Kéž mohu slyšet, co mluví Bůh. (Ž 85,9) - Citát z Bible na každý den

17. 6. 2006, IMA | MV | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Zde nemáme trvalý domov

Víme, že dokud jsme doma v tomto těle,
jsme jako vyhnanci v cizině,
daleko od Pána.
(2 Kor 5,6-10)

Bezdomovci jsou všichni ti,
kdo nemají domov u Pána.
(Pavel Kosorin - Křesťanské aforismy)

A Bible říká: Zde nemáme trvalý domov,
my máme občanství v nebesích!
(srov. Žid 13,14; Flp 3,20)

Pokud nám náš životní úkol připadá obtížný,
připomeňme si, že až budeme u Něho,
budeme v zázemí domova
a budeme už jen vzpomínat 
jaké je to bylo být vyslancem
ve vyprahlé, bezůtěšné zemi.

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Autor: IMA | MV

Témata: domov (nebe)

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Časopis pro dívky IN! - červenec

Časopis pro dívky IN! - červenec
(1. 7. 2022) Už je to tu! Prázdniny začaly a my jsme pro vás připravily skvělé číslo na dny volna. A jako každý rok, i tentokrát je…

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty
(26. 6. 2022) Den památky obětí komunistického režimu.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Boží tělo -svátek

(12. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně