teď je ten „den spásy". (2 Kor 6,2) - Citát z Bible na každý den

31. 10. 2009, Michal Němeček | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Čas chvalozpěvu za veliké Boží vítězství

"Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu?" Řekl jsem: "Pane můj, ty to víš!" A on mi řekl: "To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově." (Zj 7, 13b-14)

Listopad se v Česku spojuje se vzpomínkou na zemřelé. Padající listí, chlad a déšť vyvolávají pocit nostalgie a smutku. Naši blízcí byli s námi a už nejsou... Jistě, utěšujeme se pohlazením a hezkými slovy, že se jednou setkáme.


Jak odlišně hřmí text Zjevení svatého Jana: Bůh obklopený nesčetným zástupem, sláva vyplňující nesmírný prostor. A v tom se ocitají naši zemřelí: Ti, kdo s Pánem žili spojeni vírou, jsou umýváni krví beránka. Rudá krev, která změní zašpiněný šat v zářivou bílou barvu... To je milující Bůh. Intenzita Božího jednání v protikladu s darem uchvacujícího pokoje. Bílá a rudá, nevinnost a život, drama a vítězství, dar a přijetí, radost a napětí.


Listopad může být časem chvalozpěvu za veliké Boží vítězství.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Kdy je Den otců

(19. 6. 2021) Den otců - datum

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(9. 6. 2021) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Aleluja dětí .-)

Aleluja dětí .-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4. 6. 2021) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Národní pouť za hospice - sobota 12. června 2021 na Velehradě

Národní pouť za hospice - sobota 12. června 2021 na Velehradě
(3. 6. 2021) Asociace hospiců zve na pouť za Boží pomoc, ochranu a požehnání pro hospice v ČR - přijďte je podpořit, potřebují…

Boží tělo -svátek

(1. 6. 2021) Slavnost Těla a krve Páně