Cokoli opustíte, dostanete stokrát víc. (Mk 10,30) - Citát z Bible na každý den

19. 11. 2022, Pavel Semela | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Ať už prožíváme cokoliv temného…

postava člověk silueta v temnotě tunelu, na konci tunelu je světlo / foto -ima-

Děkujeme Bohu Otci, že vás uschopnil k účasti na dědictví ve světle. On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení. (srov. Kol 1, 12 – 14)

I když si to neradi připouštíme, vnější podmínky na nás mají poměrně velký vliv. Například světlo a tma. Samozřejmě počítáme s tím, že se střídá den a noc, noc využíváme k odpočinku a aktivnější jsme většinou ve dne. Není to úplně limitující a jde to i jinak, ale každý, kdo řídí auto, ví, o kolik je náročnější jet delší dobu potmě. Podobně to je se spoustou dalších činností.

Se zkracujícími se podzimními dny si to můžeme uvědomit ještě výrazněji. A když se k tomu přidá zatažená obloha a sluníčko několik dní nevidíme, je mnohem těžší udržet si dobrou náladu a projasněný pohled na svůj život a na to, co se děje. Není tedy náhoda, že tmu a světlo používáme i přeneseném slova smyslu. A tak mluvíme například o tom, že po dvou temných covidových letech žijeme už mnoho měsíců ve stínu války na Ukrajině a zažíváme temné časy, na které jsme nebyli zvyklí.

I bible si vypůjčuje tuto symboliku
a temnotou nazývá vše, co nás nějak ohrožuje, svírá, deprimuje apod.
Temnotou lze tedy označit zlo, jemuž čelíme, které nás trápí
i kterého jsme se dopustili, vše, co nám nahání strach,
z čeho nás popadá úzkost, co nám bere radost a naději.

Dobrá zpráva je, že v běžném i přeneseném významu je tma pouze absence světla. Kam světlo vneseme či pustíme, tma zmizí. V bibli to dostává konkrétní podobu v osobě Ježíše Krista. Janovo evangelium o něm od prvních stránek mluví jako o světle k osvícení každého člověka, o světle, které svítí ve tmě a tma ho nemůže pohltit (srovnej Jan 1, 4 – 9).

V úvodním úryvku z listu Koloským jsme četli, že nás Bůh vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. Království zde neznamená území, ale vládnutí. Už nás nemusí naplňovat a ovládat tma, ale milovaný Boží Syn. On je světlem, které prozařuje všechno temné v nás i kolem nás.

Ať už prožíváme cokoliv temného,
můžeme do toho zvát Ježíše,
milovaného Božího Syna.
On vstoupil do našich temnot,
nad vším temným zvítězil
a může být světlem i pro nás. 

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Světlo, tma

 

"Deprese", smutek, negativní pocity

Upozornění: Pojem "deprese" je v na tomto webu použit spíše jako obecně zažitý termín pro smutek (malomyslnost, melancholii, sklíčenost), reakci na osobní těžkosti, krizi atd. Texty na tomto webu se tedy nezabývají pojmem "deprese" z lékařského odborného hlediska. V případě opravdových depresí je nutné vyhledat odbornou lékařskou pomoc. V případě onemocnění depresemi je třeba uvedené rady v textech na tomto webu tedy kombinovat s instrukcemi ošetřujícího lékaře a dodržovat případnou medikaci. (pozn. redakce)

 

Na konci každéhu tunelu je světlo  / foto: Vojtěch Mucha

 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Boží tělo -svátek

(27. 5. 2024) Slavnost Těla a krve Páně

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic
(23. 5. 2024) V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…