Vodil jsem vás pouští. (Am 2,10) - Citát z Bible na každý den

31. 10. 2009, Michal Němeček | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Čas chvalozpěvu za veliké Boží vítězství

"Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu?" Řekl jsem: "Pane můj, ty to víš!" A on mi řekl: "To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově." (Zj 7, 13b-14)

Listopad se v Česku spojuje se vzpomínkou na zemřelé. Padající listí, chlad a déšť vyvolávají pocit nostalgie a smutku. Naši blízcí byli s námi a už nejsou... Jistě, utěšujeme se pohlazením a hezkými slovy, že se jednou setkáme.


Jak odlišně hřmí text Zjevení svatého Jana: Bůh obklopený nesčetným zástupem, sláva vyplňující nesmírný prostor. A v tom se ocitají naši zemřelí: Ti, kdo s Pánem žili spojeni vírou, jsou umýváni krví beránka. Rudá krev, která změní zašpiněný šat v zářivou bílou barvu... To je milující Bůh. Intenzita Božího jednání v protikladu s darem uchvacujícího pokoje. Bílá a rudá, nevinnost a život, drama a vítězství, dar a přijetí, radost a napětí.


Listopad může být časem chvalozpěvu za veliké Boží vítězství.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26. 6. 2022) 27. června 1950 byla komunisty zavražděna Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k smrti kněz Jose…

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Boží tělo -svátek

(12. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně

Celoživotní vzdělávání (téměř) pro každého!

Celoživotní vzdělávání (téměř)  pro každého!
(8. 6. 2022) Katolická teologická fakulta UK v Praze pořádá také „zájmové studium“ na různá zajímavá témata....