Národy překují své meče na radlice. (Iz 2,4) - Citát z Bible na každý den

19. 11. 2022, Pavel Semela | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Ať už prožíváme cokoliv temného…

postava člověk silueta v temnotě tunelu, na konci tunelu je světlo / foto -ima-

Děkujeme Bohu Otci, že vás uschopnil k účasti na dědictví ve světle. On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení. (srov. Kol 1, 12 – 14)

I když si to neradi připouštíme, vnější podmínky na nás mají poměrně velký vliv. Například světlo a tma. Samozřejmě počítáme s tím, že se střídá den a noc, noc využíváme k odpočinku a aktivnější jsme většinou ve dne. Není to úplně limitující a jde to i jinak, ale každý, kdo řídí auto, ví, o kolik je náročnější jet delší dobu potmě. Podobně to je se spoustou dalších činností.

Se zkracujícími se podzimními dny si to můžeme uvědomit ještě výrazněji. A když se k tomu přidá zatažená obloha a sluníčko několik dní nevidíme, je mnohem těžší udržet si dobrou náladu a projasněný pohled na svůj život a na to, co se děje. Není tedy náhoda, že tmu a světlo používáme i přeneseném slova smyslu. A tak mluvíme například o tom, že po dvou temných covidových letech žijeme už mnoho měsíců ve stínu války na Ukrajině a zažíváme temné časy, na které jsme nebyli zvyklí.

I bible si vypůjčuje tuto symboliku
a temnotou nazývá vše, co nás nějak ohrožuje, svírá, deprimuje apod.
Temnotou lze tedy označit zlo, jemuž čelíme, které nás trápí
i kterého jsme se dopustili, vše, co nám nahání strach,
z čeho nás popadá úzkost, co nám bere radost a naději.

Dobrá zpráva je, že v běžném i přeneseném významu je tma pouze absence světla. Kam světlo vneseme či pustíme, tma zmizí. V bibli to dostává konkrétní podobu v osobě Ježíše Krista. Janovo evangelium o něm od prvních stránek mluví jako o světle k osvícení každého člověka, o světle, které svítí ve tmě a tma ho nemůže pohltit (srovnej Jan 1, 4 – 9).

V úvodním úryvku z listu Koloským jsme četli, že nás Bůh vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. Království zde neznamená území, ale vládnutí. Už nás nemusí naplňovat a ovládat tma, ale milovaný Boží Syn. On je světlem, které prozařuje všechno temné v nás i kolem nás.

Ať už prožíváme cokoliv temného,
můžeme do toho zvát Ježíše,
milovaného Božího Syna.
On vstoupil do našich temnot,
nad vším temným zvítězil
a může být světlem i pro nás. 

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Světlo, tma
V životě procházíš mnoha tunely 
Bůh působí i v naší temnotě
Přibývá tmy Choďme v Božím světle! (Iz 2,5)
- Den začíná tmou...
Ježíš je světlem, které se osvědčilo
Každý z nás putuje – tmou a zimou
Proč před kostely o Velikonocích hoří ohně? 
Boží láska je jako slunce, která proniká tělem 
Když už nevíš kudy dál, leť poslepu

"Deprese", smutek, negativní pocity
Jak se vyrovnat se samotou?- Nechápat depresi jako něco, co si člověk zavinil
- Jak překonávat deprese
- Jsme obětmi svých nálad?
- Lék, který účinkuje vždycky - důvěřovat v Boha
- Jak se vyrovnat se samotou?
- Příběh o rozladěné kytaře
- Dětem se dnes předává neuvěřitelná nepravda
Pojem "deprese" je v na tomto webu použit spíše jako obecně zažitý termín pro smutek (malomyslnost, melancholii, sklíčenost), reakci na osobní těžkosti, krizi atd. Texty na tomto webu se tedy nezabývají pojmem "deprese" z lékařského odborného hlediska. V případě opravdových depresí je nutné vyhledat odbornou lékařskou pomoc. V případě onemocnění depresemi je třeba uvedené rady v textech na tomto webu tedy kombinovat s instrukcemi ošetřujícího lékaře a dodržovat případnou medikaci. (pozn. redakce)

 

Na konci každéhu tunelu je světlo  / foto: Vojtěch Mucha

 

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Advent

Advent
(27. 11. 2022) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(25. 11. 2022) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní dokreslovací knížka pro děti

(25. 11. 2022) Ahoj děti! Určitě už znáte vyprávění o tom, co všechno se stalo, než se Ježíš narodil. Teď si o tom s námi můžete…

Ježíš Kristus Král, Boží království

(23. 11. 2022) Žádné království z tohoto světa, žádný král ani žádná vláda neřeší úplně a s konečnou platností osud jednotlivého…

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého světa…

Červená středa - Red Wednesday 24. listopad 2021

Červená středa - Red Wednesday 24. listopad 2021
(22. 11. 2022) Pravidelná akce, která připomíná všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské…

Kdy začíná advent?

(21. 11. 2022) Datum první adventní neděle