Posílám vás jako ovce mezi vlky. (Mt 10,16) - Citát z Bible na každý den

23. 4. 2012

Nerozumím Bibli, víře.......

Navigace: Katalog dotazů > Bible, koupě, jak číst

Dobrý den,
jsem vychovaná v křesťanství, doteď jsem si myslela, že jsem křesťan, ale poslední dobou začínám mít pochybnosti. Mám pocit, že rodiče nás naučili pravidelně odříkávat modlitby, aniž by jakkoli rozvedli jejich význam.
Došlo to tak daleko, že jsem si sehnala brožurku, jak přečíst bibli za rok (takový malý průvodce biblí) a začala jsem číst. Den ze dne však zjišťuju, že Bibli jako takové naprosto nerozumím.

Znám části, které se čtou při mších, ale když čtu něco jiného, naprosto "se nechytám", neznám fakta, chybí mi souvislosti, vysvětlení atd.. Několik týdnů jsem lovila po internetu, zda existují nějaké kurzy o bibli, náboženství, teologii obecně (tím myslím kurzy pro normálního člověka - polopatická vysvětlení), nicméně nikde nic. Už nevím, na koho bych se obrátila, kdo by mi poradil či osvětlil ty tisíce dotazů, které mi průběžně létají hlavou. Nemáte nějaký tip? Nebo to mám prostě vzdát? Odsedět mši s dotazy, proč se asi dělá toto či ono při mši? Předem děkuji.

Křesťanství nikdy nebylo pouze věcí jednotlivce

Milá...

Na začátek musím ocenit Tvůj velký zájem o poznávání křesťanské víry do hloubky. To, že se nespokojíš s tím, že se věci nějak dělají a že si kladeš otázky, je skutečně cesta k rozvoji kvality života i víry. Měl bych pro pár tipů, jak tuto věc konkrétně uskutečňovat.

Křesťanství nikdy nebylo pouze věcí jednotlivce, který by si sehnal ty správné informace, ale víra se vždy rodila, prožívala a předávala ve společenství, ať už v rodině, ve farnosti či jinde. V této fázi Ti tedy doporučuji především, aby ses nespoléhala jen na své síly nebo jen na internet, ale ve svém hledání se nebála s důvěrou obrátit přímo na kněze nebo na jiného aktivního křesťana. Rozhovory s kněžími na téma víry bývají velmi zajímavé a cenné. V různých farnostech probíhají též různé kurzy vzdělávání ve víře, například v souvislosti s přípravou na svátost biřmování. Pro mnoho mladých lidí je životně důležité patřit do nějakého společenství křesťanské mládeže, kde mohou o víře debatovat a společně ji prožívat. Pokud nasměruješ své hledání tímto směrem, jistě přímo ve své farnosti nebo v okolí najdeš příležitosti nejen ke vzdělávání, ale i ke společnému intenzivnějšímu životu z víry.

Dovol mi dále napsat něco o logice, která funguje při poznávání a prohlubování víry.

- Pro základní orientaci je třeba rozlišit, co je podstatné a co druhotné. Kdo pochopí podstatu, dokáže se v jejím světle orientovat ve všech ostatních informacích. Jsou různé způsoby vyjádření podstaty křesťanství jako např.: “Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný” (Jan 3, 16). S určitým zjednodušením můžeme říci, že Boží láska a naše odpověď na ni je tedy to, co dává smysl celé víře, bibli, morálce, církvi, modlitbám, bohoslužbám, atd.

- Máme-li někoho rádi, snažíme se jej poznat. A čím víc jej známe, tím víc a tím lépe jej zas můžeme milovat. To platí nejen mezi lidmi ale i ve vztahu mezi člověkem a Bohem. Křesťanství je nejen obsah víry, ale také osobní vztah důvěry. Pravdu nemůžeme obsáhnout pouze rozumem, je třeba zapojit též srdce. Jsme pozváni dokonce k tomu, abychom “do rukou pravdy” vložili celou svou existenci. Pravda totiž není jen nějaká myšlenka, ale je to osoba, sám Bůh.

- Naše víra není něčím, co si máme nechat jen v nitru pro sebe, ale má vždy co do činění s naším životem. Právě životem s druhými lidmi a pro ně poznáváme, že víra “funguje” a stále hlouběji ji můžeme chápat. I z tohoto důvodu je důležité ono prostředí živého křesťanského společenství, o kterém již byla řeč: tvůj život i životy tvých bratří a sester se zde stávají jednou z nejlepších učebnic víry.

Ty jsi ve své touze po Bohu a poctivém křesťanském životu hledala znalosti, které by uspokojily Tvůj rozum, ale já jsem se Ti pokusil otevřít širší pohled na tuto věc a ukázat Ti ji jako celoživotní pouť, která se týká celé naší existence, našich vztahů, našeho křesťanského života. Cestu dál máš tedy prakticky “u nosu”, zde je třeba začít.

Jako doplnění tohoto základu Ti snad budou moci posloužit různé tematické texty na www.vira.cz. Zajímavé vzdělávací programy včetně diskuzí se odehrávají ve většině univerzitních měst v rámci pastorace vysokoškoláků nebo přímo v rámci studijních programů našich teologických fakult. Nakonec i ve většině křesťanských knihkupectví by Ti měli být schopni doporučit tu správnou literaturu.

Přeji Ti velkou trpělivost i vytrvalost v poznávání a prohlubování víry a též radost z této cesty!

Kategorie otázky: Pochybnosti a krize víry, Bible, koupě, jak číst

Vyšlo další číslo časopisu pro dívky IN!

Vyšlo další číslo časopisu pro dívky IN!
(7. 7. 2020) Tak konečně jsou tu prázdniny se vším všudy. Opravdové volno které si můžete užít nejen s přáteli, s rodinou, ale i s…

Cyril a Metoděj

(3. 7. 2020) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším střediskem…

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti
(26. 6. 2020) Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo…

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26. 6. 2020) 27. června 1950 byla komunisty zavražděna Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k smrti kněz Jose…

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2020) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19. 6. 2020) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

 www.scjinfo.cz