Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. (Ž 126,5) - Citát z Bible na každý den

19. 11. 2022, Pavel Semela | Sekce: Aktuální téma | Archiv

Ať už prožíváme cokoliv temného…

postava člověk silueta v temnotě tunelu, na konci tunelu je světlo / foto -ima-

Děkujeme Bohu Otci, že vás uschopnil k účasti na dědictví ve světle. On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení. (srov. Kol 1, 12 – 14)

I když si to neradi připouštíme, vnější podmínky na nás mají poměrně velký vliv. Například světlo a tma. Samozřejmě počítáme s tím, že se střídá den a noc, noc využíváme k odpočinku a aktivnější jsme většinou ve dne. Není to úplně limitující a jde to i jinak, ale každý, kdo řídí auto, ví, o kolik je náročnější jet delší dobu potmě. Podobně to je se spoustou dalších činností.

Se zkracujícími se podzimními dny si to můžeme uvědomit ještě výrazněji. A když se k tomu přidá zatažená obloha a sluníčko několik dní nevidíme, je mnohem těžší udržet si dobrou náladu a projasněný pohled na svůj život a na to, co se děje. Není tedy náhoda, že tmu a světlo používáme i přeneseném slova smyslu. A tak mluvíme například o tom, že po dvou temných covidových letech žijeme už mnoho měsíců ve stínu války na Ukrajině a zažíváme temné časy, na které jsme nebyli zvyklí.

I bible si vypůjčuje tuto symboliku
a temnotou nazývá vše, co nás nějak ohrožuje, svírá, deprimuje apod.
Temnotou lze tedy označit zlo, jemuž čelíme, které nás trápí
i kterého jsme se dopustili, vše, co nám nahání strach,
z čeho nás popadá úzkost, co nám bere radost a naději.

Dobrá zpráva je, že v běžném i přeneseném významu je tma pouze absence světla. Kam světlo vneseme či pustíme, tma zmizí. V bibli to dostává konkrétní podobu v osobě Ježíše Krista. Janovo evangelium o něm od prvních stránek mluví jako o světle k osvícení každého člověka, o světle, které svítí ve tmě a tma ho nemůže pohltit (srovnej Jan 1, 4 – 9).

V úvodním úryvku z listu Koloským jsme četli, že nás Bůh vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. Království zde neznamená území, ale vládnutí. Už nás nemusí naplňovat a ovládat tma, ale milovaný Boží Syn. On je světlem, které prozařuje všechno temné v nás i kolem nás.

Ať už prožíváme cokoliv temného,
můžeme do toho zvát Ježíše,
milovaného Božího Syna.
On vstoupil do našich temnot,
nad vším temným zvítězil
a může být světlem i pro nás. 

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Související texty k tématu:

Světlo, tma
V životě procházíš mnoha tunely 
Bůh působí i v naší temnotě
Přibývá tmy Choďme v Božím světle! (Iz 2,5)
- Den začíná tmou...
Ježíš je světlem, které se osvědčilo
Každý z nás putuje – tmou a zimou
Proč před kostely o Velikonocích hoří ohně? 
Boží láska je jako slunce, která proniká tělem 
Když už nevíš kudy dál, leť poslepu

"Deprese", smutek, negativní pocity
Jak se vyrovnat se samotou?- Nechápat depresi jako něco, co si člověk zavinil
- Jak překonávat deprese
- Jsme obětmi svých nálad?
- Lék, který účinkuje vždycky - důvěřovat v Boha
- Jak se vyrovnat se samotou?
- Příběh o rozladěné kytaře
- Dětem se dnes předává neuvěřitelná nepravda
Pojem "deprese" je v na tomto webu použit spíše jako obecně zažitý termín pro smutek (malomyslnost, melancholii, sklíčenost), reakci na osobní těžkosti, krizi atd. Texty na tomto webu se tedy nezabývají pojmem "deprese" z lékařského odborného hlediska. V případě opravdových depresí je nutné vyhledat odbornou lékařskou pomoc. V případě onemocnění depresemi je třeba uvedené rady v textech na tomto webu tedy kombinovat s instrukcemi ošetřujícího lékaře a dodržovat případnou medikaci. (pozn. redakce)

 

Na konci každéhu tunelu je světlo  / foto: Vojtěch Mucha

 

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2023) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2023) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023
(18. 9. 2023) "Zdravotník v síti vztahů" / Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1…

Nebezpečí magie a ezoteriky - pořad k poslechu

Nebezpečí magie a ezoteriky - pořad k poslechu
(16. 9. 2023) Martin Beran, než se stal křesťanem, prošel při svém hledání mnohými nebezpečími různých esoterických disciplín.…

Připravuje se: Filmana - první streamovací služba s křesťanskými filmy v ČR

Připravuje se: Filmana - první streamovací služba s křesťanskými filmy v ČR
(15. 9. 2023) V ČR vzniká nová nezisková platforma s křesťanskými filmy, dokumenty, seriály nebo pořady pro děti…

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2023) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se…