Miluj svého bližního. (Mt 5,43) - Citát z Bible na každý den

17. 6. 2006, IMA | MV | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Zde nemáme trvalý domov

Víme, že dokud jsme doma v tomto těle,
jsme jako vyhnanci v cizině,
daleko od Pána.
(2 Kor 5,6-10)

Bezdomovci jsou všichni ti,
kdo nemají domov u Pána.
(Pavel Kosorin - Křesťanské aforismy)

A Bible říká: Zde nemáme trvalý domov,
my máme občanství v nebesích!
(srov. Žid 13,14; Flp 3,20)

Pokud nám náš životní úkol připadá obtížný,
připomeňme si, že až budeme u Něho,
budeme v zázemí domova
a budeme už jen vzpomínat 
jaké je to bylo být vyslancem
ve vyprahlé, bezůtěšné zemi.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Autor: IMA | MV

Témata: domov (nebe)

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Kdy je Den otců

(19. 6. 2021) Den otců - datum

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(9. 6. 2021) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Aleluja dětí .-)

Aleluja dětí .-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4. 6. 2021) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Národní pouť za hospice - sobota 12. června 2021 na Velehradě

Národní pouť za hospice - sobota 12. června 2021 na Velehradě
(3. 6. 2021) Asociace hospiců zve na pouť za Boží pomoc, ochranu a požehnání pro hospice v ČR - přijďte je podpořit, potřebují…

Boží tělo -svátek

(1. 6. 2021) Slavnost Těla a krve Páně