Kdo se povyšuje, bude ponížen. (Lk 14,11) - Citát z Bible na každý den

23. 4. 2012

Nerozumím Bibli, víře.......

Navigace: Katalog dotazů > Bible, koupě, jak číst

Dobrý den,
jsem vychovaná v křesťanství, doteď jsem si myslela, že jsem křesťan, ale poslední dobou začínám mít pochybnosti. Mám pocit, že rodiče nás naučili pravidelně odříkávat modlitby, aniž by jakkoli rozvedli jejich význam.
Došlo to tak daleko, že jsem si sehnala brožurku, jak přečíst bibli za rok (takový malý průvodce biblí) a začala jsem číst. Den ze dne však zjišťuju, že Bibli jako takové naprosto nerozumím.

Znám části, které se čtou při mších, ale když čtu něco jiného, naprosto "se nechytám", neznám fakta, chybí mi souvislosti, vysvětlení atd.. Několik týdnů jsem lovila po internetu, zda existují nějaké kurzy o bibli, náboženství, teologii obecně (tím myslím kurzy pro normálního člověka - polopatická vysvětlení), nicméně nikde nic. Už nevím, na koho bych se obrátila, kdo by mi poradil či osvětlil ty tisíce dotazů, které mi průběžně létají hlavou. Nemáte nějaký tip? Nebo to mám prostě vzdát? Odsedět mši s dotazy, proč se asi dělá toto či ono při mši? Předem děkuji.

Křesťanství nikdy nebylo pouze věcí jednotlivce

Milá...

Na začátek musím ocenit Tvůj velký zájem o poznávání křesťanské víry do hloubky. To, že se nespokojíš s tím, že se věci nějak dělají a že si kladeš otázky, je skutečně cesta k rozvoji kvality života i víry. Měl bych pro pár tipů, jak tuto věc konkrétně uskutečňovat.

Křesťanství nikdy nebylo pouze věcí jednotlivce, který by si sehnal ty správné informace, ale víra se vždy rodila, prožívala a předávala ve společenství, ať už v rodině, ve farnosti či jinde. V této fázi Ti tedy doporučuji především, aby ses nespoléhala jen na své síly nebo jen na internet, ale ve svém hledání se nebála s důvěrou obrátit přímo na kněze nebo na jiného aktivního křesťana. Rozhovory s kněžími na téma víry bývají velmi zajímavé a cenné. V různých farnostech probíhají též různé kurzy vzdělávání ve víře, například v souvislosti s přípravou na svátost biřmování. Pro mnoho mladých lidí je životně důležité patřit do nějakého společenství křesťanské mládeže, kde mohou o víře debatovat a společně ji prožívat. Pokud nasměruješ své hledání tímto směrem, jistě přímo ve své farnosti nebo v okolí najdeš příležitosti nejen ke vzdělávání, ale i ke společnému intenzivnějšímu životu z víry.

Dovol mi dále napsat něco o logice, která funguje při poznávání a prohlubování víry.

- Pro základní orientaci je třeba rozlišit, co je podstatné a co druhotné. Kdo pochopí podstatu, dokáže se v jejím světle orientovat ve všech ostatních informacích. Jsou různé způsoby vyjádření podstaty křesťanství jako např.: “Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný” (Jan 3, 16). S určitým zjednodušením můžeme říci, že Boží láska a naše odpověď na ni je tedy to, co dává smysl celé víře, bibli, morálce, církvi, modlitbám, bohoslužbám, atd.

- Máme-li někoho rádi, snažíme se jej poznat. A čím víc jej známe, tím víc a tím lépe jej zas můžeme milovat. To platí nejen mezi lidmi ale i ve vztahu mezi člověkem a Bohem. Křesťanství je nejen obsah víry, ale také osobní vztah důvěry. Pravdu nemůžeme obsáhnout pouze rozumem, je třeba zapojit též srdce. Jsme pozváni dokonce k tomu, abychom “do rukou pravdy” vložili celou svou existenci. Pravda totiž není jen nějaká myšlenka, ale je to osoba, sám Bůh.

- Naše víra není něčím, co si máme nechat jen v nitru pro sebe, ale má vždy co do činění s naším životem. Právě životem s druhými lidmi a pro ně poznáváme, že víra “funguje” a stále hlouběji ji můžeme chápat. I z tohoto důvodu je důležité ono prostředí živého křesťanského společenství, o kterém již byla řeč: tvůj život i životy tvých bratří a sester se zde stávají jednou z nejlepších učebnic víry.

Ty jsi ve své touze po Bohu a poctivém křesťanském životu hledala znalosti, které by uspokojily Tvůj rozum, ale já jsem se Ti pokusil otevřít širší pohled na tuto věc a ukázat Ti ji jako celoživotní pouť, která se týká celé naší existence, našich vztahů, našeho křesťanského života. Cestu dál máš tedy prakticky “u nosu”, zde je třeba začít.

Jako doplnění tohoto základu Ti snad budou moci posloužit různé tematické texty na www.vira.cz. Zajímavé vzdělávací programy včetně diskuzí se odehrávají ve většině univerzitních měst v rámci pastorace vysokoškoláků nebo přímo v rámci studijních programů našich teologických fakult. Nakonec i ve většině křesťanských knihkupectví by Ti měli být schopni doporučit tu správnou literaturu.

Přeji Ti velkou trpělivost i vytrvalost v poznávání a prohlubování víry a též radost z této cesty!

Kategorie otázky: Pochybnosti a krize víry, Bible, koupě, jak číst

´Dušičky´ aneb Památka zesnulých, vzpomínka na zemřelé 2.11.

´Dušičky´ aneb Památka zesnulých, vzpomínka na zemřelé 2.11.
(2. 11. 2020) Každá svíčka na hřbitově nebo v domácnosti nám může zpřítomnit světlo velikonoční svíce – paškálu, tedy té svíce, která…

Radovan Lukavský - výročí narození

Radovan Lukavský - výročí narození
(31. 10. 2020) Radovan Lukavský (* 1.11. 1919 + 10.3. 2008) byl hercem, který oslovoval všechny generace a veřejně se hlásil ke své…

Anselm Grün si zlomil ruku:

Anselm Grün si zlomil ruku:
(27. 10. 2020) „Není samozřejmostí, že zůstaneme zdraví...“

´Dušičky´ - pracovní list pro děti

(25. 10. 2020) Hned na začátku listopadu prožíváme důležité dny, kterým se lidově říká dušičky. Víš, co v těchto dnech slavíme nebo si…

Hugh O'Flaherty, pomáhal ukrýt před nacisty tisíce uprchlíků

Hugh O'Flaherty, pomáhal ukrýt před nacisty tisíce uprchlíků
(24. 10. 2020) Vatikánský kněz Msgre. Hugh O'Flaherty (* 28. února 1898 + 30. října 1963), pomáhal ukrýt před nacisty tisíce…

Doporučujeme knížku: Výzvy stárnutí

Doporučujeme knížku: Výzvy stárnutí
(15. 10. 2020) Byli jsme mladí, a už nejsme. Ledacos nás bolí a vidíme, že stárnutí je proces, který nelze zastavit. Tato útlá…